ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki o kulturze fizycznej »
Z tradycji kolarstwa na ziemiach polskich w Galicji i na podkarpaciu (1867–2007) 26,25zł

Redaktorzy: Kazimierz Obodyński, Stanisław Zaborniak

ISBN: 978-83-7338-279-4
Rok wydania: 2007
Liczba stron: 348
Format: B5
Oprawa: miękka
Cena: 26,25 zł (z VAT)Spis treści: Listy intencyjne, Wstęp – Stanisław Zaborniak, Rozdział I: TRADYCJE CYKLIZMU NA ZIEMIACH POLSKICH: Iwona Pezdan-Śliż, Stanisław Zaborniak – Początki kolarstwa w Galicji (1867–1914), Zbigniew Barabasz, Edyta Nizioł, Stanisław Zaborniak – Rozwój kolarstwa w akademickich organizacjach sportowych Lwowa i Krakowa w latach 1878–1909, Anna Nizioł – Kolarstwo w Królestwie Polskim w latach 1867–1914, Robert Gawkowski – Ewolucja kolarstwa w Warszawie w latach 1918–1939, Zbigniew Szafkowski – Wielkopolskie początki kolarstwa (1884–1914), Rozdział II: ROLA TOWARZYSTWA GIMNASTYCZNEGO “SOKÓŁ” W ROZWOJU KOLARSTWA (1867–1914): Paweł Świder, Stanisław Zaborniak – Rozwój kolarstwa w działalności Towarzystwa Gimnastycznego “Sokół” we Lwowie (1867–1914), Marcin Obodyński, Stanisław Zaborniak – Turystyka rowerowa w działalności Towarzystwa Gimnastycznego “Sokół” (1867–1914), Aneta Rejman, Stanisław Zaborniak – Z działalności jarosławskiego Towarzystwa Gimnastycznego “Sokół” na polu sportu kolarskiego (1894–1939), Paweł Król, Stanisław Zaborniak – Sport kolarski w krakowskim Towarzystwie Gimnastycznym “Sokół” (1894–1914), Artur Kurek – Początki kolarstwa w działalności Towarzystwa Gimnastycznego “Sokół” w Rzeszowie w latach 1886–1914, Marcin Obodyński, Stanisław Zaborniak – Rozwój kolarstwa w działalności Towarzystwa Gimnastycznego “Sokół” i innych stowarzyszeń sportowych w Przemyślu w latach 1885–1939, Agnieszka Mirkiewicz, Stanisław Zaborniak – Działalność wydziału kolarskiego Towarzystwa Gimnastycznego “Sokół” w Gorlicach w latach 1907–1913, Rozdział III: UDZIAŁ PIERWSZYCH POLSKICH KLUBÓW SPORTOWYCH W ROZWOJU KOLARSTWA W GALICJI I NA PODKARPACIU (1903–1992): Łukasz Szmyd, Stanisław Zaborniak – Działalność turystyczna kolarzy Lwowskiego Klubu Sportowego “Pogoń” (1904–1939), Marcin Radoń, Stanisław Zaborniak – Rozwój kolarstwa w działalności Klubu Sportowego “Resovia” Rzeszów (1910–1914), Justyna Lenik, Paweł Lenik – Początki kolarstwa w działalności Klubu Sportowego “Polonia” i Harcerskiego Klubu Sportowego “Czuwaj” w Przemyślu w latach 1919–1939, Ryszard Lechforowicz, Sylwia Tomaka – Działalność Rzeszowskiego Towarzystwa Kolarzy i Motorzystów w latach 1920–1962, Aneta Skwirut, Stanisław Zaborniak – Rozwój kolarstwa w działalności Klubu Sportowego “Wisłoka” Dębica (1945–1992), Ryszard Lechforowicz, Stanisław Zaborniak – Z działalności członków Rzeszowskiego Okręgowego Związku Kolarskiego (1952–1975), Rozdział IV: ROZWÓJ KOLARSTWA W ORGANIZACJACH SPORTOWYCH MNIEJSZOSCI NARODOWYCH NA ZIEMIACH POLSKICH DO 1939 R.: Stanisław Zaborniak – Rozwój kolarstwa w ukraińskich stowarzyszeniach kultury fizycznej na ziemiach polskich (1910–1939), Jarosław Rokicki – Rozwój kolarstwa na ziemiach polskich w działalności żydowskich stowarzyszeń sportowych w latach 1899–1939, Tomasz Jurek – Rozwój kolarstwa wśród Niemców na ziemiach polskich do 1939 roku, Rozdział V: KOLARSKIE IMPREZY SPORTOWE NA PODKARPACIU (1944–1992): Andrzej Nowakowski Wyścig Pokoju w Rzeszowie w relacjach prasy (1963–1979), Marta Przydział, Stanisław Zaborniak – Z tradycji Wyścigu Kolarskiego Szlakiem Walk płk. Wasilija Skopenki na Podkarpaciu w latach 1957–1991, Varia: Ryszard Lechforowicz, Stanisław Zaborniak – Tadeusz Janik, Albin Małodobry i Stanisław Wysocki – czołowi kolarze i działacze Rzeszowskiego Okręgowego Związku Kolarskiego (1952–1970), Agnieszka Mirkiewicz, Jerzy Pękalski – Stanisław Pękalski – kolarski mistrz województwa lwowskiego (we wspomnieniach syna Jerzego Pękalskiego), Ryszard Lechforowicz, Marcin Obodyński – Sportowy etos Zbigniewa Gibały – ps. “Dyzio”, Wykaz skrótów, Notki o Autorach.

Data dodania pozycji do sklepu: marzec 2007.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Technologia żywności i żywienia
Technologia żywności i żywienia
Importy celtyckie w kulturze przeworskiej i oksywskiej na ziemiach polskich w młodszym okresie przedrzymskim. Zróżnicowanie – drogi napływu – kontekst kulturowy
Importy celtyckie w kulturze przeworskiej i oksywskiej na ziemiach polskich w młodszym okresie przedrzymskim. Zróżnicowanie – drogi napływu – kontekst kulturowy
Przyboś dzisiaj
Przyboś dzisiaj
Publiczna telewizja regionalna w Polsce. Stan na koniec grudnia 2015 roku
Publiczna telewizja regionalna w Polsce. Stan na koniec grudnia 2015 roku
Psychologia polityki
Psychologia polityki
Pogranicza (nie tylko) Podkarpacia
Pogranicza (nie tylko) Podkarpacia
Noosfera literacka. Problemy wychowania i terapii poprzez literaturę dla dzieci (dodruk)
Noosfera literacka. Problemy wychowania i terapii poprzez literaturę dla dzieci (dodruk)
Pedagogika porównawcza. Materiały pomocnicze dla studentów
Pedagogika porównawcza. Materiały pomocnicze dla studentów
Aktywność marketingowa gmin i jej oddziaływanie na rozwój turystyki wiejskiej, Prace Naukowe Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, seria: Monografie i Opracowania nr 16
Aktywność marketingowa gmin i jej oddziaływanie na rozwój turystyki wiejskiej, Prace Naukowe Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, seria: Monografie i Opracowania nr 16
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl