ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Pedagogika »
Człowiek a wychowanie. Europejskie możliwości i zagrożenia 21,00zł

Redaktor: Józef Łach


ISBN: 978-83-7338-283-1
Rok wydania: 2007
Liczba stron: 212
Format: B5
Oprawa: miękka
Cena: 21 zł (z VAT)
Spis treści: Słowo wstępne od redaktora, Janusz Homplewicz – Europejskość jako problem współczesności, I. CZŁOWIEK A WYCHOWANIE W EUROPEJSKIEJ KULTURZE MINIONYCH WIEKÓW. IDEAŁY EDUKACYJNE NAJWIĘKSZYCH WSPÓŁTWÓRCÓW I WYCHOWAWCÓW ORAZ PATRONÓW EUROPY: Józef Łach – ,,Ojciec i wychowawca całej Europy”: Benedykt z Nursji (ok. 480–547), Józef Łach – Europa z ,,dwoma płucami” a Trzeci Świat, Józef Łach – Geniusz kobiet w kształtowaniu właściwego oblicza Europy, II. CZŁOWIEK A WYCHOWANIE. HOMO EUROPEUS W XX/XXI WIEKU A WSPÓŁCZESNE KIERUNKI W WYCHOWANIU CZŁOWIEKA: Józef Łach – Przekraczać samego siebie, Zofia Frączek – Wychowanie a wolność, Beata Szluz – Wychowanie a odpowiedzialność, Anna Śniegulska – Wychowanie a miłość, Józef Łach – Wychowanie a sacrum, Edyta Kos – Wychowanie a rodzina, Józef Łach – Wychowanie a uniwersytety, III. ,,WYZWOLIĆ W NAS MIŁOŚĆ, ÓW HOJNY I BEZINTERESOWNY DAR WŁASNEGO JA”: Józef Łach – Homo europeus w świetle antropologii biblijnej i nauczania Jana Pawła II, Andrzej Garbarz – Wychowanie jako zmaganie się dobra ze złem w nauczaniu Jana Pawła II, Kazimierz Szmyd – Narodowy charakter świadomości a religijność polska, Beata Szluz, Anna Śniegulska – Aneks: Historia powstania i działalności Zakładu Teorii Wychowania, Noty o autorach.

Data dodania pozycji do sklepu: kwiecień 2007.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Rosyjski język biznesu w szkole wyższej/ Биэнес-русский в высшей школе
Rosyjski język biznesu w szkole wyższej/ Биэнес-русский в высшей школе
Diagnostyka pojazdów i maszyn wspomagana komputerowo (skrypt)
Diagnostyka pojazdów i maszyn wspomagana komputerowo (skrypt)
Prawnokarne zagadnienia wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł
Prawnokarne zagadnienia wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł
ABC hokeja na lodzie. Podręcznik dla nauczycieli i studentów z płytą DVD
ABC hokeja na lodzie. Podręcznik dla nauczycieli i studentów z płytą DVD
Optymalizacja oddziaływań resocjalizacyjnych w Polsce i w niektórych krajach europejskich
Optymalizacja oddziaływań resocjalizacyjnych w Polsce i w niektórych krajach europejskich
Czynniki kształtujące konkurencyjność regionu górskiego (na przykładzie polskich Karpat)
Czynniki kształtujące konkurencyjność regionu górskiego (na przykładzie polskich Karpat)
Tlenkowe materiały laserowe
Tlenkowe materiały laserowe
Analiza akustycznych zagadnień brzegowych
Analiza akustycznych zagadnień brzegowych
Wpływ Internetu na ewolucję państwa i prawa (skrypt)
Wpływ Internetu na ewolucję państwa i prawa (skrypt)
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl