ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Pedagogika »
Wokół zintegrowanego kształcenia uczniów w młodszym wieku szkolnym (dodruk) 15,75zł

Autorzy: Eugenia I. Laska, Teresa Piątek

ISBN: 83-7338-260-7
Rok wydania: 2005
Format: B5
Oprawa: miękka
Liczba stron: 188
Cena: 15,75 zł (z VAT)
Książka przedstawia kolejno: rozważania nad współczesnymi tendencjami w edukacji wczesnoszkolnej, ideę integracji oraz jej uwarunkowania psychologiczne i pedagogiczne. Ukazuje także istotę edukacji dziecka w wybranych koncepcjach pedagogicznych, kolejne stopnie realizacji kształcenia zintegrowanego oraz rolę nauczyciela w tym procesie i sposoby planowania działalności edukacyjnej. Składa się ze wstępu i dwu działów tematycznych: Teoretyczne podstawy edukacji zintegrowanej (Edukacja w okresie przemian społeczno-gospodarczych, W poszukiwaniu istoty integracji, Wybrane aspekty zintegrowanego kształcenia); Praktyka edukacji zintegrowanej (Planowanie pracy edukacyjnej, Scenariusze zajęć w klasach I–III, Zalety i wady zintegrowanej edukacji). Opatrzona jest bogatą bibliografią. Praca przeznaczona jest głównie dla studentów pedagogiki wczesnoszkolnej oraz nauczycieli nauczania początkowego. Może być również przydatna dla osób zainteresowanych wspomaganiem i organizowaniem rozwoju dzieci i młodzieży.

Data dodania pozycji do sklepu: czerwiec 2005.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Zagadnienia  readaptacji  społecznej  skazanych
Zagadnienia readaptacji społecznej skazanych
Zdrowie publiczne, cz. 2: Niedożywienie a zdrowie publiczne
Zdrowie publiczne, cz. 2: Niedożywienie a zdrowie publiczne
Formy demokracji bezpośredniej w wybranych państwach europejskich
Formy demokracji bezpośredniej w wybranych państwach europejskich
Ekologia i ochrona środowiska. Wybrane zagadnienia, wyd. II rozszerzone (dodruk)
Ekologia i ochrona środowiska. Wybrane zagadnienia, wyd. II rozszerzone (dodruk)
Konstytucja Republiki Kosowa
Konstytucja Republiki Kosowa
Idea uniwersytetu dziś. Perspektywa filozoficzna
Idea uniwersytetu dziś. Perspektywa filozoficzna
Środowiskowe uwarunkowania przemocy w Pogotowiu Opiekuńczym, wyd. 2
Środowiskowe uwarunkowania przemocy w Pogotowiu Opiekuńczym, wyd. 2
Wybrane problemy pedagogiki rodziny (Family pedagogy – selected problems)
Wybrane problemy pedagogiki rodziny (Family pedagogy – selected problems)
Etyka rozwoju a pedagogika opiekuńcza
Etyka rozwoju a pedagogika opiekuńcza
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl