ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Literaturoznawstwo »
Adam Mickiewicz – dwa wieki kultury polskiej 42,00zł

Redaktorzy: Kazimierz Maciąg, Marek Stanisz

ISBN: 978-83-7338-297-8
Rok wydania: 2007
Liczba stron: 708
Format: B5
Oprawa: miękka
Cena: 42 zł (z VAT)Spis treści:
Słowo wstępne, MICKIEWICZ W KULTURZE POPULARNEJ: Ewa Skorupa – Mickiewicz zakazany – Mickiewicz czytany, Zbigniew Sudolski – Poetyckie echa zgonu i pogrzebu Adama Mickiewicza (1855–1890), Stanisław Fita – Spory wokół pomników Mickiewicza w drugiej połowie XIX wieku, Barbara Koc – Koncepcje pomnika Adama Mickiewicza w Wilnie, Magdalena Piotrowska – Obronny mur, czyli mickiewiczowskie “tableaux vivants”, Michał Zięba – Udział młodzieży akademickiej Lwowa i Krakowa w obchodach rocznic mickiewiczowskich w latach 1873–1898, Krystyna Ratajska – Młodzież Uniwersytetu Jagiellońskiego w hołdzie wieszczowi, Teresa Winek – Między jubileuszami. “Pan Tadeusz” 1884–1898, Anna Sobiecka – Mickiewicz na scenie krakowskiej 1890–1898, Mariusz Chołody – Arcymoralny wychowawca narodu. Mickiewicza wizerunek dydaktyczny w XIX stuleciu, Czesław Kłak – Rzeszowskie wydanie “Pana Tadeusza” ad usum scholarum, Bożena Olszewska – Czasopisma dziecięce wobec wielkich jubileuszów mickiewiczowskich, Zygmunt Sibiga – Adam Mickiewicz i jego dzieła w procesie dydaktycznym szkoły polonijnej Stanów Zjednoczonych, Marta Rusek – Twarze i gęby Mickiewicza w nowych podręcznikach do liceum, Maria Berkan-JabłońskaIlustracje do dzieł Mickiewicza z końca XX wieku (o zamojskich edycjach “Ballad i romansów” oraz “Pana Tadeusza”), DIALOGI Z MICKIEWICZEM: Ewa Grzęda – Osoba i dzieło Mickiewicza w twórczości Juliusza Słowackiego, Beata Wołoszyn – Mickiewicz jako fourierysta i jako zelota. Norwidowska legenda o wieszczu, Marek Stanisz – Wokół koncepcji poezji chrześcijańskiej: “Felicyta” Antoniego Edwarda Odyńca wobec “Dziadów cz. III”, Eugenia Łoch – Żeromski wobec Mickiewicza, Janusz Skuczyński – Trzy “Wyzwolenia” – dramaty mickiewiczowskie?, Artur Żywiołek – Mickiewicz Zdziechowskiego, Mieczysław Inglot – Gombrowiczowska lektura Mickiewicza, Magdalena Rabizo-Birek – “Ballady i romanse” naszych czasów. O tomiku “Anima” Tomasza Różyckiego, Agnieszka Czajkowska – Mickiewicz historyków, Małgorzata Krakowiak – Wieszcz Adam jako bohater eseju metaliterackiego, Andrzej Waśko – Czy Mickiewicz był fałszywym prorokiem?, Aleksander BobkoIdee polityczne w twórczości Mickiewicza, “MY Z NIEGO WSZYSCY”: Iwona Węgrzyn – Władysław Mickiewicz – strażnik ojcowskiej pamięci, Ewa Niwińska-Lipińska – “Śród takich pól przed laty...” – obecność motywów z “Pana Tadeusza” w powieściach Walerego Łozińskiego, Kazimierz Maciąg – Wokulski w Soplicowie, czyli o niektórych motywach mickiewiczowskich w “Lalce” Bolesława Prusa, Elżbieta Flis-Czerniak – “Arcykapłan polskiej mistyki”. Konterfekt Adama Mickiewicza a dramat polskiej niewoli w pismach Tadeusza Micińskiego, Małgorzata Chachaj – “Libretto do opery «Pan Tadeusz» z poematu Adama Mickiewicza” Jana Tomasza Wydżgi (1905), Grażyna Legutko – Idea mickiewiczowska w publicystyce społeczno-politycznej Gustawa Daniłowskiego, Ida Sadowska – Sieroszewski wobec Mickiewicza – brązownictwo i reminiscencje stylistyczne, Gustaw Ostasz – Mickiewicz w recepcji skamandrytów, Magdalena Sadlik – “Bo tajemnicą tej ziemi jest Konrad”..., Jolanta Pasterska – Mickiewicz w prozie Drugiej Emigracji, Joanna Rusin – Z Mickiewiczem na wachcie. Szukanie śladów poety w prozie Karola Olgierda Borchardta, Janusz PasterskiTradycja mickiewiczowska w poezji Krzysztofa Karaska, INTERPRETACJE DAWNE I NOWE: Jan Wolski – Alfonsa Bronarskiego opisywanie Mickiewicza w Szwajcarii, Marta Polańska – Mickiewicz “pod lupą” Stanisława Pigonia, Jerzy Starnawski – Maria Danilewicz-Zielińska (1907–2003) jako badaczka Mickiewicza, Aleksandra Chomiuk – Socrealistyczna mickiewiczologia – karta z dziejów polskiego literaturoznawstwa, Beata Gontarz – Dekonstruowanie Mickiewicza, Maria Maskała – “Dziady” Adama Mickiewicza w kontekście filozofii podmiotu, Roman Magryś – “Czterdzieści i cztery”. Reinterpretacja “Widzenia księdza Piotra” albo refleksje na marginesach monografii Juliusza Kleinera “Mickiewicz”, Zbigniew Kaźmierczyk – Wątek awestyjski w “Arymanie i Oromazie” Mickiewicza, Mariusz Chrostek – Syberyjskie losy bohaterów III części “Dziadów”, Jerzy Kuzicki – Emigracyjne kontakty Braci Zewnętrznych oo. zmartwychwstańców z Adamem Mickiewiczem, Roman Mnich – “Mnie płynąć, płynąć i płynąć...”: Testa-mentalność Mickiewiczowska, Małgorzata Burta – “Zdania i uwagi” – sztambuchowe osobliwości, Maria Makaruk – “Śmierć porucznika” Sławomira Mrożka. O śmierci zadawanej przez legendę, Indeks nazwisk.

Data dodania pozycji do sklepu: maj 2007.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Germanistik als interkultureller und interdisziplinärer Brückenschlag
Germanistik als interkultureller und interdisziplinärer Brückenschlag
Studien Zur Glottodidaktik und Methodik, bd. 2 / vol. 2
Studien Zur Glottodidaktik und Methodik, bd. 2 / vol. 2
Język niemiecki dla studentów ekonomii (poziom A1-B1). Wokół polityki gospodarczej prosto i łatwo
Język niemiecki dla studentów ekonomii (poziom A1-B1). Wokół polityki gospodarczej prosto i łatwo
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 35, Seria Filologiczna, Studia Germanica Resoviensia 4
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 35, Seria Filologiczna, Studia Germanica Resoviensia 4
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr  3, Seria Filologiczna, Studia Germanica Resoviensia 1
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 3, Seria Filologiczna, Studia Germanica Resoviensia 1
Język niemiecki dla studentów administracji, prawa i nauk społecznych
Język niemiecki dla studentów administracji, prawa i nauk społecznych
Interkulturalität in Theorie und Praxis der Glottodidaktik und Translatorik
Interkulturalität in Theorie und Praxis der Glottodidaktik und Translatorik
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 19, Seria Filologiczna, Dydaktyka 3
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 19, Seria Filologiczna, Dydaktyka 3
Einführung in die Sprachwissenschaft
Einführung in die Sprachwissenschaft
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl