ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Literaturoznawstwo »
Adam Mickiewicz – dwa wieki kultury polskiej 42,00zł

Redaktorzy: Kazimierz Maciąg, Marek Stanisz

ISBN: 978-83-7338-297-8
Rok wydania: 2007
Liczba stron: 708
Format: B5
Oprawa: miękka
Cena: 42 zł (z VAT)Spis treści:
Słowo wstępne, MICKIEWICZ W KULTURZE POPULARNEJ: Ewa Skorupa – Mickiewicz zakazany – Mickiewicz czytany, Zbigniew Sudolski – Poetyckie echa zgonu i pogrzebu Adama Mickiewicza (1855–1890), Stanisław Fita – Spory wokół pomników Mickiewicza w drugiej połowie XIX wieku, Barbara Koc – Koncepcje pomnika Adama Mickiewicza w Wilnie, Magdalena Piotrowska – Obronny mur, czyli mickiewiczowskie “tableaux vivants”, Michał Zięba – Udział młodzieży akademickiej Lwowa i Krakowa w obchodach rocznic mickiewiczowskich w latach 1873–1898, Krystyna Ratajska – Młodzież Uniwersytetu Jagiellońskiego w hołdzie wieszczowi, Teresa Winek – Między jubileuszami. “Pan Tadeusz” 1884–1898, Anna Sobiecka – Mickiewicz na scenie krakowskiej 1890–1898, Mariusz Chołody – Arcymoralny wychowawca narodu. Mickiewicza wizerunek dydaktyczny w XIX stuleciu, Czesław Kłak – Rzeszowskie wydanie “Pana Tadeusza” ad usum scholarum, Bożena Olszewska – Czasopisma dziecięce wobec wielkich jubileuszów mickiewiczowskich, Zygmunt Sibiga – Adam Mickiewicz i jego dzieła w procesie dydaktycznym szkoły polonijnej Stanów Zjednoczonych, Marta Rusek – Twarze i gęby Mickiewicza w nowych podręcznikach do liceum, Maria Berkan-JabłońskaIlustracje do dzieł Mickiewicza z końca XX wieku (o zamojskich edycjach “Ballad i romansów” oraz “Pana Tadeusza”), DIALOGI Z MICKIEWICZEM: Ewa Grzęda – Osoba i dzieło Mickiewicza w twórczości Juliusza Słowackiego, Beata Wołoszyn – Mickiewicz jako fourierysta i jako zelota. Norwidowska legenda o wieszczu, Marek Stanisz – Wokół koncepcji poezji chrześcijańskiej: “Felicyta” Antoniego Edwarda Odyńca wobec “Dziadów cz. III”, Eugenia Łoch – Żeromski wobec Mickiewicza, Janusz Skuczyński – Trzy “Wyzwolenia” – dramaty mickiewiczowskie?, Artur Żywiołek – Mickiewicz Zdziechowskiego, Mieczysław Inglot – Gombrowiczowska lektura Mickiewicza, Magdalena Rabizo-Birek – “Ballady i romanse” naszych czasów. O tomiku “Anima” Tomasza Różyckiego, Agnieszka Czajkowska – Mickiewicz historyków, Małgorzata Krakowiak – Wieszcz Adam jako bohater eseju metaliterackiego, Andrzej Waśko – Czy Mickiewicz był fałszywym prorokiem?, Aleksander BobkoIdee polityczne w twórczości Mickiewicza, “MY Z NIEGO WSZYSCY”: Iwona Węgrzyn – Władysław Mickiewicz – strażnik ojcowskiej pamięci, Ewa Niwińska-Lipińska – “Śród takich pól przed laty...” – obecność motywów z “Pana Tadeusza” w powieściach Walerego Łozińskiego, Kazimierz Maciąg – Wokulski w Soplicowie, czyli o niektórych motywach mickiewiczowskich w “Lalce” Bolesława Prusa, Elżbieta Flis-Czerniak – “Arcykapłan polskiej mistyki”. Konterfekt Adama Mickiewicza a dramat polskiej niewoli w pismach Tadeusza Micińskiego, Małgorzata Chachaj – “Libretto do opery «Pan Tadeusz» z poematu Adama Mickiewicza” Jana Tomasza Wydżgi (1905), Grażyna Legutko – Idea mickiewiczowska w publicystyce społeczno-politycznej Gustawa Daniłowskiego, Ida Sadowska – Sieroszewski wobec Mickiewicza – brązownictwo i reminiscencje stylistyczne, Gustaw Ostasz – Mickiewicz w recepcji skamandrytów, Magdalena Sadlik – “Bo tajemnicą tej ziemi jest Konrad”..., Jolanta Pasterska – Mickiewicz w prozie Drugiej Emigracji, Joanna Rusin – Z Mickiewiczem na wachcie. Szukanie śladów poety w prozie Karola Olgierda Borchardta, Janusz PasterskiTradycja mickiewiczowska w poezji Krzysztofa Karaska, INTERPRETACJE DAWNE I NOWE: Jan Wolski – Alfonsa Bronarskiego opisywanie Mickiewicza w Szwajcarii, Marta Polańska – Mickiewicz “pod lupą” Stanisława Pigonia, Jerzy Starnawski – Maria Danilewicz-Zielińska (1907–2003) jako badaczka Mickiewicza, Aleksandra Chomiuk – Socrealistyczna mickiewiczologia – karta z dziejów polskiego literaturoznawstwa, Beata Gontarz – Dekonstruowanie Mickiewicza, Maria Maskała – “Dziady” Adama Mickiewicza w kontekście filozofii podmiotu, Roman Magryś – “Czterdzieści i cztery”. Reinterpretacja “Widzenia księdza Piotra” albo refleksje na marginesach monografii Juliusza Kleinera “Mickiewicz”, Zbigniew Kaźmierczyk – Wątek awestyjski w “Arymanie i Oromazie” Mickiewicza, Mariusz Chrostek – Syberyjskie losy bohaterów III części “Dziadów”, Jerzy Kuzicki – Emigracyjne kontakty Braci Zewnętrznych oo. zmartwychwstańców z Adamem Mickiewiczem, Roman Mnich – “Mnie płynąć, płynąć i płynąć...”: Testa-mentalność Mickiewiczowska, Małgorzata Burta – “Zdania i uwagi” – sztambuchowe osobliwości, Maria Makaruk – “Śmierć porucznika” Sławomira Mrożka. O śmierci zadawanej przez legendę, Indeks nazwisk.

Data dodania pozycji do sklepu: maj 2007.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Interkulturalität in Theorie und Praxis der Glottodidaktik und Translatorik
Interkulturalität in Theorie und Praxis der Glottodidaktik und Translatorik
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 19, Seria Filologiczna, Dydaktyka 3
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 19, Seria Filologiczna, Dydaktyka 3
Einführung in die Sprachwissenschaft
Einführung in die Sprachwissenschaft
Lese- und Lebenserfahrungen mit der deutschsprachigen literatur 1890–1945 (dodruk)
Lese- und Lebenserfahrungen mit der deutschsprachigen literatur 1890–1945 (dodruk)
Kontrastive Grammatik Deutsch-Polnisch für polnische Studenten: Ausgewählte Probleme, wyd. 2
Kontrastive Grammatik Deutsch-Polnisch für polnische Studenten: Ausgewählte Probleme, wyd. 2
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 73, Seria Filologiczna, Studia Germanica Resoviensia 10
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 73, Seria Filologiczna, Studia Germanica Resoviensia 10
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 17, Seria Filologiczna, Studia Germanica Resoviensia 2
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 17, Seria Filologiczna, Studia Germanica Resoviensia 2
Zur Mehrdimensionalität des Textes. Repräsentationsformen, Kommunikationsbereiche, Handlungsfunktionen
Zur Mehrdimensionalität des Textes. Repräsentationsformen, Kommunikationsbereiche, Handlungsfunktionen
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr  10, Seria Filologiczna, Dydaktyka 2
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 10, Seria Filologiczna, Dydaktyka 2
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl