ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Socjologia »
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 16, Seria Socjologiczno-Historyczna, Socjologia 1 2,10zł

Autor: Daniel Markowski

 

ISSN: 1643-0484

ISSN: 1730-3494

Rok wydania: 2004

Format: B5

Liczba stron: 220

Cena: 2,10 (z VAT)
Spis treści: Od redaktora, Daniel Markowski Merytokracja i klasa średnia. O dwóch paradygmatach “sprawiedliwej” struktury nowoczesnego społeczeństwa, Monika Ślęzak  Mniejszość narodowa jako przedmiot badań polityki społecznej, Janusz Piegza  Kapitalizm i przestrzeń: peryferyjność polskiej wsi w otoczeniu społeczeństwa rynkowego, Paweł Grygiel, Artur Grzesik, Jerzy Michno  Mentalne uwarunkowania postaw pracowników wielkoprzemysłowych wobec integracji europejskiej, Paweł Grygiel, Artur Grzesik  Ideowe korelaty orientacji politycznych – lokalna scena polityczna: partie i ich sympatycy, Barbara Marek-Zborowska  Orientacje życiowe ludzi biznesu, Renata Horbaczek, Paweł Grygiel, Artur Grzesik  Alienacja polityczna mieszkańców Podkarpacia – uwarunkowania i konsekwencje zjawiska, Wojciech Broszkiewicz, Artur Grzesik, Paweł Grygiel  Lokalne środki masowego przekazu w Rzeszowie i ich odbiorcy, Artur Grzesik, Paweł Grygiel  Przemiany wartości prorodzinnych, Renata Wielgos-Struck, Małgorzata Bozacka Procesy marginalizacji mieszkańców Rzeszowa w opiniach pracowników socjalnych, Ewa Bartkowicz  Utrwalanie się zjawiska ubóstwa w skali lokalnej (na przykładzie klientów pomocy społecznej w Sędziszowie Małopolskim), Anna Andrusiewicz  Ruch gotycki i jego wielowymiarowość w światowej literaturze socjologicznej, Ewa Markowska-Gos  Korupcja w życiu społecznym, pr. zbior. pod red. J. Kurczewskiego i B. Łaciak, Instytut Spraw Publicznych Centrum Konstytucjonalizmu i Kultury Prawnej, Warszawa 2000, ss. 180 (rec.), Małgorzata Bozacka Arkadiusz Tuziak, Wielka zmiana z perspektywy lokalnej. Postawy wybranych kategorii mieszkańców Rzeszowa, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2002, ss. 204 (rec.), Radosław Malikowski  George Ritzer, McDonaldyzacja społeczeństwa, wyd. 2, Warszawskie Wyd. Literackie Muza S.A., Warszawa 1999, ss. 340 (rec.), Contents.

 

Data dodania pozycji do sklepu: sierpień 2006.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Polska i jej wschodni sąsiedzi, t. 5
Polska i jej wschodni sąsiedzi, t. 5
Z przeszłości Europy Środkowowschodniej
Z przeszłości Europy Środkowowschodniej
Ścieżka przyrodniczo-historyczna im. Załuskich w Iwoniczu
Ścieżka przyrodniczo-historyczna im. Załuskich w Iwoniczu
Kultura fizyczna ludności ukraińskiej na ziemiach polskich (1868–1939)
Kultura fizyczna ludności ukraińskiej na ziemiach polskich (1868–1939)
Musica Galiciana, t.  5: Kultura muzyczna Galicji w kontekście stosunków polsko-ukraińskich
Musica Galiciana, t. 5: Kultura muzyczna Galicji w kontekście stosunków polsko-ukraińskich
Nazwiska mieszkańców wybranych miejscowości dawnej ziemi sanockiej w świetle interferencji etniczno-językowej (XV–XIX w.)
Nazwiska mieszkańców wybranych miejscowości dawnej ziemi sanockiej w świetle interferencji etniczno-językowej (XV–XIX w.)
Polska i jej wschodni sąsiedzi, t. 4
Polska i jej wschodni sąsiedzi, t. 4
Studia Philologica 2005, Rozprawy i szkice
Studia Philologica 2005, Rozprawy i szkice
Sofia. Pismo filozofów krajów słowiańskich, nr  5
Sofia. Pismo filozofów krajów słowiańskich, nr 5
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl