ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Muzykologia »
Międzynarodowe Mistrzowskie Kursy Muzyczne im. Zenona Brzewskiego. Łańcut 1975–2006 5,25zł

Autor: Monika P. Hippe

ISBN: 978-83-7338-305-0
Rok wydania: 2007
Liczba stron: 112
Oprawa: miękka
Format: A5
Cena: 5,25 zł (z VAT)

 

Głównym przesłaniem książki jest przedstawienie zwięzłego opisu historii kursów muzycznych, odbywających się corocznie – począwszy od roku 1975 – na terenie Zamku w Łańcucie. Obecnie kursy te noszą nazwę: Międzynarodowe Kursy Muzyczne im. Zenona Brzewskiego, od nazwiska ich inicjatora. Należy jednak podkreślić, że informacje tutaj zawarte – z uwagi na ograniczenia objętości tekstu – dotyczą jedynie wybranych aspektów historii kursów, a mianowicie starań o ich organizację, charakterystyki osób zaangażowanych w tworzenie kursów i ich kontynuację, historii rozwoju programów nauczania, a nawet historii miejsca, w którym się one stale odbywają.

Data dodania pozycji do sklepu: lipiec 2007.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Bibliografia dziejów oświaty i wychowania w Galicji 1772–1918, cz. 2: Źródła drukowane
Bibliografia dziejów oświaty i wychowania w Galicji 1772–1918, cz. 2: Źródła drukowane
Wspólnota Polska Berdiańska. Wyzwania współczesności
Wspólnota Polska Berdiańska. Wyzwania współczesności
Wielokulturowe środowisko historyczne Lwowa w XIX i XX w., t. 5
Wielokulturowe środowisko historyczne Lwowa w XIX i XX w., t. 5
Language, Literature, Culture and Beyond
Language, Literature, Culture and Beyond
Przemiany przestrzeni wiejskiej w Polsce i na Słowacji
Przemiany przestrzeni wiejskiej w Polsce i na Słowacji
Edukacja nauczycieli wobec przemian szkoły
Edukacja nauczycieli wobec przemian szkoły
Pieśni Lasowiaków. Folklor wokalny terenów dawnej Puszczy Sandomierskiej na podstawie archiwalnych nagrań Franciszka Kotuli
Pieśni Lasowiaków. Folklor wokalny terenów dawnej Puszczy Sandomierskiej na podstawie archiwalnych nagrań Franciszka Kotuli
Historia – mentalność – tożsamość. Miejsce i rola historii oraz historyków w życiu narodu polskiego i ukraińskiego w XIX i XX wieku
Historia – mentalność – tożsamość. Miejsce i rola historii oraz historyków w życiu narodu polskiego i ukraińskiego w XIX i XX wieku
Antroponimiczne metafory odzwierzęce w języku polskim, rosyjskim i angielskim
Antroponimiczne metafory odzwierzęce w języku polskim, rosyjskim i angielskim
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl