ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki o kulturze fizycznej »
Środowiskowe uwarunkowania rozwoju morfofunkcjonalnego młodzieży w okresie pokwitania 13,65zł

Autor: Witold Półtorak

ISBN: 978-83-7338-314-2
Rok wydania: 2007
Liczba stron: 142
Format: B5
Oprawa: miękka
Cena: 13,65 zł (z VAT)Opracowanie jest próbą biologicznego wyrazu stratyfikacji społecznej dzieci i młodzieży w okresie dojrzewania. Praca składa się z trzech części. W pierwszej omówiono charakterystykę środowiska, w której wychowują się badane dzieci (Przeworsk i ościenne gminy). Część druga zawiera porównanie stanu rozwoju somatycznego, dojrzałości płciowej i sprawności motorycznej młodzieży wiejskiej na tle i
c
h rówieśników ze środowiska miejskiego. W części trzeciej przedstawiono znaczenie wybranych czynników środowiskowych dla rozwoju badanej młodzieży z uwzględnieniem pośredniego ich wpływu na parametry morfofunkcjonalne, oddzielnie w obu typach środowiska.
Problem badawczy postawiony jest na tle głównych ujęć i koncepcji antropologicznych w tym zakresie. Materiały badawcze składają się z rzetelnej próby reprezentatywnej dla terenu powiatu przeworskiego i oprócz danych pomiarowych zawierają bogaty zbiór cenny
ch informacji ankietowych o statusie ekonomiczno-społecznym i stylu życia. Zastosowane metody opisu i wnioskowania umożliwiają uchwycenie głównych relacji przyczynowo-skutkowych oraz odmienności środowiskowych.
Zagadnienia uwarunkowań poziomu rozwoju somatycznego i motorycznego czynnikami środowiska społeczno-bytowego, pomimo obszernego piśmiennictwa nie tracą na swej aktualności i znaczeniu poznawczym. Praca dra Witolda Półtoraka pt. “Środowiskowe uwarunkowania rozwoju morfofunkcjonalnego młodzieży w okresie pokwitania” licząca 142 strony jest godna polecenia wszystkim interesującym się tą problematyką.

Data dodania pozycji do sklepu: wrzesień 2007.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Prognozowanie umiejętności czytania i pisania uczniów klas początkowych na podstawie badań międzynarodowym testem dysleksji
Prognozowanie umiejętności czytania i pisania uczniów klas początkowych na podstawie badań międzynarodowym testem dysleksji
Dziecko niepełnosprawne w programach oddziaływań wyrównawczych, dodruk
Dziecko niepełnosprawne w programach oddziaływań wyrównawczych, dodruk
Pielęgniarstwo a edukacja zdrowotna, t. 2
Pielęgniarstwo a edukacja zdrowotna, t. 2
Sport for All. As a Form of Education
Sport for All. As a Form of Education
Ocena stopnia i kierunku odchyleń reakcji fenotypowych organizmu dziecka na obciążenie pływackim treningiem sportowym
Ocena stopnia i kierunku odchyleń reakcji fenotypowych organizmu dziecka na obciążenie pływackim treningiem sportowym
Zarys historii narciarstwa i snowboardingu
Zarys historii narciarstwa i snowboardingu
Regional Tourism versus European Integration and Globalization
Regional Tourism versus European Integration and Globalization
Plotka w świetle teorii aktów mowy i zasad etyki komunikacji międzyludzkiej
Plotka w świetle teorii aktów mowy i zasad etyki komunikacji międzyludzkiej
Pielęgniarstwo a edukacja zdrowotna, t. 1
Pielęgniarstwo a edukacja zdrowotna, t. 1
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl