ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Językoznawstwo »
Literatura i język wczoraj i dziś 15,75zł

Redaktorzy: Ewa Błachowicz, Jadwiga Lizak

ISBN: 978-83-7338-323-4
Rok wydania: 2007
Liczba stron: 224
Format: B5
Oprawa: miękka
Cena: 15,75 zł (z VAT)Studia i szkice ofiarowane Doktor Jadwidze Litwin w 35-lecie pracy naukowej i dydaktycznej.

Spis treści: Ewa Błachowicz, Jadwiga Lizak – Wprowadzenie, Kazimierz Ożóg – Kilka słów o Jubilatce, JĘZYKOWO-KULTUROWY OBRAZ WSPÓŁCZESNEJ POLSZCZYZNY: Kazimierz Ożóg – Nowy język polski po roku 1989, Ewa Błachowicz – Plotka – perswazja i manipulacja, Jadwiga Lizak – Reklama dla dzieci jako przestrzeń odmitologizowująca tradycyjne wątki literackie, Ewa Oronowicz-Kida – Rzeszowszczyzna w polskich badaniach etnograficznych i dialektologicznych, Bożena Taras – Język – kultura – public relations, JĘZYK TEKSTÓW PRASOWYCH. PERSPEKTYWA AKSJOLOGICZNA: Ewa Malinowska – Wykładniki ironii w felietonach Ludwika Stommy, Urszula Gajewska – Dyskredytacja jako narzędzie walki z przeciwnikiem politycznym (na podstawie “Naszego Dziennika”), Agnieszka Rożek-Janda – Niech się stanie nagłówek! Wykorzystanie dzieł literackich do leksykalnej budowy współczesnych tytułów prasowych, MODA JĘZYKOWA W ANTROPONIMII: Renata Przybylska – Obiegowe formy imion – chaos czy system?, Agnieszka Myszka – Metaforyka przezwisk młodzieżowych, TEKST. ANALIZY I INTERPRETACJE: Małgorzata Święcicka, Monika Peplińska-Narloch – Wzorzec gatunkowy podania a jego realizacja w języku studentów, Maria Wojtak – Wyspecjalizowany modlitewnik w analizie genologicznej, Mirosława Ampel-Rudolf – Schemat funkcjonalny tekstu. “Książka poniekąd kucharska” Joanny Chmielewskiej, Grażyna Filip, Maria Krauz – Obraz PIĘKNA i BRZYDOTY w “Walce z szatanem” Stefana Żeromskiego, Alicja Jakubowska-Ożóg – “Widziałem Boga” – próba odczytania wiersza Wacława Oszajcy, Joanna Ozga – “Tam brzóz różowa kora i zieleń wesoła” – o funkcji epitetu w poezji M. Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, Stanisław Ożóg – Szkic do konterfektu żołnierza i ziemianina w twórczości Zbigniewa Morsztyna, Zenon Ożóg – Przemiany form modlitewnych w liryce ks. Jana Twardowskiego, Kazimierz Surowiec – Historiozofia Karola Bunscha.

Data dodania pozycji do sklepu: październik 2007.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Trudności językowe w dyktanda wplecione (książka z płytą CD)
Trudności językowe w dyktanda wplecione (książka z płytą CD)
Rzeszów i okolice. Język – historia – kultura
Rzeszów i okolice. Język – historia – kultura
Gramatyka konfrontatywna rosyjsko-polska. Morfologia. Składnia zdania pojedynczego
Gramatyka konfrontatywna rosyjsko-polska. Morfologia. Składnia zdania pojedynczego
Oficjalne nazwy wiejskich ulic w województwie podkarpackim. Studium językowo-kulturowe
Oficjalne nazwy wiejskich ulic w województwie podkarpackim. Studium językowo-kulturowe
Mir russkogo kino
Mir russkogo kino
Kształcenie literacko-kulturowe w dobie kultury masowej polisensorycznej
Kształcenie literacko-kulturowe w dobie kultury masowej polisensorycznej
Wilhelm von Humboldt. Życie, dzieło, mit
Wilhelm von Humboldt. Życie, dzieło, mit
„Płyną godziny pomiędzy nadzieją i bojaźnią czułą”. Polityczne i egzystencjalne rany Polaków epoki porozbiorowej. Studia i teksty
„Płyną godziny pomiędzy nadzieją i bojaźnią czułą”. Polityczne i egzystencjalne rany Polaków epoki porozbiorowej. Studia i teksty
Bracia Adamowiczowie. Emigranci – lotnicy. Pierwsi polscy zdobywcy północnego Atlantyku, seria: Z Archiwum Pisarza, t. II
Bracia Adamowiczowie. Emigranci – lotnicy. Pierwsi polscy zdobywcy północnego Atlantyku, seria: Z Archiwum Pisarza, t. II
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl