ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki ekonomiczne »
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 42, Seria Ekonomiczna, Ekonomia 1 12,60zł

Redaktor: Jerzy Kitowski

ISSN: 1643-0484
ISSN: 1898-1976
Rok wydania: 2007
Liczba stron: 212
Format: B5
Oprawa: miękka
Cena: 12,60 zł (z VAT)

 

Spis treści: Stanisław Macioł – Wybrane aspekty procesu internacjonalizacji polskiego szkolnictwa wyższego, Joanna Paliszkiewicz – Rola kapitału ludzkiego w procesie zarządzania wiedzą, Wanda Karpińska-Mizielińska, Tadeusz Smuga – Alokacja pomocy publicznej a konkurencyjność polskiej gospodarki, Anna Barwińska-Małajowicz – Priorytety polityki Unii Europejskiej w kontekście przemian zachodzących w europejskiej gospodarce – polityka równości płci, Alina Szewc-Rogalska – Kryteria klasyfikacji i mierniki struktury własnościowej przedsiębiorstw, Piotr Cyrek, Marian Woźniak – Strategie zaopatrzenia przedsiębiorstw handlu detalicznego, Adam Czudec, Alina Walenia – Renty strukturalne w rolnictwie jako instrument polityki ekonomicznej, Barbara Fura, Katarzyna Puchalska, Krzysztof Puchalski – Stan i prognoza rozwoju polskiego handlu zagranicznego żywnością i zwierzętami żywymi w latach 1995–2008, Ryszard Kata, Marta Kawa – Stan i kierunki rozwoju spółdzielczości w agrobiznesie po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, Petro S. Patsurkivsky – Adaptation of Legislative Regulation of the Relationship in Ukraine to the Standards of European Union, Ruslana Havrylyuk – The legal nature of treasury revenues due to state payments: the comparison of competing methodological approaches, Vova Patsurkivsky – The tax reform of control council in Germany (May 1945–April 1947), Mariola Grzebyk, Małgorzata Lechwar – Znaczenie samorządu terytorialnego dla rozwoju lokalnego w świetle opinii mieszkańców, Małgorzata Leszczyńska – Nierówności dochodów ludności rolniczej w przekroju województw i ich przyczyny, Dariusz Zając – Ocena wybranych warunków działalności gospodarczej w województwie podkarpackim, Waldemar Kalita – Zmiany w zaangażowaniu kapitału zagranicznego na Podkarpaciu, Colin F. Hales, Jadwiga Pawłowska-Mielech – Wykorzystanie internetu w działalności podkarpackich przedsiębiorstw, Ewa Baran – Grupy producentów jako sposób pokonywania barier rozwojowych gospodarstw rolnych w woj. podkarpackim, Beata Kasprzyk, Aleksander Kasprzyk – Jakość życia w kontekście sytuacji materialnej gospodarstw domowych w woj. podkarpackim, Bożena Sowa – Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich – funkcjonowanie i realizacja w powiecie jarosławskim, Wiesława Kuźniar, Wiesław Szopiński – Konkurencyjność PSS “Społem” w Rzeszowie wobec przeobrażeń w sferze handlu.

Data dodania pozycji do sklepu: październik 2007.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Wybrane problemy rachunkowości finansowej
Wybrane problemy rachunkowości finansowej
Zarządzanie środkami pieniężnymi w przedsiębiorstwie. Teoria i praktyka, Prace Naukowe Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, seria: Monografie i Opracowania nr 4
Zarządzanie środkami pieniężnymi w przedsiębiorstwie. Teoria i praktyka, Prace Naukowe Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, seria: Monografie i Opracowania nr 4
Społeczeństwo Podkarpacia po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej
Społeczeństwo Podkarpacia po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej
Ekonomika przedsiębiorstw w nowych uwarunkowaniach systemowych
Ekonomika przedsiębiorstw w nowych uwarunkowaniach systemowych
Możliwości i bariery rozwoju regionu
Możliwości i bariery rozwoju regionu
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr  9, Seria Ekonomiczna, Ekonomika Rolnictwa 1
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 9, Seria Ekonomiczna, Ekonomika Rolnictwa 1
Czynniki różnicujące rozwój gospodarczy gmin w regionie krośnieńskim
Czynniki różnicujące rozwój gospodarczy gmin w regionie krośnieńskim
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr  29, Seria Ekonomiczna, Marketing i Zarządzanie  3
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 29, Seria Ekonomiczna, Marketing i Zarządzanie 3
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr  20, Seria Ekonomiczna, Marketing i Zarządzanie 2
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 20, Seria Ekonomiczna, Marketing i Zarządzanie 2
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl