ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Pedagogika »
Nauczyciel wobec wczesnej edukacji dzieci 17,85zł

Redaktor: Eugenia I. Laska
ISBN: 978-83-7338-327-2
Rok wydania: 2007
Liczba stron: 264
Format: B5
Oprawa: miękka
Cena: 17,85 zł (z VAT)Spis treści: Wstęp, Krystyna Żuchelkowska – Kompetencje nauczyciela przedszkola w zmieniającym się świecie,
Jan Kida – Komunikacja językowa i artystyczna w kształceniu wartości humanistycznych, Alicja Kubik Z badań nad nabywaniem kompetencji fonologicznej dzieci rozpoczynających naukę czytania, Krystyna Węgrzyn-Białogłowicz – Edukacyjne programy komputerowe środkiem wspomagania rozwoju kompetencji językowych dziecka przedszkolnego, Elżbieta SzeflerCzy literatura dla dzieci traci na aktualności? Wizerunek nauczyciela i szkoły w wybranych pozycjach z literatury dla dzieci II połowy XX i początku XXI wieku, Anna Bajorek – Rola nauczyciela we wspomaganiu rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym, Ewa SwobodaKształcenie myślenia matematycznego dzieci w wieku przedszkolnym, Małgorzata Świdrak Gotowość szkolna dzieci rozpoczynających naukę w klasie pierwszej, Elżbieta Socha – Przemoc wśród uczniów w młodszym wieku szkolnym, Sławomira Pusz – Zadania nauczyciela przedszkola w diagnozowaniu ryzyka dysleksji, Anna SteligaFunkcje zajęć plastycznych w terapii przedszkolnego dziecka niepełnosprawnego psychoruchowo, Danuta Ochojska – Nauczyciel przedszkola wobec integracji dzieci niepełnosprawnych umysłowo i zdrowych, Agnieszka Łaba Efektywność wczesnych programów terapeutycznych w kształtowaniu umiejętności komunikacyjnych dzieci z zespołem Downa, Gabriela PaprotnaTrudności w procesie kształcenia nauczycieli przedszkola, Teresa Piątek, Bogumiła Wańczyk, Ewa Pokorska – Samoświadomość nauczyciela w kontekście podejmowanych przez niego działań pedagogicznych, Ewa Szadzińska Zróżnicowanie wiedzy o procesie kształcenia jako podstawy działań nauczyciela klas I-III i wychowawcy przedszkola, Anna Struzik Wybór i ocena programów do kształcenia zintegrowanego, Alicja Ungeheuer-Gołąb – Metody pracy z tekstem poetyckim a wychowanie przez sztukę, Marta UbermanDziecko w świecie sztuki. Wychowanie przez plastykę w edukacji zintegrowanej, Jerzy Tomala Wychowanie przez plastykę w klasach początkowych ostatniego trzydziestolecia w Polsce, Marzena Staszewska Szkolne konkursy plastyczne rekompensatą braku lekcji plastyki w liceum ogólnokształcącym, Michal TokárUčitel, žiak a ilustrácia, Irena MedňanskáNové kompetencie učitel’a hudobnej výchovy, Joanna B. HałajKompetencje interpersonalne nauczycieli różnych szczebli nauczania, Zbigniew RuszajSpołeczno-administracyjne uwarunkowania rozwoju kompetencji zawodowych nauczyciela, Maria ButrymowiczPodmiotowość nauczyciela a mobbing w miejscu pracy, Beata ZiębaTrudności opiekuna-wychowawcy w placówce socjalizacyjnej, Notki o autorach.

Data dodania pozycji do sklepu: listopad 2007.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Humanistyczna pedagogika pracy. Charakterystyka dyscypliny naukowej
Humanistyczna pedagogika pracy. Charakterystyka dyscypliny naukowej
Mała szkoła w przestrzeni edukacyjnej
Mała szkoła w przestrzeni edukacyjnej
Myśl i praktyka edukacyjna w obliczu zmian cywilizacyjnych, t. 2: Możliwości i zagrożenia dla rozwoju człowieka w perspektywie europejskiej
Myśl i praktyka edukacyjna w obliczu zmian cywilizacyjnych, t. 2: Możliwości i zagrożenia dla rozwoju człowieka w perspektywie europejskiej
Problemy społeczne i opiekuńcze seniorów i ich rodzin. Studium socjologiczne na przykładzie opinii pracowników socjalnych
Problemy społeczne i opiekuńcze seniorów i ich rodzin. Studium socjologiczne na przykładzie opinii pracowników socjalnych
Etyka zawodowa jako subdyscyplina naukowa (odniesienie do działalności zawodowej w obszarze nauczania, wychowania i opieki)
Etyka zawodowa jako subdyscyplina naukowa (odniesienie do działalności zawodowej w obszarze nauczania, wychowania i opieki)
Kultura medialna adolescentów. Studium dostępu i zastosowań
Kultura medialna adolescentów. Studium dostępu i zastosowań
Myśl i praktyka edukacyjna w obliczu zmian cywilizacyjnych, t. 1: Człowiek i wychowanie w perspektywie wieloetnicznej i wielokulturowej
Myśl i praktyka edukacyjna w obliczu zmian cywilizacyjnych, t. 1: Człowiek i wychowanie w perspektywie wieloetnicznej i wielokulturowej
Etyka – Rodzina – Społeczeństwo, t. 1
Etyka – Rodzina – Społeczeństwo, t. 1
Kultura – Przemiany – Edukacja, t. 2: Myśl o wychowaniu. Teorie i zastosowania edukacyjne
Kultura – Przemiany – Edukacja, t. 2: Myśl o wychowaniu. Teorie i zastosowania edukacyjne
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl