ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Socjologia »
Struktura i wartości przedsiębiorców Rzeszowa. Studium powstawania nowej klasy 12,60zł

Autor: Barbara Marek-Zborowska

ISBN: 978-83-7338-315-9
Rok wydania: 2007
Liczba stron: 176
Format: A5
Oprawa: miękka
Cena: 12,60 zł
 (z VAT)

Książka jest wynikiem badań empirycznych prowadzonych przez Autorkę w Zakładzie Wielkich Struktur w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Prezentuje cele i wartości życiowe właścicieli prywatnych firm Rzeszowa, sposoby spędzania wolnego czasu, potrzeby kulturalne oraz informacje dotyczące poczucia przynależności grupowej, jak również informacje o firmach i źródłach finansowania ich działalności. Rozprawa stanowi interesujące studium procesu tworzenia się “nowej klasy” prywatnych przedsiębiorców Rzeszowa tworzonej przez ludzi wywodzący się z różnych warstw społecznych. Składa się z siedmiu rozdziałów zatytułowanych: I. Przekształcenia w strukturze społecznej Polski, II. Kształtowanie się klasy prywatnych przedsiębiorców w Rzeszowie, III. Charakterystyka badanej zbiorowości i przyjętych procedur badawczych, IV. Prywatni przedsiębiorcy i ich firmy, V. Etos klasowo-warstwowy ludzi biznesu oraz ich portret własny, VI. Drogi do sukcesu i typologia karier, VII. Społeczna tożsamość prywatnych przedsiębiorców i wizje zróżnicowań społecznych. Jest opatrzona zakończeniem, aneksem oraz bibliografią. Może służyć jako materiał pomocniczy w nauczaniu przedmiotów socjologia wielkich struktur i problemy strukturalizacji społeczeństwa polskiego.

Data dodania pozycji do sklepu: listopad 2007.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Suwerenność i rozwój. Przejawy dynamiki społeczności lokalnych we współczesnej Polsce
Suwerenność i rozwój. Przejawy dynamiki społeczności lokalnych we współczesnej Polsce
Innowacyjność i rozwój. Zakres i formy aktywności innowacyjnej administracji publicznej Podkarpacia w procesie trwałego rozwoju regionu
Innowacyjność i rozwój. Zakres i formy aktywności innowacyjnej administracji publicznej Podkarpacia w procesie trwałego rozwoju regionu
„Wielka Zmiana” z perspektywy lokalnej
„Wielka Zmiana” z perspektywy lokalnej
Kapitał ludzki i kapitał społeczny a rozwój województwa podkarpackiego
Kapitał ludzki i kapitał społeczny a rozwój województwa podkarpackiego
Powstawanie dużego miasta. Drogi i bezdroża socjalistycznej urbanizacji na przykładzie Rzeszowa, wyd. 2
Powstawanie dużego miasta. Drogi i bezdroża socjalistycznej urbanizacji na przykładzie Rzeszowa, wyd. 2
Kapitał kulturowy młodego pokolenia Polski współczesnej. Studium na przykładzie wybranych społeczności Podkarpacia
Kapitał kulturowy młodego pokolenia Polski współczesnej. Studium na przykładzie wybranych społeczności Podkarpacia
Pieśni Lasowiaków. Folklor wokalny terenów dawnej Puszczy Sandomierskiej na podstawie archiwalnych nagrań Franciszka Kotuli
Pieśni Lasowiaków. Folklor wokalny terenów dawnej Puszczy Sandomierskiej na podstawie archiwalnych nagrań Franciszka Kotuli
Historia – mentalność – tożsamość. Miejsce i rola historii oraz historyków w życiu narodu polskiego i ukraińskiego w XIX i XX wieku
Historia – mentalność – tożsamość. Miejsce i rola historii oraz historyków w życiu narodu polskiego i ukraińskiego w XIX i XX wieku
Antroponimiczne metafory odzwierzęce w języku polskim, rosyjskim i angielskim
Antroponimiczne metafory odzwierzęce w języku polskim, rosyjskim i angielskim
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl