ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Socjologia »
Struktura i wartości przedsiębiorców Rzeszowa. Studium powstawania nowej klasy 12,60zł

Autor: Barbara Marek-Zborowska

ISBN: 978-83-7338-315-9
Rok wydania: 2007
Liczba stron: 176
Format: A5
Oprawa: miękka
Cena: 12,60 zł
 (z VAT)

Książka jest wynikiem badań empirycznych prowadzonych przez Autorkę w Zakładzie Wielkich Struktur w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Prezentuje cele i wartości życiowe właścicieli prywatnych firm Rzeszowa, sposoby spędzania wolnego czasu, potrzeby kulturalne oraz informacje dotyczące poczucia przynależności grupowej, jak również informacje o firmach i źródłach finansowania ich działalności. Rozprawa stanowi interesujące studium procesu tworzenia się “nowej klasy” prywatnych przedsiębiorców Rzeszowa tworzonej przez ludzi wywodzący się z różnych warstw społecznych. Składa się z siedmiu rozdziałów zatytułowanych: I. Przekształcenia w strukturze społecznej Polski, II. Kształtowanie się klasy prywatnych przedsiębiorców w Rzeszowie, III. Charakterystyka badanej zbiorowości i przyjętych procedur badawczych, IV. Prywatni przedsiębiorcy i ich firmy, V. Etos klasowo-warstwowy ludzi biznesu oraz ich portret własny, VI. Drogi do sukcesu i typologia karier, VII. Społeczna tożsamość prywatnych przedsiębiorców i wizje zróżnicowań społecznych. Jest opatrzona zakończeniem, aneksem oraz bibliografią. Może służyć jako materiał pomocniczy w nauczaniu przedmiotów socjologia wielkich struktur i problemy strukturalizacji społeczeństwa polskiego.

Data dodania pozycji do sklepu: listopad 2007.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Innowacyjność i rozwój. Zakres i formy aktywności innowacyjnej administracji publicznej Podkarpacia w procesie trwałego rozwoju regionu
Innowacyjność i rozwój. Zakres i formy aktywności innowacyjnej administracji publicznej Podkarpacia w procesie trwałego rozwoju regionu
„Wielka Zmiana” z perspektywy lokalnej
„Wielka Zmiana” z perspektywy lokalnej
Kapitał ludzki i kapitał społeczny a rozwój województwa podkarpackiego
Kapitał ludzki i kapitał społeczny a rozwój województwa podkarpackiego
Powstawanie dużego miasta. Drogi i bezdroża socjalistycznej urbanizacji na przykładzie Rzeszowa, wyd. 2
Powstawanie dużego miasta. Drogi i bezdroża socjalistycznej urbanizacji na przykładzie Rzeszowa, wyd. 2
Kapitał kulturowy młodego pokolenia Polski współczesnej. Studium na przykładzie wybranych społeczności Podkarpacia
Kapitał kulturowy młodego pokolenia Polski współczesnej. Studium na przykładzie wybranych społeczności Podkarpacia
Suwerenność i rozwój. Przejawy dynamiki społeczności lokalnych we współczesnej Polsce
Suwerenność i rozwój. Przejawy dynamiki społeczności lokalnych we współczesnej Polsce
Antroponimiczne metafory odzwierzęce w języku polskim, rosyjskim i angielskim
Antroponimiczne metafory odzwierzęce w języku polskim, rosyjskim i angielskim
Zagrożenia i bezpieczeństwo w mieście Rzeszowie. Zadania – diagnozy – praktyka
Zagrożenia i bezpieczeństwo w mieście Rzeszowie. Zadania – diagnozy – praktyka
Nauczyciel wobec wczesnej edukacji dzieci
Nauczyciel wobec wczesnej edukacji dzieci
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl