ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki o kulturze fizycznej »
Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego, t. X, z. 2 5,25zł

Redaktor: Kazimierz Obodyński

ISSN: 1732-7156
Rok wydania: 2007
Liczba stron: 80
Format: A4
Oprawa: miękka
Cena: 5,25 zł (z VAT)Spis treści
: ANTROPOLOGIA FIZYCZNA: Antoni Seredyński, Wojciech Czarny, Sławomir Drozd, Ewa Nowosad-Sergeant, Agnieszka SzybistyPoziom sprawności fizycznej żołnierzy na początku zasadniczej służby wojskowej w świetle testu Eurofit, Antoni Seredyński, Wojciech Czarny, Sławomir Drozd, Ewa Nowosad-Sergeant – Zróżnicowanie budowy somatycznej żołnierzy zasadniczej służby wojskowej w świetle typologii Kretschmera, TEORIA I METODYKA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU: Krzysztof Warchoł – Zabawa jako metoda w wychowaniu fizycznym – teoria i praktyka, Krzysztof Polok, Helen Myszakowski-Connor – Pro and contra the teaching of the sporting aspects of the so-called ‘international English’, Katarzyna Bukowska – Dobór kandydatów na studia wychowania fizycznego pod względem przygotowania do tzw. przedmiotów praktycznych, Dorota Kopeć, Bernadetta Wojtuń-Sikora, Aneta PrzepióraProblematyka głosu wśród nauczycieli wychowania fizycznego, Bernadetta Wojtuń-Sikora, Dorota Kopeć, Aneta Przepióra – Ocena realizacji form muzyczno-ruchowych w szkołach województwa podkarpackiego, HISTORIA KULTURY FIZYCZNEJ: Paweł Król – Z tradycji sportowych gmin żydowskich w powiecie tarnobrzeskim w latach 1919–1939, Stanisław Zaborniak – Z tradycji sportowych gminy żydowskiej w Przemyślu (1914–1939), Jarosław Herbert, Magdalena Pas – Zarys historii łucznictwa z uwzględnieniem łucznictwa konnego, TURYSTYKA I REKREACJA: Jarosław Herbert Analiza stanu ośrodków jeździeckich w wybranych powiatach (rzeszowskim i łańcuckim) w województwie podkarpackim – wyniki i analiza badań własnych, VARIA: Witold Półtorak Środowiskowe uwarunkowania rozwoju morfofunkcjonalnego młodzieży w okresie pokwitania, Andrzej Malinowski Profesor Franciszek Wokroj (1906-1991) – jego życie i dzieło, Andrzej Malinowski – Zasługi prof. dra Leslie Gabriela Farkasa dla antropologii medycznej, Wskazówki dla Autorów, Instructions for Authors.

 

Contents: PHYSICAL ANTHROPOLOGY: Antoni Seredyński, Wojciech Czarny, Sławomir Drozd, Ewa Nowosad-Sergeant, Agnieszka Szybisty – Standard of soldiers physical efficiency on the beginning of the principle military service made on Eurofit test, Antoni Seredyński, Wojciech Czarny, Sławomir Drozd, Ewa Nowosad-Sergeant – The differentiation of soldiers somatic structure from principle military service made on Kretschmer typology, THEORY AND METHODOLOGY OF SPORT: Krzysztof Warchoł – Playing as a method in physical education – theory and practice, Krzysztof Polok, Helen Myszakowski-Connor – Pro and contra the teaching of the sporting aspects of the so-called ‘international English’, Katarzyna Bukowska – Recruitment of candidates for physical education studies concerning preparation for so called practical subjects, Dorota Kopeć, Bernadetta Wojtuń-Sikora, Aneta PrzepióraThe problem of voice emission among teachers of physical education, Bernadetta Wojtuń-Sikora, Dorota Kopeć, Aneta Przepióra – An assessment of the incorporation of music and movement activities in school of the Podkarpackie Voivodship, HISTORY OF SPORT: Paweł Król – Aus der Tradition der jüdischen Sportgemeinden im Kreis Tarnobrzeg in den Jahren 1919–1939, Stanisław Zaborniak – Traditionen Sport Gemaiude Juden Stadt Przemyśl (1914–1939), Jarosław Herbert, Magdalena Pas – Archery History Profile with regard to horse archery, TOURISM AND RECREATION: Jarosław Herbert State analysis condition of riding center in chosen administrative districts (Łańcut and Rzeszów province) – result and analysis of personal research, VARIA: Witold Półtorak – Environmental conditionality of development in period young people morthofunctional puberty, Andrzej Malinowski – Professor Franciszek Wokroj (1906-1991) – his life and work, Andrzej Malinowski – Deserts professor Leslie Gabriel Farkas for the medical anthropology, Instructions for Authors.

Data dodania pozycji do sklepu: listopad 2007.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego, t. XII, z. 3
Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego, t. XII, z. 3
Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego, t. XII, z. 4
Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego, t. XII, z. 4
Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego, t. XII, z. 1
Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego, t. XII, z. 1
Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego, t. XIII, z. 1–4
Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego, t. XIII, z. 1–4
Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego, t. XII, z. 2
Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego, t. XII, z. 2
W kręgu teorii, metodyki i praktyki współczesnego wychowania fizycznego (dodruk)
W kręgu teorii, metodyki i praktyki współczesnego wychowania fizycznego (dodruk)
Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego, t. X, z. 4
Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego, t. X, z. 4
Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego, t.  VI, z. 1–2
Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego, t. VI, z. 1–2
Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego, t. IX, z. 3
Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego, t. IX, z. 3
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl