ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Historia »
Teatralne i muzyczne instytucje zawodowe w Rzeszowie 1944–1975 18,90zł

Autor: Bernadeta Szarzyńska

 

ISBN: 978-83-7338-322-7

Rok wydania: 2007

Liczba stron: 344

Format: B5

Oprawa: miękka

Cena: 18,90 zł (z VAT)

 

 

Instytucje teatralne i muzyczne Rzeszowa, będące przedmiotem badań, odgrywały ważną rolę w życiu kulturalnym mieszkańców mia­sta, a także trwale wpisały się w jego kulturalną panoramę. (...) Ini­cjując ciekawe cykle imprez, jak: Rzeszowskie Spotkania Teatralne, Dni Muzyki Kameralnej, Rzeszowskie Spotkania Estradowe odegra­ły istotną rolę w popularyzacji Rzeszowa. Wspomniane imprezy, z któ­rych część także obecnie cieszy się ogromnym powodzeniem, w znacznym stopniu zdecydowały o obliczu kulturalnym miasta i re­gionu. Były ogromną szansą dla Rzeszowa, który przez kilka dni trwa­nia imprez gościł znakomitych artystów zarówno polskich, jak i za­granicznych, był centrum zainteresowania prasy, radia, polityków. Mieszkańcy Rzeszowa czerpali ogromną satysfakcję z faktu, że to właśnie oni byli gospodarzami, współtwórcami ogólnopolskiego wy­darzenia kulturalnego.
                                                                        Z Zakończenia

 

Spis treści: ROZDZIAŁ I: Tradycje kulturalne Rzeszowa do 1944 roku, ROZDZIAŁ II: Polityka kulturalna państwa polskiego w latach 1944–1975, ROZDZIAŁ III: Struktury organizacyjne, warunki lokalowe i finansowe zawodowych instytucji teatralnych i muzycznych Rzeszowa w latach 1944–1975 (Struktury organizacyjne, Warunki lokalowe, Warunki finansowe), ROZDZIAŁ IV: Działalność upowszechniająca zawodowych instytucji teatralnych Rzeszowa w latach 1944–1975 (Państwowy Teatr im. W. Siemaszkowej, Państwowy Teatr Lalki i Aktora „Kacperek”), ROZDZIAŁ V: Działalność upowszechniająca zawodowych instytucji muzycznych Rzeszowa w latach 1944–1975, (Państwowe Przedsiębiorstwo Imprez Estradowych, Państwowa Filharmonia im. A. Malawskiego), ROZDZIAŁ VI: Działalność POP PZPR w zawodowych instytucjach teatralnych i muzycznych Rzeszowa, Zakończenie, Bibliografia, Aneksy, Spis tabel i schematów, Wykaz skrótów, Indeks nazwisk.

Data dodania pozycji do sklepu: grudzień 2007.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Zdrowie publiczne, cz. 2: Niedożywienie a zdrowie publiczne
Zdrowie publiczne, cz. 2: Niedożywienie a zdrowie publiczne
Radio regionalne w Polsce
Radio regionalne w Polsce
Zdrowie publiczne, cz. 5: Środowiskowe zagrożenia zdrowia w społeczeństwie
Zdrowie publiczne, cz. 5: Środowiskowe zagrożenia zdrowia w społeczeństwie
Z dziejów stosunków polsko-żydowskich w XX wieku
Z dziejów stosunków polsko-żydowskich w XX wieku
Właściwości fizykochemiczne winogron oraz win produkowanych w południowo-wschodniej Polsce, wyd. I
Właściwości fizykochemiczne winogron oraz win produkowanych w południowo-wschodniej Polsce, wyd. I
Służby wywiadowcze jako narzędzie realizacji polityki państwa w XX w. Wybrane zagadnienia
Służby wywiadowcze jako narzędzie realizacji polityki państwa w XX w. Wybrane zagadnienia
Pokoleniowe przemiany wsi podkarpackiej 1930–2010
Pokoleniowe przemiany wsi podkarpackiej 1930–2010
Aktywność marketingowa gmin i jej oddziaływanie na rozwój turystyki wiejskiej, Prace Naukowe Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, seria: Monografie i Opracowania nr 16
Aktywność marketingowa gmin i jej oddziaływanie na rozwój turystyki wiejskiej, Prace Naukowe Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, seria: Monografie i Opracowania nr 16
Podkarpacie. Studia socjologiczne
Podkarpacie. Studia socjologiczne
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl