ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Historia »
Polska i jej wschodni sąsiedzi, t. 9 13,65zł

Redaktor: Andrzej Andrusiewicz

ISSN: 1898-5300
Rok wydania: 2007
Liczba stron: 212
Format: B5
Oprawa: miękka
Cena:
13,65 zł (z VAT)


Spis treści: ARTYKUŁY I ROZPRAWY: Historia: Kazimierz SzmydWieloetniczny i wielokulturowy fenomen Lwowa (1868–1918), Ałła KiridionBilszowic’ka model derżawno-cerkownich widnosin u Radians’kij Ukrajani (1917–1939 roki), Oleg RazigrajewStanowlenija polskoj policyji wołyn’skogo wojewodstwa w kontieksti istorii organiw wnutriennich spraw II Reczi Pospolitoji, Julian Tarnawski  Archiwum diecezji przemyskiej obrządku łacińskiego w latach 1918–1939, Kamil Wais – Ewolucja Statutu Związku Harcerstwa Polskiego w latach 1920–1939, Monika ŚlęzakSzkolna opieka higieniczno-medyczna w latach 1920–1939 w świetle czasopisma „Wychowanie Fizyczne”, Elżbieta RączyArmia Czerwona na Rzeszowszczyźnie w latach 1944–1945, Edyta Czop – Strach w świadomości społeczeństwa Rzeszowszczyzny w latach 1945–1975, Socjologia: Jerzy Jestal – Ukraińska diaspora, Prawo: Władysław W. Szalkiewicz – W.D. Spasowicz i pozitiwitskaja kriminołogia, Literaturoznawstwo: Wiaczesław SzalkiewiczSpuścizna filozoficzna Włodzimierza Sołowjowa na łamach „Prze­glądu Powszechnego” (1884–1890), Marian Broda – Dostojewski w oczach Leontjewa. Podstawy odmiennych tożsamości, Jarosław Strycharski Najnowsza dramaturgia rosyjska w interpretacji badaczy i krytyków polskich, ARTYKUŁY RECENZYJNE. RECENZJE. OMÓWIENIA: Jerzy Jestal – Wypaczona rosyjskia demokracja: uwagi na marginesie pracy: M. Steven Fish, Democracy Derailed in Russia. The Failure of Open Politics, Irena Rudziewicz – Nowaja kniga o tworczestwie Lwa Tołstowa i sławianskich kulturach, Irena Rudziewicz  Tom artykułów i wspomnień, Julian Tarnawski J. Szymański, Kościół katolicki na Podolu. Obwód winnicki (1941–1964), Paweł Pinkowicz  M. Ormanian,  Kościół Ormiański. Historia, doktryna, zarząd, reguły kanoniczne, liturgia, literatura, stan współczesny, Julian Tarnawski Leksykon socjologii religii. Zjawiska – badania – teorie – liturgia, pod red. M. Libiszowskiej-Żółtkowskiej, J. Mariańskiego, Zofia Pawłowska-AndrusiewiczJ. Łach, Wychowawcze posłannictwo słowa. Zarys i wybra­ ne zagadnienia, Monika Ślęzak – W.J. Cynarski, Teoria i praktyka dalekowschodnich sztuk walki w perspektywie europejskiej, Krzysztof Majkowski G. Hryciuk, Przemiany narodowościowe i ludnościowe w Galicji Wschodniej i na Wołyniu w latch 1931–1948, Andrzej Andrusiewicz Podkarpacja bieda. Przestrzenne i społeczne aspekty biedy wiejskiej na Podkarpaciu, pod. red. M. Malikowskiego, KRONIKA NAUKOWA. INFORMACJE: Jerzy JestalMiędzynarodowa konferencja: Integracja europejska a rynek pracy. Aspekty społeczne, polityczne i gospodarcze, Rzeszów 9 X 2006, Elżbieta Cesarz-Maternicka – V Międzynarodowa konferencja naukowa: Wielokulturowe śro­dowisko historyczne Lwowa w XIX i XX wieku, Rzeszów 28–29 IX 2006, Bernadetta Wójtowicz – Międzynarodowa konferencja: Kościół i naród w Europie Środkowo-Wschodniej w XIX wieku (1848–1914), Lüneburg, 26–28 X 2006, Andrzej Andrusiewicz – Międzynarodowa konferencja naukowa: Współczesna historiografia o kształtowaniu się narodu i państwa w przestrzeni pomiędzy Rzeczpospolitą, Wielkim Księstwem Litewskim a Rosją, Warszawa, 15 XI 2006, Andrzej Andrusiewicz – Program Międzynarodowego Komitetu Słowiańskiego na lata 2006–2010, Andrzej Andrusiewicz – Pierwszy numer czasopisma „Studia Społeczno-Polityczne”, Noty o Autorach.

 

Data dodania pozycji do sklepu: styczeń 2008.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 31, Seria Filologiczna, Językoznawstwo 2
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 31, Seria Filologiczna, Językoznawstwo 2
Z przeszłości Europy Środkowowschodniej
Z przeszłości Europy Środkowowschodniej
Dzieje polskiego szkolnictwa sobotniego w metropolii chicagowskiej 1951–1997
Dzieje polskiego szkolnictwa sobotniego w metropolii chicagowskiej 1951–1997
Trudności językowe w dyktanda wplecione (książka z płytą CD)
Trudności językowe w dyktanda wplecione (książka z płytą CD)
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr  8, Seria Filologiczna, Językoznawstwo 1
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 8, Seria Filologiczna, Językoznawstwo 1
Zagłada Żydów w dystrykcie krakowskim w latach 1939-1945
Zagłada Żydów w dystrykcie krakowskim w latach 1939-1945
Między Odrą a Uralem. Księga dedykowana Profesorowi Władysławowi A. Serczykowi
Między Odrą a Uralem. Księga dedykowana Profesorowi Władysławowi A. Serczykowi
Sacrum et Decorum. Materiały i studia z historii sztuki sakralnej, nr 1
Sacrum et Decorum. Materiały i studia z historii sztuki sakralnej, nr 1
Limes 2. Studia i materiały z dziejów Europy Środkowo-Wschodniej
Limes 2. Studia i materiały z dziejów Europy Środkowo-Wschodniej
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl