ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Muzykologia »
Musica Galiciana, t. 10 7,35zł

Redaktor: Marta Wierzbieniec

 

ISBN: 978-83-7338-337-1

Rok wydania: 2007

Liczba stron: 108

Format: B5

Oprawa: miękka

Cena: 7,35 zł (z VAT)

 

 

 

Spis treści: Ewa Nidecka – Wstęp , Tadeusz Przybylski (Kraków) – Lwowski okres w życiu Karola Kurpińskiego, Marzena Lubowiecka (Rzeszów) – Statuty Galicyjskiego Towarzystwa Muzycznego we Lwowie w dobie autonomii. Struktura prawna i organizacyjna, Uliana Grab (Lwów) – Львівська музикологічна школа Адольфа Хибінського як цілісний науково-дослідний напрям у польському та українському музикознавстві / Lwowska szkoła muzykologiczna Adolfa Chybińskiego jako całościowy naukowo-badawczy kierunek polskiej i ukraińskiej muzykologii, Ewa Nidecka (Rzeszów) – Lwowscy muzycy pochodzenia żydowskiego, Kinga Fink (Rzeszów) – Józef Nikorowicz (1827–1890) zapomniany kompozytor lwowski, Tatiana O. Mołczanowa (Lwów) – Акомпаніаторська діяльність  василя    барвінського, Ewa Nidecka (Rzeszów) – Mazurki  fortepianowe Karola Mikulego, Mirosława Żyszkowicz (Lwów) – Професор співу Чеслав Заремба та його українські учні / Czesław Zaręba i jego ukraińscy uczniowie, Luba Kyjanowska (Lwów) Музична освіта на вісі Схід – Захід: єдність і боротьба протилежностей / Muzyczna oświata na osi WschódZachód: zgodność i walka przeciwieństw, Kinga Fink (Rzeszów) – Rola pieśni patriotycznej w umacnianiu polskiej świadomości narodowej XIX i XX wieku. Studium z dziejów pieśni „Z dymem pożarów”.

 

Data dodania pozycji do sklepu: styczeń 2008.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Twórczość w cieniu menory. O prozie Adolfa Rudnickiego
Twórczość w cieniu menory. O prozie Adolfa Rudnickiego
Byt i jego pojęcie
Byt i jego pojęcie
Byt i powinność, czyli status i funkcje wartości
Byt i powinność, czyli status i funkcje wartości
Przestrzeń egzystencji. Szkice o twórczości poetów emigracyjnych
Przestrzeń egzystencji. Szkice o twórczości poetów emigracyjnych
Literatura utracona, poszukiwana czy odzyskana. Wokół problemów emigracji
Literatura utracona, poszukiwana czy odzyskana. Wokół problemów emigracji
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 30, Seria Socjologiczno-Historyczna, Historia 2
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 30, Seria Socjologiczno-Historyczna, Historia 2
Poetycki krąg „Kontynentów”. Artykuły i szkice
Poetycki krąg „Kontynentów”. Artykuły i szkice
Introduction to Translation (skrypt, dodruk)
Introduction to Translation (skrypt, dodruk)
Z przeszłości Europy Środkowowschodniej
Z przeszłości Europy Środkowowschodniej
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl