ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki o kulturze fizycznej »
Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego, t. X, z. 3 5,25zł

Redaktor: Kazimierz Obodyński

ISSN: 1732-7156

Rok wydania: 2007

Liczba stron: 80

Format: A4

Oprawa: broszurowa

Cena: 5,25 zł (z VAT)

 

 

Spis treści: ATROPOLOGIA FIZYCZNA: Antoni Seredyński, Bartłomiej Czarnota, Wojciech Czarny, Sławomir Drozd, Ewa Nowosad-Sergeant – Ocena budowy i składu ciała żołnierzy zasadniczej służby wojskowej, Maria Zadarko-Domaradzka, Edward TlałkaPorównanie wzrastania dziewcząt i chłopców w wieku 7–11 lat w dwóch regionach Polski południowej, KINEZJOLOGIA: Marian RzepkoAsymetria dynamiczna a równowaga statyczna i dynamiczna młodzieży w wieku 16–17 lat, TEORIA SPORTU – TEORIA TRENINGU: Hakan Kolayis, Malik Beyleroglu, Fikret RamazanoğluThe effect of one week preparation camp on state and trait anxiety on national women handball team, Marcin Andrzejewski, Robert Śliwowski, Andrzej Wieczorek – Dynamika rozwoju zdolności szybkościowych piłkarzy nożnych o różnym poziomie wytrenowania, Sevda Bağır, Serdar Geri, Hikmet YıldızThe impact of Quick Strength Trainings and Technical Trainings on 12–14 aged group table tennis players’ some motor skills, TEORIA SPORTU: Beata Pluta, Marcin AndrzejewskiAnaliza strukturalna wieku zawodników dwóch wybranych federacji piłkarskich, SOCJOLOGIA KULTURY FIZYCZNEJ: Kazimierz Obodyński, Wojciech J. Cynarski, Kazimierz WitkowskiPercepcja sztuk walki w południowej części Polski – aspekt wartości edukacyjnych, Piotr Kogut, Małgorzata Pasek, Ryszard Żarów, Andżelika Mytnik, Ewa Krupa, Kazimierz Mróz – Jakość życia i aktywność fizyczna chorych na osteoporozę, Magdalena Kunysz – Boks w obrazie medialnym. Ujęcie szkicowe, TURYSTYKA I REKREACJA: Валентина Курыш, Николай ЛукъянченкоТенденции развития туристических услуг, предоставляемых в курортополисе Трускавец-Сходница, Наталия Харив Исторические аспекты развития туристско-краеведческой деятельности в просветительно-спортивных организациях «Пласт», «Сич», «Сокил», «Луг», Зенон Филиппов, Александр ЛемешкоТеоретические аспекты, современное состояние и перспективы развития спортивного и оздоровительного туризма в Прикарпатском рекреационном регионе, SPRAWOZDANIA I KOMUNIKATY: Kazimierz ObodyńskiNagroda Miasta Rzeszowa dla Profesora Wojciecha Jana Cynarskiego, Kazimierz Obodyński, Wojciech J. CynarskiAgroturystyka – moda czy potrzeba? Sprawozdanie z konferencji naukowej, Wojciech J. Cynarski, Sławomir DrozdIV Europejski Kongres FIEP w Bratysławie, 29–31.08.2007, Wskazówki dla Autorów, Instructions for Authors.


 

Contents: PHYSICAL ANTHROPOLOGY: Antoni Seredyński, Bartłomiej Czarnota, Wojciech Czarny, Sławomir Drozd, Ewa Nowosad-SergeantEvaluation of soldiers’ body frames and builds in Polish army, Maria Zadarko-Domaradzka, Edward TlałkaComparison of the growth of girls and boys aged 7–11 from two regions of southern Poland, KINESIOLOGY: Marian RzepkoDynamic asymmetry and static and dynamic balance of teenagers aged 16–17, THEORY OF SPORT – THEORY OF TRAININGS: Hakan Kolayis, Malik Beyleroglu, Fikret RamazanoğluThe effect of one week preparation camp on state and trait anxiety on national women handball team, Marcin Andrzejewski, Robert Śliwowski, Andrzej WieczorekDynamics of development of speed abilities of footballers on various levels of trainedness, Sevda Bağır, Serdar Geri, Hikmet YıldızThe impact of Quick Strength Trainings and Technical Trainings on 12–14 aged group table tennis players’ some motor skills, THEORY OF SPORT: Beata Pluta, Marcin AndrzejewskiAnalysis of age structure of players for the two choosen national soccer federations, SOCIOLOGY OF PHISICAL CULTURE: Kazimierz Obodyński, Wojciech  J. Cynarski, Kazimierz Witkowski Perception of martial arts  in the southern part of Poland – the aspect of educational values, Piotr Kogut, Małgorzata Pasek, Ryszard Żarów, Andżelika Mytnik, Ewa Krupa, Kazimierz MrózQuality of life and physical activity among patients suffering from osteoporosis, Magdalena Kunysz – Boxing as presented in the media. A draft, TOURISM AND RECREATION: Valentine Kurysh, Nikolay Luk’jancenkoBasic tendency in tourist’s service development in resort Truskavets-Skhidnytsia, Natalya KharivHistorical aspects of traveling-regional activity in enlighten-sports organizations “Plast”, “Sych”, “Sokhil”, “Lug”, Zenon Philippov, Alexandr LemeschkoTheoretical aspects, contemporary state and perspectives of sport and health-resort development of tourism in recrea­tional region of Podkarpacie, REPORTS ON SCIENTIFIC SESSIONS: Kazimierz ObodyńskiAward of the City of Rzeszów for Professor W.J. Cynarski , Kazimierz Obodyński, Wojciech J. Cynarski Agri-tourism – style or necessity? Report of science conference, Wojciech J. Cynarski, Sławomir Drozd 4th FIEP European Congress in Bratislava, 29–31.08.2007, Instructions for Authors.

Data dodania pozycji do sklepu: marzec 2008.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Nowe – bliższe zdrowiu wychowanie fizyczne (poszukiwania)
Nowe – bliższe zdrowiu wychowanie fizyczne (poszukiwania)
Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego, t. XIII, z. 1–4
Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego, t. XIII, z. 1–4
Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego, t. XII, z. 1
Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego, t. XII, z. 1
Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego, t. XII, z. 2
Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego, t. XII, z. 2
Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego, t. XII, z. 4
Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego, t. XII, z. 4
Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego, t. XII, z. 3
Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego, t. XII, z. 3
Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego, t.  VI, z. 1–2
Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego, t. VI, z. 1–2
Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego, t. IX, z.  1
Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego, t. IX, z. 1
Przegląd Naukowy Instytutu Wychowania Fizycznego i Zdrowotnego Uniwersytetu Rzeszowskiego, t.  V, z. 4
Przegląd Naukowy Instytutu Wychowania Fizycznego i Zdrowotnego Uniwersytetu Rzeszowskiego, t. V, z. 4
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl