ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki o kulturze fizycznej »
Z tradycji wychowania fizycznego i sportu w czasach zaborów i II RP (1883–1939) 15,75zł

Redaktorzy: Stanisław Zaborniak, Paweł Król

ISBN: 978-83-7338-375-3
Rok wydania: 2008
Liczba stron: 176
Format: B5
Oprawa: broszurowa
Cena: 15,75 zł (z VAT)SPIS TREŚCI: Wstęp – Stanisław Zaborniak, Część I: ROZWÓJ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU POD ZABORAMII W DRUGIEJ RZECZYPOSPOLITEJ: Stanisław Zaborniak – Niemieckie publikacje z zakresu wychowania fizycznego w prasie polskiej na przełomie XIX i XX wieku, Mirosław Ponczek – Komentarz źródłowy do początków ruchu sportowego w Sosnowcu i w okolicy pod zaborem rosyjskim do 1914 r., Maciej Huzarski – Lokalna prasa – źródłem wiedzy historycznej o początkach kultury fizycznej w Rzeszowie w latach 1883–1918, Rafał Kołodziej – Polska literatura narciarska, a programy nauczania w krajach europejskich do 1914 roku, Barbara Pędraszewska – Infrastruktura sportowa przedwojennej Warszawy na łamach prasy, Ewa Kałamacka – Działalność „Polskiej YMCA” zapowiedzią sportu dla wszystkich (1923–1939), Rafał Kołodziej – Działalność Towarzystwa Krzewienia Narciarstwa Polskiego Związku Narciarskiego w latach 1932–1939, Artur Kowalczyk – Powstanie i działalność Polskiego Związku Kajakowego w latach 1930–1939, Jacek Mośny – Palant i tamburyno w tradycji gier i zabaw na Górnym Śląsku, Aleksander Wiecheć – Józef Piłsudski a narciarstwo polskie (1910–1939) – zarys problemu, Rafał Kołodziej – Udział polskich narciarzy w zimowych igrzyskach olimpijskich okresu międzywojennego, Część II: KULTURA FIZYCZNA MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH: Stanisław Zaborniak – Zarys działalności ukraińskich towarzystw kultury fizycznej w powiecie lubaczowskim w latach 1906–1939, Stanisław Zaborniak – Zarys rozwoju gimnastyki w działalności ukraińskich organizacji sportowych w Drugiej Rzeczypospolitej do 1939 r., Barbara Grańska – Rekreacja ruchowa w działalności harcerstwa polskiego w Niemczech na terenie Nadrenii-Westfalii od zarania do 1939 roku.

Data dodania pozycji do sklepu: czerwiec 2008.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Z tradycji lekkoatletyki w Polsce w latach 1919–1939, t. VI: Udział lekkoatletów i lekkoatletek w międzynarodowej rywalizacji sportowej
Z tradycji lekkoatletyki w Polsce w latach 1919–1939, t. VI: Udział lekkoatletów i lekkoatletek w międzynarodowej rywalizacji sportowej
Z tradycji prawa w Polsce. Uwarunkowania prawne w kulturze fizycznej
Z tradycji prawa w Polsce. Uwarunkowania prawne w kulturze fizycznej
Pielęgniarstwo a edukacja zdrowotna, t. 1
Pielęgniarstwo a edukacja zdrowotna, t. 1
Regional Tourism versus European Integration and Globalization
Regional Tourism versus European Integration and Globalization
Raporty i szkice o kulturze fizycznej i zdrowotnej w perspektywie humanistycznej
Raporty i szkice o kulturze fizycznej i zdrowotnej w perspektywie humanistycznej
Spotkania, konflikty, dialogi. Analiza wybranych obszarów kultury fizycznej i turystyki kulturowej, wyd. II (oprawa broszurowa)
Spotkania, konflikty, dialogi. Analiza wybranych obszarów kultury fizycznej i turystyki kulturowej, wyd. II (oprawa broszurowa)
Pielęgniarstwo a edukacja zdrowotna, t. 2
Pielęgniarstwo a edukacja zdrowotna, t. 2
Sport for All. As a Form of Education
Sport for All. As a Form of Education
Zachowania zdrowotne młodzieży akademickiej
Zachowania zdrowotne młodzieży akademickiej
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl