ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki ekonomiczne »
Zarządzanie środkami pieniężnymi w przedsiębiorstwie. Teoria i praktyka, Prace Naukowe Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, seria: Monografie i Opracowania nr 4 26,25zł

Autor: Tomasz Śpiewak

 

ISBN: 978-83-7338-377-7

Rok wydania: 2008

Liczba stron: 240

Format: B5

Oprawa: twarda

Cena: 26,25 zł (z VAT) 

Podstawowym celem monografii jest analiza systemu zarządzania środkami pieniężnymi w przedsiębiorstwie oraz  wskazanie sposobu implementacji w tym systemie wybranych gotówkowych metod optymalizacyjnych. Zaproponowane rozwiązania stanowią podstawę budowy modelu zarządzania środkami pieniężnymi.

Zasadniczą funkcją przedstawionego w rozprawie modelu jest możliwość określenia wielkości zapotrzebowania na gotówkę z uwzględnieniem przepływów wynikających z działalności operacyjnej przedsiębiorstwa, realizowanych inwestycji oraz rozliczeń prawno-budżetowych, przy minimalizacji ponoszonych kosztów gospodarki pieniężnej.

Prezentowany w pracy model, wykorzystujący metodę Millera-Orra, przedstawia proces zarządzania środkami pieniężnymi w przedsiębiorstwie z uwzględnieniem jego specyfiki.

Data dodania pozycji do sklepu: lipiec 2008.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr  29, Seria Ekonomiczna, Marketing i Zarządzanie  3
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 29, Seria Ekonomiczna, Marketing i Zarządzanie 3
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 42, Seria Ekonomiczna, Ekonomia 1
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 42, Seria Ekonomiczna, Ekonomia 1
ABC łyżwiarstwa. Podręcznik dla nauczycieli i studentów z płytą DVD
ABC łyżwiarstwa. Podręcznik dla nauczycieli i studentów z płytą DVD
Recepcja myśli społeczno-politycznej Jana Pawła II w pismach polskiej inteligencji katolickiej w latach 1989–2005
Recepcja myśli społeczno-politycznej Jana Pawła II w pismach polskiej inteligencji katolickiej w latach 1989–2005
Z tradycji kultury fizycznej w Polsce po II wojnie światowej
Z tradycji kultury fizycznej w Polsce po II wojnie światowej
Zdrowie publiczne, cz. 1: Żywienie w zdrowiu publicznym
Zdrowie publiczne, cz. 1: Żywienie w zdrowiu publicznym
Wpływ Internetu na ewolucję państwa i prawa (skrypt)
Wpływ Internetu na ewolucję państwa i prawa (skrypt)
Prawo międzynarodowe i wspólnotowe wobec wyzwań współczesnego świata
Prawo międzynarodowe i wspólnotowe wobec wyzwań współczesnego świata
Wkład Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w rozwój kultury fizycznej na ziemiach polskich. W 120-lecie powstania Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół" w Rzeszowie (1886–2007)
Wkład Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w rozwój kultury fizycznej na ziemiach polskich. W 120-lecie powstania Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół" w Rzeszowie (1886–2007)
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl