ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Pedagogika »
Pedagogiczno-pastoralny model oddziaływania radia katolickiego w Polsce 21,00zł

Autor: Janusz Miąso

ISBN: 978-83-7338-353-1

Rok wydania: 2008

Liczba stron: 274

Format: B5

Oprawa: broszurowa

Cena: 21 zł (z VAT)

 

Książka dr. Janusza Miąso jest studium zagadnienia dotychczas praktycznie nieobecnego w refleksji pedagogicznej nad mediami. Praca za przedmiot swych rozważań i analiz przyjmuje aspekt praktyczny, tj. przyjrzenie się zagadnieniom działających rozgłośni radiowych, związanych instytucjonalnie z kościołem katolickim. Podjęty temat jest szczególnie istotny dla czasów obecnych, gdyż burzliwy rozwój tego typu mediów ściśle wiązał się z przełomem politycznym i ustrojowym ostatniej dekady.

Książka wyraźnie artykułuje społeczną naukę Kościoła, w oparciu o którą działają rozgłośnie katolickie. Praca składa się z sześciu rozdziałów. Rozdział pierwszy jest nie tylko ujęciem historycznych przeobrażeń prasy, radia, telewizji i Internetu, ale też zawiera cenną myśl, że media stanowią dobra ogólnoludzkie. Rozdział kolejny przedstawia dzieje i stan aktualny radiofonii katolickiej w Austrii, Niemczech, czechach, Francji, na Węgrzech, we Włoszech, Hiszpanii, Anglii, Irlandii, Stanach Zjednoczonych oraz – oczywiście – w Polsce. Rozdział trzeci wprowadza w problematykę pedagogii katolickiej rozgłośni radiowej. W rozdziale kolejnym scharakteryzowana została narzędziowa funkcja radia, traktowanego jako środek popularyzacji treści teologicznych, wspomagania katechezy, wychowania prorodzinnego itp. Rozdział piąty zawiera interesującą poznawczo i dojrzałą merytorycznie koncepcję radiofonii katolickiej, a pozycję zamyka autorska propozycja programowa katolickiej rozgłośni radiowej (zamieszczona w rozdziale szóstym).

Data dodania pozycji do sklepu: lipiec 2008.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Prawo międzynarodowe i wspólnotowe wobec wyzwań współczesnego świata
Prawo międzynarodowe i wspólnotowe wobec wyzwań współczesnego świata
„Lepszy” Polak? Obrazy emigranta w prozie polskiej na obczyźnie po 1945 roku
„Lepszy” Polak? Obrazy emigranta w prozie polskiej na obczyźnie po 1945 roku
Wkład Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w rozwój kultury fizycznej na ziemiach polskich. W 120-lecie powstania Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół" w Rzeszowie (1886–2007)
Wkład Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w rozwój kultury fizycznej na ziemiach polskich. W 120-lecie powstania Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół" w Rzeszowie (1886–2007)
Możliwości i bariery rozwoju regionu
Możliwości i bariery rozwoju regionu
Prawne i socjokulturowe uwarunkowania profilaktyki społecznej i resocjalizacji
Prawne i socjokulturowe uwarunkowania profilaktyki społecznej i resocjalizacji
Pedagogika społeczna: między integracją a dezintegracją
Pedagogika społeczna: między integracją a dezintegracją
Bibliografia dziejów oświaty i wychowania w Galicji 1772–1918, cz. 2: Źródła drukowane
Bibliografia dziejów oświaty i wychowania w Galicji 1772–1918, cz. 2: Źródła drukowane
Zarządzanie środkami pieniężnymi w przedsiębiorstwie. Teoria i praktyka, Prace Naukowe Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, seria: Monografie i Opracowania nr 4
Zarządzanie środkami pieniężnymi w przedsiębiorstwie. Teoria i praktyka, Prace Naukowe Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, seria: Monografie i Opracowania nr 4
Ontologiczne podstawy estetyki. Zarys koncepcji Nicolaia Hartmanna
Ontologiczne podstawy estetyki. Zarys koncepcji Nicolaia Hartmanna
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl