ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki rolnicze »
Utrwalanie i przechowywanie żywności 36,75zł

Redaktor: Marek Zin 

ISBN: 978-83-7338-379-1

Rok wydania: 2008

Liczba stron: 512

Format: B5

Oprawa: broszurowa

Cena: 36,75 zł (z VAT)


 

Koniec nakładu!

na magazynie 16 egz.

 


Autorzy rozdziałów: Marek Zin, Agata Znamirowska, Mariusz Rudy, Elżbieta Głodek, Renata Stanisławczyk, Marian Gil.

 

SPIS TREŚCI

 

1. Wiadomości wstępne

1.1. Cele utrwalania żywności

1.2. Podział żywności ze względu na poziom przejawów życiowych

2. Utrwalanie żywności niskimi temperaturami

2.1 . Ogólne zasady

2.2. Zmiany zachodzące w żywności pod wpływem niskich temperatur

2 3 Bilans cieplny procesu zamrażania

2.4. Techniki chłodzenia i zamrażania

2.5. Techniki rozmrażania

3. Utrwalanie żywności wysokimi temperaturami

3.1. Ogólne zasady

3.2. Pasteryzacja

3.3. Sterylizacja

4. Utrwalanie żywności przez zakwaszanie

4.1. Ogólne zasady

4.2. Fermentacja

4.3.  Produkcja kiszonej kapusty

4.4.  Produkcja kiszonych ogórków

5. Chemiczne utrwalanie żywności

5.1.  Ogólne zasady

5.2.  Substancje zapobiegające zmianom mikrobiologicznym

5.3.  Substancje zapobiegające zmianom chemicznym

5.4.  Dodawanie kwasów organicznych

5.5.  Dodawanie kwasów nieorganicznych

6. Utrwalanie żywności poprzez odwadnianie

6.1.  Ogólne zasady

6.2.  Cukrzenie

6.3.  Solenie

6.4.  Zagęszczanie

6.5.  Odparowywanie

6.6.  Suszenie

6.7.  Połączone metody

7. Niekonwencjonalne metody utrwalania żywności

7.1.  Promieniowanie jonizujące

7.2.  Pulsujące pole elektryczne (elektroperforacja)

7.3.  Pulsujące pole magnetyczne

7.4.  Pulsujące światło

7.5.  Promieniowanie mikrofalowe

7.6.  Techniki ultradźwiękowe

7.7.  Substancje mało agresywne lub obojętne jako czynniki utrwalające żywność

7.8.  Mechaniczne metody utrwalania żywności

8. Opakowania

8.1. Podział i charakterystyka opakowań

8.2. Wymagania stawiane nowoczesnym opakowaniom

8.3. Systemy pakowania produktów rolno-spożywczych

8.4. Znakowanie opakowań

9. Przechowalnictwo mięsa i jego przetworów

9.1. Przemiany poubojowe zachodzące w tkance mięśniowej

9.2. Mikroflora mięsa i przetworów

9.3. Odchylenia jakościowe mięsa

9.4. Metody utrwalania i przetwarzania mięsa

9.5. Ocena jakości oraz świeżości mięsa i jego przetworów

10. Przechowalnictwo mleka i jego przetworów

10.1. Wpływ wysokich temperatur na mleko

10.2. Konserwujące działanie bakterii mlekowych

10,3. Metody wytwarzania przetworów mlecznych

10.4. Wymagania jakościowe dla mleka i przetworów

10.5. Metody badań przechowalniczych

11. Przechowalnictwo i konserwacja jaj

11.1. Zmiany fizykochemiczne treści jaj w procesie starzenia

11.2. Psucie się jaj

11.3. Sposoby przechowywania i przedłużania trwałości jaj

11.4. Wymagania jakościowe dla jaj i przetworów jajowych

11.5. Metody oceny jakości jaj i prawidłowości znakowania

12. Przechowalnictwo tłuszczów

12.1.  Przemiany zachodzące podczas przechowywania

12.2.  Przemiany zachodzące podczas procesów kulinarnych

12.3. Wymagania jakościowe dla tłuszczów roślinnych i zwierzęcych

12.4.  Metody oznaczania zawartości tłuszczu i liczb tłuszczowych

13. Przechowalnictwo owoców i warzyw

13.1.   Procesy zachodzące w owocach i warzywach podczas przechowywania

13.2.  Przyczyny powstawania strat przechowalniczych i ich klasyfikacja

13.3.  Technologie przechowywania owoców i warzyw

13.4.  Przechowywanie owoców

13.5.  Przechowywanie warzyw

13.6.  Wymagania jakościowe dla wybranych grup owoców i warzyw

14. Przechowywanie pieczywa

14.1.  Czerstwienie pieczywa

14.2.  Przechowywanie i transport pieczywa

15. Przechowywanie koncentratów spożywczych

15.1.  Opakowania

15.2.  Przechowywanie koncentratów spożywczych

16. Przechowywanie używek roślinnych

16.1.  Herbata

16.2.  Kawa

16.3.  Kakao

16.4.  Czekolada

17. Przechowywanie wyrobów przemysłu fermentacyjnego

17.1.  Wódki

17.2.  Wina

17.3.  Piwa

18. Zarządzanie jakością w trakcie przetwarzania i przechowywania żywności

18.1.  Rola zarządzania jakością żywności

18.2.  Definicje i pojęcia jakości

18.3.  Cechy jakościowe żywności

18.4.  Czynniki oddziałujące na cechy fizyczne produktu w łańcuchu rolno-spożywczym

Data dodania pozycji do sklepu: lipiec 2008.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Dietetyka. Wybrane zagadnienia
Dietetyka. Wybrane zagadnienia
Technologia zbóż, cz. I: Ocena wartości technologicznej ziarna, przygotowanie do przemiału i przemiał ziarna
Technologia zbóż, cz. I: Ocena wartości technologicznej ziarna, przygotowanie do przemiału i przemiał ziarna
Bezpieczeństwo żywności
Bezpieczeństwo żywności
Technologia żywności i żywienia
Technologia żywności i żywienia
Zwierzę gospodarskie w aspekcie bioetycznym i technologicznym
Zwierzę gospodarskie w aspekcie bioetycznym i technologicznym
Reaktywność behawioralna koni huculskich utrzymywanych w warunkach tabunowych
Reaktywność behawioralna koni huculskich utrzymywanych w warunkach tabunowych
Kultura medialna adolescentów. Studium dostępu i zastosowań
Kultura medialna adolescentów. Studium dostępu i zastosowań
Piłka ręczna, wyd. III zmienione
Piłka ręczna, wyd. III zmienione
Kultura fizyczna i sport w zwierciadle nauk społecznych
Kultura fizyczna i sport w zwierciadle nauk społecznych
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl