ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Filologie obce » Filologia rosyjska »
Problemy gramatycznego opisu języków słowiańskich. Księga jubileuszowa poświęcona Profesorowi Marianowi Bobranowi 2,10zł

Redaktor: Zofia Czapiga

 

ISBN: 83-7338-071-X

Rok wydania: 2002

Liczba stron: 180

Format: B 5

Cena: 2,10 (z VAT)

 

 

Publikacja zawiera zbiór artykułów i przyczynków o różnorodnej tematyce, odpowiadającej wielostronnym zainteresowaniem naukowym Profesora Mariana Bobrana, obejmującej: metodologię badań lingwistycznych, problemy językoznawstwa ogólnego, dydaktykę języka obcego, a zwłaszcza współczesne polsko-rosyjskie językoznawstwo opisowe.
Spis treści: Zofia Czpiga – Słowo wstępne, Iwona Piętak-Radimersky – Wywiad z Jubilatem, Zofia Czapiga – Wykaz publikacji Profesora Mariana Bobrana, Teresa Ampel – Pogoda w przysłowiach, Stanisława Bałut – O семантике фразеологических единиц с глаголами передвижения в русском и польском языках, Andrzej Bogusławski – Заметка о “презенсе напрасного ожидания”, Danuta Budniak – О семантико-cинтаксической структуре конструкций с предикатными актантами в русском, украинском и польском языках, Dorota Chudyk – Łączliwość przysłówków gradualnych z przymiotnikami jakościowymi nazywającymi cechę niestopniowalną w języku rosyjskim w porównaniu z językiem polskim, Zofia Czapiga – Subiekt semantyczny w zdaniach z dewerbatywem w pozycji podmiotu w języku polskim i rosyjskim, Barbara Greszczuk – Relikty i neologizmy gramatyczno-leksykalne w niektórych gwarach południowo-wschodniej Małopolski i ich motywacja systemowa, Ludwika Jochym-Kuszlikowa – Слова на -ак (-як, -няк) в современных русских жаргонах: образование, значение, функционирование, Ewa Komorowska – Jeszcze raz o parentezie postpozycyjnej, Czesław Lachur – Syntagmatyka konstrukcji przestrzennych. O wyrażeniach typu znad urwiska vs. spod urwiska, Jerzy Lukszyn – Oб одной стилистической фигуре в поетическом языке Анны Ахматовой, Alewtina Ławrinienko – O чём может “рассказать” зуб (опым сeмантико-генетического анализа), Michał Łesiów – Formy oboczne celownika liczby pojedynczej rzeczowników męskich we współczesnym ukraińskim języku literackim, Kazimierz Ożóg – Język po rewolucji – polszczyzna po roku 1989, Andrzej Sitarski – Przysłówek jako sfera współdziałania różnych części mowy, Julian Skorek – Структура русских вопросительных высказывaний c вопросительным словом (экспериментальные исследования), Tadeusz SzczerbowskiO składni zdania О διδασκαλος παρεστιν καί φωνεί σε i jego przekładach, Jan Wawrzyńczyk – Z rosyjsko-polskich relacji przekładowych na płaszczyźnie gramatycznej, Wanda Zmarzer – Paradygmat syntaktyczny jako podstawa badań konfrontatywnych, Teresa Żeberek – Kilka uwag o metaforycznym użyciu przyimków, Maria Żurek – Русское словообразование на исходе XX века.

 

 

 

Data dodania pozycji do sklepu: sierpień 2006.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Rosyjska korespondencja służbowa w ćwiczeniach ze słownikiem rosyjsko-polskim
Rosyjska korespondencja służbowa w ćwiczeniach ze słownikiem rosyjsko-polskim
The Pitfalls of Teaching Grammar, Lexis and Anglo-Saxon Culture at a College Level
The Pitfalls of Teaching Grammar, Lexis and Anglo-Saxon Culture at a College Level
Składnia polska i rosyjska zdania złożonego
Składnia polska i rosyjska zdania złożonego
Specialist Languages in Use and Translation
Specialist Languages in Use and Translation
Rosyjski język biznesu w szkole wyższej/ Биэнес-русский в высшей школе
Rosyjski język biznesu w szkole wyższej/ Биэнес-русский в высшей школе
A Thematic Guide to English Interactional Gambits (wyd. 2)
A Thematic Guide to English Interactional Gambits (wyd. 2)
Mir russkogo kino
Mir russkogo kino
Dydaktyka Informatyki nr 8/2013. Informatyka wspomagająca całożyciowe uczenie się
Dydaktyka Informatyki nr 8/2013. Informatyka wspomagająca całożyciowe uczenie się
Konteksty kulturowe w szkolnej edukacji językowej w Polsce i za granicą
Konteksty kulturowe w szkolnej edukacji językowej w Polsce i za granicą
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl