ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Filologie obce » Filologia rosyjska »
Antroponimiczne metafory odzwierzęce w języku polskim, rosyjskim i angielskim 15,75zł

Autor: Artur Czapiga

 

ISBN: 978-83-7338-386-9

Liczba stron: 216

Rok wydania: 2008

Format: A5

Oprawa: broszurowa

Cena: 15,75 zł (z VAT)

 

 

    Książka obejmuje szeroki wachlarz zagadnień z zakresu metaforyzacji językowej. Przedmiotem zainteresowania Autora stają się procesy metaforyzacji pola semantycznego „zwierzęta” w odniesieniu do człowieka. Na materiał badawczy składają się trzy korpusy językowe: polski, rosyjski i angielski.

   Pierwsza część rozprawy obejmująca zagadnienia semantyczne i pragmatyczne pokazała w sposób wyrazisty głębokie zanurzenie kulturowe metafor, które motywuje ich znaczenie i pokazuje pewne odrębności językowo-kulturowe, jak i uniwersalizmy znaczeń. W drugiej części omawiane są funkcje składniowe metafor odzwierzęcych w strukturze wypowiedzenia. Interpretacja struktur metafor w wypowiedzeniach budzi podziw swą precyzją naukową, logiką i konsekwencją wykładu.

    Wartość pracy podnosi dołączony polsko-rosyjsko-angielski leksykon metafor odzwierzęcych, co pozwala nie tylko całościowo ująć zakres opisywanego materiału faktograficznego, ale przede wszystkim ujawnia specyfikę zmian metaforycznych opisywanego pola semantycznego w każdym języku. Jest to niezwykle cenne, zwłaszcza dla praktyki dydaktycznej i translatorskiej.

Data dodania pozycji do sklepu: wrzesień 2008.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr  8, Seria Filologiczna, Językoznawstwo 1
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 8, Seria Filologiczna, Językoznawstwo 1
Słowo. Studia językoznawcze, nr 3
Słowo. Studia językoznawcze, nr 3
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 35, Seria Filologiczna, Studia Germanica Resoviensia 4
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 35, Seria Filologiczna, Studia Germanica Resoviensia 4
Urbanonimia Rzeszowa. Językowo-kulturowy obraz miasta
Urbanonimia Rzeszowa. Językowo-kulturowy obraz miasta
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 31, Seria Filologiczna, Językoznawstwo 2
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 31, Seria Filologiczna, Językoznawstwo 2
Studien Zur Glottodidaktik und Methodik, bd. 1 / vol. 1
Studien Zur Glottodidaktik und Methodik, bd. 1 / vol. 1
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 68, Seria Filologiczna, Glottodydaktyka 3, cz. 1: Problemy językoznawstwa porównawczego
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 68, Seria Filologiczna, Glottodydaktyka 3, cz. 1: Problemy językoznawstwa porównawczego
A Contrastive Semantic and Phraseological Analysis of the HEAD-related Lexical Items in Diachronic Perspective
A Contrastive Semantic and Phraseological Analysis of the HEAD-related Lexical Items in Diachronic Perspective
Słowo i tekst w opisie porównawczym. Zbiór prac poświęconych pamięci Profesora Mariana Bobrana
Słowo i tekst w opisie porównawczym. Zbiór prac poświęconych pamięci Profesora Mariana Bobrana
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl