ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Prawo »
Sądy konstytucyjne w wybranych państwach europejskich (skrypt, dodruk) 18,90zł

Autor: Sabina Grabowska

ISBN: 978-83-7338-336-4

Liczba stron: 276

Rok wydania: 2008

Format: A5

Oprawa: miękka

Cena: 18,90 zł (z VAT)

 

 

    Opracowanie jest w założeniu podręcznikiem akademickim, adresowanym do studentów studiów prawniczych, europeistycznych oraz politologicznych. Książka stanowi zatem zestawienie najistotniejszych informacji na temat funkcjonujących w Europie modeli sądownictwa konstytucyjnego, zaprezentowa­nych w sposób możliwie prosty i przejrzysty. Jest ona, co wynika z przyjętego charakteru, przeznaczona dla osób poszukujących podstawowych, porównaw­czych informacji na temat będący przedmiotem zawartej w niej analizy.

    W książce przedstawiono uregulowania funkcjonowania sądownictwa kon­stytucyjnego aż w 17 państwach europejskich, tj. w Austrii, Bułgarii, Czechach, Hiszpanii, Niemczech, Portugalii, Polsce, Rosji, Rumunii, Turcji, na Białorusi, Li­twie, Łotwie, Słowacji, Węgrzech, we Francji i we Włoszech. Należy podkreślić, że opracowania poszczególnych sądów konstytucyjnych w przytoczonych wyżej krajach zostały siłą rzeczy dokonane w sposób zwięzły i syntetyczny, lecz bardzo rzetelny. Dzięki temu istnieje możliwość szybkiego zapoznania się z funkcjono­waniem i organizacją sądu konstytucyjnego w interesującym Czytelnika państwie europejskim i porównania ich z uregulowaniami w innych krajach.

    Podręcznik ten stanowi tym samym cenne źródło podstawowych danych przydatnych dla badań prawnoporównawczych nad modelami sądownictwa kon­stytucyjnego państw europejskich. Dodatkowym walorem książki jest bogaty wykaz literatury i aktów prawnych obowiązujących w omawianych państwach europejskich.

Data dodania pozycji do sklepu: październik 2008.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Idea wolności i niezależności w państwie demokratycznym – perspektywa praw jednostki
Idea wolności i niezależności w państwie demokratycznym – perspektywa praw jednostki
Administracja niewładcza
Administracja niewładcza
Ideał człowieka i społeczeństwa w teorii Leona Petrażyckiego
Ideał człowieka i społeczeństwa w teorii Leona Petrażyckiego
Wymiar i pobór podatków bezpośrednich oraz opłat na rzecz Skarbu Państwa od gospodarki nieuspołecznionej i ludności w Polsce w latach 1944–1950
Wymiar i pobór podatków bezpośrednich oraz opłat na rzecz Skarbu Państwa od gospodarki nieuspołecznionej i ludności w Polsce w latach 1944–1950
Filozofia porządku polityczno-prawnego w nowożytności
Filozofia porządku polityczno-prawnego w nowożytności
Spór o nowoczesność w poglądach Charlesa Taylora i Alasdaira MacIntyre'a
Spór o nowoczesność w poglądach Charlesa Taylora i Alasdaira MacIntyre'a
Dekonstrukcja metafizyki. Powstanie (J. Derrida) – Rozkwit – Niespełnienie (R. Rorty)
Dekonstrukcja metafizyki. Powstanie (J. Derrida) – Rozkwit – Niespełnienie (R. Rorty)
Formy demokracji bezpośredniej w wybranych państwach europejskich
Formy demokracji bezpośredniej w wybranych państwach europejskich
Geografia gospodarcza Rosji w ćwiczeniach
Geografia gospodarcza Rosji w ćwiczeniach
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl