ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Historia »
Polska i jej wschodni sąsiedzi, t.10 15,75zł

Redaktor: Andrzej Andrusiewicz

ISSN: 1898-5300

Rok wydania: 2009

Liczba stron: 256

Format: B5

Oprawa: broszurowa

Cena: 15,75 zł (z VAT)

 

Spis treści: ARTYKUŁY I ROZPRAWY: HISTORIA: Andrzej Andrusiewicz – Emblematy i symbolika państwa rusko–rosyjsko–radzieckiego, Andrzej Andrusiewicz – Tablice chronologiczne historii Rosji i ZSRR, Witalij Skalskyj – Rewolucijna ukrains`ka partija w politycznomu prostori Rosijs`koji imperiji poczatku XX stolittia, Robert Kuśnierz – Obraz głodującej wsi ukraińskiej w latach trzydziestych XX w. w dokumentach polskich przedstawicielstw dyplomatycznych w ZSRR i polskiego wywiadu, Piotr Kozłowski – Współpraca Małopolskiego Inspektoratu Okręgowego Straży Granicznej z ludnością pogranicza oraz z organami administracji państwowej, Maria E. Ożóg – Bruno Gruszka jako działacz Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, ks. Stanisław Nabywaniec – Losy księży greckokatolickich z terenu diecezji  przemyskiej i administratury apostolskiej Łemkowszczyzny po 1939 roku, Artur Wiktor – Parcelacja wielkiej własności na Rzeszowszczyźnie po II wojnie światowej, SOCJOLOGIA. ETNOLOGIA: Ihor Czechowskyj – Widrodżennia tradycij Bukowyns`koji bahatokulturnosti na rubeżi tysjaczolit`, Marta Kabara-Dziadosz – Aktywność obywatelska na Podkarpaciu (na przykładzie biur porad obywatelskich), RECENZJE. OMÓWIENIA: Bazyli Białokozowicz – Wschód – Zachód. Dialog kultur, tom I: Język rosyjski i literatura w perspektywie kulturowej, tom II: Studia nad literaturą i językiem, Bazyli Białokozowicz – Piotr Gancarz, Pejzaż w krótkich formach narracyjnych literatury rosyjskiej (I połowa XIX wieku), Bazyli Białokozowicz – Ihor Kozłyk, Teoretyczne studia nad liryką filozoficzną i aktualne problemy współczesnego literaturoznawstwa, Irena Rudziewicz – Tom prac o historii Rosji, Piotr Kozłowski – Marek Piotr Deszczyński, Wojciech Mazur, Na krawędzi ryzyka. Eksport polskiego sprzętu wojskowego w okresie międzywojennym, Piotr Kozłowski – Robert Litwiński, Korpus Policji w II Rzeczypospolitej. Służba i życie prywatne, Anna Ragan – Andrzej Miszczuk, Regionalizacja administracyjna III Rzeczypospolitej. Kon-cepcja teoretyczna a rzeczywistość, Kamil Wais – An Official History of Scouting, Monika Ślęzak – „Aktualni Problemy Witczyznjanoji ta Wseswitnoji Istoriji”, KRONIKA NAUKOWA: Roman Jurkowski – Międzynarodowa konferencja naukowa „Wielcy Mińszczanie XIX i XX wieku. W kręgu wojskowości”, Elżbieta Cesarz-Maternicka – Międzynarodowa konferencja naukowa „Historia – mentalność – tożsamość. Miejsce i rola historii oraz historyków w życiu narodu polskiego i ukraińskiego w XIX i XX w.”, Andrzej Andrusiewicz – Międzynarodowa konferencja naukowa „Regiony Europy – uwarunkowania – wyzwania i perspektywy rozwoju”, NOTY O AUTORACH.

 

Data dodania pozycji do sklepu: październik 2008.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Dzieje polskiego szkolnictwa sobotniego w metropolii chicagowskiej 1951–1997
Dzieje polskiego szkolnictwa sobotniego w metropolii chicagowskiej 1951–1997
Zagłada Żydów w dystrykcie krakowskim w latach 1939-1945
Zagłada Żydów w dystrykcie krakowskim w latach 1939-1945
Trudności językowe w dyktanda wplecione (książka z płytą CD)
Trudności językowe w dyktanda wplecione (książka z płytą CD)
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr  8, Seria Filologiczna, Językoznawstwo 1
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 8, Seria Filologiczna, Językoznawstwo 1
Z przeszłości Europy Środkowowschodniej
Z przeszłości Europy Środkowowschodniej
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 30, Seria Socjologiczno-Historyczna, Historia 2
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 30, Seria Socjologiczno-Historyczna, Historia 2
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 31, Seria Filologiczna, Językoznawstwo 2
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 31, Seria Filologiczna, Językoznawstwo 2
Jadwiga Petrażycka-Tomicka. Życie i działalność
Jadwiga Petrażycka-Tomicka. Życie i działalność
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 12, Seria Socjologiczno-Historyczna, Historia 1
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 12, Seria Socjologiczno-Historyczna, Historia 1
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl