ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Nauki o sztuce »
Pieśni Lasowiaków. Folklor wokalny terenów dawnej Puszczy Sandomierskiej na podstawie archiwalnych nagrań Franciszka Kotuli 21,00zł

Autor: Ewa Fedyczkowska
ISBN: 978-83-7338-397-5
Rok wydania: 2008
Liczba stron: 268
Format: B5
Oprawa: broszurowa
Cena:
21 zł (z VAT)

 

Publikacja jest pierwszą w polskiej literaturze etnomuzykologicznej monografią folkloru wokalnej grupy etnograficznej Lasowiaków z rejonów Puszczy Sandomierskiej. Zróżnicowany repertuar tej grupy był dotąd opisywany jedynie w pracach poświęconych rzeszowskiemu etnoregionowi muzycznemu i fragmentarycznie prezentowany w śpiewnikach oraz publikacjach o charakterze instruktażowym przeznaczonych głównie dla zespołów folklorystycznych.

Materiał źródłowy książki stanowią zdeponowane w archiwum Działu Etnograficznego Muzeum Etnograficznego w Rzeszowie nagrania, które w latach 60. ubiegłego wieku zgromadził wybitny badacz kultury lasowiackiej Franciszek Kotula. Zbiór liczy ponad 600 melodii o ogromnej wartości historycznej i poznawczej. Ani nagrania, ani ich transkrypcje nie były dotąd publikowane.

Monografia dr Ewy Fedyczkowskiej wypełnia zaistniałą w polskim piśmiennictwie etnomuzykologiczną lukę. Autorka przedstawia interesujący repertuar słowno-muzyczny Lasowiaków, a zarazem ocala od zapomnienia i niszczącego działania czasu jedną z najcenniejszych kolekcji fonograficznych w historii polskiej folklorystyki muzycznej. Do rąk czytelnika trafia wnikliwe i syntetyzujące opracowanie folkloru wokalnego Lasowiaków, które spotka się zapewne z zainteresowaniem przedstawicieli muzykologicznych i etnologicznych środowisk naukowych, jak i pracowników ośrodków kultury, działaczy stowarzyszeń.

Data dodania pozycji do sklepu: listopad 2008.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Miasta i ludzie. Sacrum i profanum. Studia z dziejów społecznych i gospodarczych dedykowane Profesorowi Jerzemu Motylewiczowi
Miasta i ludzie. Sacrum i profanum. Studia z dziejów społecznych i gospodarczych dedykowane Profesorowi Jerzemu Motylewiczowi
Biznes w Rosji. Nieruchomości. Turystyka
Biznes w Rosji. Nieruchomości. Turystyka
Galicja 1772–1918. Problemy metodologiczne, stan i potrzeby badań, t. 2
Galicja 1772–1918. Problemy metodologiczne, stan i potrzeby badań, t. 2
Geografia gospodarcza Rosji
Geografia gospodarcza Rosji
Galicja 1772–1918. Problemy metodologiczne, stan i potrzeby badań, t. 1
Galicja 1772–1918. Problemy metodologiczne, stan i potrzeby badań, t. 1
Ścieżka przyrodniczo-historyczna im. Załuskich w Iwoniczu
Ścieżka przyrodniczo-historyczna im. Załuskich w Iwoniczu
Galicja 1772–1918. Problemy metodologiczne, stan i potrzeby badań, t. 3
Galicja 1772–1918. Problemy metodologiczne, stan i potrzeby badań, t. 3
Ród Jędrzejowiczów w okresie autonomii Galicji
Ród Jędrzejowiczów w okresie autonomii Galicji
Stan duchowieństwa a religijność w archidiakonatach: kaliskim, uniejowskim i wieluńskim (1660–1763)
Stan duchowieństwa a religijność w archidiakonatach: kaliskim, uniejowskim i wieluńskim (1660–1763)
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl