ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki medyczne »
Seminaria z medycyny perinatalnej, t. XVIII: Wpływ zakresu operacji na wyniki leczenia raka szyjki macicy FIGO IA2-IIB 10,50zł

Autor: Bogdan Obrzut
Wydawca: Ośrodek Wydawnictw Naukowych Instytut Chemii Bioorganicznej Polska Akademia Nauk
ISBN: 978-83-7314-049-3
Rok wydania: 2008
Liczba stron: 88
Format: B5
Oprawa: broszurowa
Cena: 10,50 zł (z VAT)

 


Spis treści: Wykaz stosowanych skrótów, Wprowadzenie: Epidemiologia raka szyjki macicy, Etiopatogeneza raka szyjki macicy, Histopatologia nowotworów szyjki macicy, Obraz kliniczny raka szyjki macicy  (Symptomatologia, Ocena zaawansowania), Leczenie raka szyjki macicy (Leczenie operacyjne, Leczenie energią promienistą, Chemioterapia), Rokowanie, Cel pracy, Materiał i metodyka, Wyniki: Realizacja planowanego zakresu operacji, Zakres operacji a masa ciała pacjentek, Sródoperacyjna utrata krwi i transfuzje uzupełniające, Podwiązanie tętnic biodrowych wewnętrznych, Czas trwania zabiegu operacyjnego, Powikłania śródoperacyjne, Czynniki ograniczające zakres planowanej operacji, Powikłania pooperacyjne, Czas hospitalizacji pooperacyjnej, Zakres zabiegu a wybrane parametry śródoperacyjne i przebieg hospitalizacji, Dojrzałość histologiczna raka szyjki macicy, Naciek przestrzeni limfatycznej, Charakterystyka limfadenektomii, Liczba usuniętych węzłów chłonnych a wykrywalność przerzutów limfatycznych, Stan węzłów chłonnych a mikroskopowy naciek przymacicza, Leczenie uzupełniające, Jednoczynnikowa analiza przeżyć 5-letnich, Wieloczynnikowa analiza przeżyć 5-letnich, Omówienie wyników i dyskusja, Wnioski, Piśmiennictwo, Streszczenie, Summary.

Data dodania pozycji do sklepu: luty 2009.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Statyka narządów miednicy u pacjentek operowanych z powodu nowotworów narządów płciowych
Statyka narządów miednicy u pacjentek operowanych z powodu nowotworów narządów płciowych
Podstawy laparoskopii ginekologicznej. Podręcznik dla studentów i lekarzy
Podstawy laparoskopii ginekologicznej. Podręcznik dla studentów i lekarzy
ABC hokeja na lodzie. Podręcznik dla nauczycieli i studentów z płytą DVD
ABC hokeja na lodzie. Podręcznik dla nauczycieli i studentów z płytą DVD
Zagadnienia  readaptacji  społecznej  skazanych
Zagadnienia readaptacji społecznej skazanych
Prawnokarne zagadnienia wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł
Prawnokarne zagadnienia wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł
Ograniczenia sądu odwoławczego orzekającego w sprawie karnej po wniesieniu środka zaskarżenia
Ograniczenia sądu odwoławczego orzekającego w sprawie karnej po wniesieniu środka zaskarżenia
Adaptacja – reforma – stabilizacja. Przestrzeń publiczna we współczesnych systemach politycznych
Adaptacja – reforma – stabilizacja. Przestrzeń publiczna we współczesnych systemach politycznych
Dominacja czy porozumienie? Związki między dziennikarstwem a public relations
Dominacja czy porozumienie? Związki między dziennikarstwem a public relations
Przydatność parametrów struktury geometrii powierzchni do oceny stopnia zużycia sztucznych stawów biodrowych
Przydatność parametrów struktury geometrii powierzchni do oceny stopnia zużycia sztucznych stawów biodrowych
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl