ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Pedagogika »
Pedagogika społeczna: między integracją a dezintegracją 26,25zł

Autor: Krystyna Duraj-Nowakowa

Rok wydania: 2009

ISBN: 978-83-7338-477-4

Liczba stron: 312

Format: B5

Oprawa: broszurowa

Cena: 26,25 zł (z VAT)

 

Książka jest pracą interesującą oraz oryginalną. Problematykę trudno zaliczyć tylko do jednej wybranej subdyscypliny w rodzinie nauk społecznych (...), dotyczy bowiem wielowymiarowych obszarów pedagogiki społecznej. Przybiera de facto postać pogranicza naukowego kilku dyscyplin wewnętrznym zróżnicowaniem i wielokierunkowością zainteresowań bądź punktem widzenia Pani Profesor (...), która podejmuje udaną próbę przedstawienia tej ważnej problematyki za pomocą prezentacji wyjaśnień komplementarnych (...).

Poszczególny rozdział (szkic, esej), którego treść często wiedzie nas od ukazania związków filozofii i kultury z szeroko rozumianą edukacją ku postrzeganiu ich z perspektywy ustaleń instytucjonalizującej się i profesjonalizującej się pedagogiki systemowej, zawiera prezentację różnych nurtów i prądów oraz uzasadnia potrzebę zrozumienia pilnej konieczności (wyzwalania) animacji modernizacyjnej w wielu sferach etyczno-kulturowych (...). Każdy z pięciu rozdziałów stanowi bogate źródło wiedzy w przemyślanych przez Autorkę własnych refleksjach na osi kontinuum: aksjologia i wychowanie we współczesnych realiach w świetle znanego trójpodziału: intencje, czyny a konsekwencje. Są to zagadnienia zasadnicze w praktyce wychowawczych oddziaływań, a także logice socjotechnicznej inżynierii. Mieszczą się w tym obszarze – tak istotne dla pedagogów społecznych – intencje profilaktyczne i kompensacyjne (...).

Monografia sprosta oczekiwaniom bardzo szerokiego kręgu adresatów, którym bliskie są problemy pracy socjalnej, jak również kwestie samopomocy w teorii i praktyce psycho- i socjopedagogicznej. Już sama – wynikająca ze spisu treści – problematyka książki sugeruje, iż będzie ona użyteczna z uwagi na istotę implikacji praktyczno-społecznych o szczególnym znaczeniu dla wielu reprezentantów różnych grup czytelników (zawodowych, samorządowych i publicznych, nauczycieli, studentów, przedstawicieli administracji państwowej i lokalnej różnych szczebli itp.).

 

Z recenzji wydawniczej pióra prof. zw. dr. hab. Andrzeja Radziewicza-Winnickiego

Data dodania pozycji do sklepu: sierpień 2009.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
„Wielka Zmiana” z perspektywy lokalnej
„Wielka Zmiana” z perspektywy lokalnej
Zagrożenia dla rozwoju współczesnej młodzieży
Zagrożenia dla rozwoju współczesnej młodzieży
Etyka rozwoju a pedagogika opiekuńcza
Etyka rozwoju a pedagogika opiekuńcza
Środowiskowe uwarunkowania przemocy w Pogotowiu Opiekuńczym, wyd. 2
Środowiskowe uwarunkowania przemocy w Pogotowiu Opiekuńczym, wyd. 2
Wybrane problemy pedagogiki rodziny (Family pedagogy – selected problems)
Wybrane problemy pedagogiki rodziny (Family pedagogy – selected problems)
Ocena żywności i żywienia
Ocena żywności i żywienia
Piłka ręczna, wyd. III zmienione
Piłka ręczna, wyd. III zmienione
Wybrane problemy zdrowia publicznego w perspektywie pracy socjalnej. Podręcznik dla studentów
Wybrane problemy zdrowia publicznego w perspektywie pracy socjalnej. Podręcznik dla studentów
Refleksje nad współczesnym wychowaniem (Reflections on present education)
Refleksje nad współczesnym wychowaniem (Reflections on present education)
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl