ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki medyczne i Nauki o zdrowiu »
Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego, t. VII, z. 2 5,25zł

Redaktor: Andrzej Kwolek

ISSN: 1730-3524

Rok wydania: 2009

Liczba stron: 100

Format: A4

Oprawa: broszurowa

Cena: 5,25 zł (z VAT)

 


Spis treści: Contents, Od Redakcji, PRACA REDAKCYJNA: Józef Piotr Knap, Anna Nowakowska, Paul Heyman, Waldemar Burzyński, Alicja Rączka, Jacek Dutkiewicz, Jan Lech, Teresa Brzostek, Renata Kornasiewicz, Wacław Bentkowski, Urszula Litarska, Małgorzata Witas, Marek Marecki, Grzegorz Pitucha Środowiskowe i epidemiologiczne uwarunkowania infekcji hantawirusowej (Gorączki krwotocznej z zespołem nerkowym – HFRS) w województwie podkarpackim – pierwszej w Polsce epidemii 2007–2008 roku–- oraz zachorowań endemicznych, PRACE ORYGINALNE: Teresa Pop, Andrzej Kwolek, Grzegorz Przysada, Ulrich Dockweiler, Anna-Maria Ax, Grzegorz Magoń, Agnieszka Bejer, Joanna Grzegorczyk, Ewa Lenart-Domka – Social and Demographic Factors in Post-Stroke Patients with Co-morbid Depression, Andrzej Kwolek, Teresa Pop, Barbara Grzebyk20 Jahre Erfahrungen in der Anwendung der lokalen Kryotherapie bei der Rehabilitation von stationären Patienten, Jolanta Zwolińska, Andrzej Kwolek, Wojciech Bieniasz, Olga WolińskaPrzydatność niektórych metod służących do diagnostyki i oceny efektów rehabilitacji pacjentów z zespołami neurologicznymi, Teresa Pop, Andrzej Kwolek, Marta SzuberlaEinfluss der lokalen Kryotherapie auf die Reduzierung von Schwellungen und Schmerzen in der Hand bei Kranken mit rheumatoider Gelenkentzündung, Stanisław KijowskiNajczęstsze problemy w usprawnianiu porażonej kończyny górnej u chorych po udarze mózgu, Dorota Szczygielska, Teresa Pop, Andrzej MaciejczakOcena   postępów   rehabilitacji   prowadzonej   w   domu pacjenta z rozpoznanym udarem mózgu, Teresa Pop, Magdalena Kotowicz, Katarzyna Łach-Pop, Anna Czyrek, Anna Potera, Wojciech Rusek, Andrzej MaciejczakWrażliwość na prąd galwaniczny u pacjentów leczonych z powodu dolegliwości bólowych kręgosłupa i stawów obwodowych, Agnieszka Domin, Piotr DominAlopecia areata – łysienie plackowate – problem terapeutyczny?, PRACE POGLĄDOWE: Aneta Małgorzata Walicka Public relations w służbie zdrowia, Elżbieta NawrockaPaństwowa Inspekcja Sanitarna jako organizacja realizująca zadania w zakresie zdrowia publicznego, Lesław CiepielaNowe horyzonty leczenia stwardnienia rozsianego, SPRAWOZDANIA: Marzena Pelc-DymonSprawozdanie z XXIV Konferencji Sekcji Naukowej Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego Pogranicza Psychiatrii Rozwojowej, Ewa Puszczałowska-LizisII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Korektywa i kompensacja zaburzeń w rozwoju fizycznym dzieci i młodzieży” Biała Podlaska 5–6 czerwca 2009 r., Regulamin ogłaszania prac.

 

 

Contents: Editorial, EDITORIAL REMARKS: Józef Piotr Knap, Anna Nowakowska, Paul Heyman, Waldemar Burzyński, Alicja Rączka, Jacek Dutkiewicz, Jan Lech, Teresa Brzostek, Renata Kornasiewicz, Wacław Bentkowski, Urszula Litarska, Małgorzata Witas, Marek Marecki, Grzegorz Pitucha – Environmental and epidemiologic determinants of hantavirus infection (hemorrhagic fever with renal syndrome) in the Podkarpacie – first epidemic in Poland in 2007-2008 – and endemic incidences of diseases, ORYGINAL PAPERS: Teresa Pop, Andrzej Kwolek, Grzegorz Przysada, Ulrich Dockweiler, Anna-Maria Ax, Grzegorz Magoń, Agnieszka Bejer, Joanna Grzegorczyk, Ewa Lenart-Domka Social and Demographic Factors in Post-Stroke Patients with Co-morbid Depression, Andrzej Kwolek, Teresa Pop, Barbara Grzybek20 years of experience in applying local crioterapy in patients undergoing rehabilitation at the ward, Jolanta Zwolińska, Andrzej Kwolek, Wojciech Bieniasz, Olga WolińskaUsefulness of selected methods of diagnosing and assessing effectiveness of rehabilitation of patients with neurological disorders, Teresa Pop, Andrzej Kwolek, Marta Szuberla The influence of local crioterapy on hand swelling and pain reduction in patients diagnosedwith rheumatoid joint inflammation, Stanisław Kijowski The most common problems in movement improvements of the paralyzed upper limb for patients after cerebral stroke, Dorota Szczygielska, Teresa Pop, Andrzej Maciejczak Evaluation of Progress of Home Rehabilitation in Patients with Diagnosis of Stroke, Teresa Pop, Magdalena Kotowicz, Katarzyna Łach-Pop, Anna Czyrek, Anna Potera, Wojciech Rusek, Andrzej Maciejczak Sensitivity to galvanic current in patients receiving treatment due to painful ailments in the spine and peripheral joints, Agnieszka Domin, Piotr DominAlopecia areata – a therapeutic problem?, REVIEW PAPERS: Aneta Małgorzata WalickaPublic relations in health care system?, Elżbieta Nawrocka The State Sanitary Inspection as the organization accomplishing tasks within the scope of public health, Lesław Ciepiela New horizons in treatment of multiple sclerosis, REPORTS: Marzena Pelc-DymonProceedings of XXIV Conference of Scientific Section on Children and Adolescent  Psychiatry of Polish Psychiatric Association – “Borderlines of Developmental Psychiatry”, Ewa Puszczałowska-Lizis II International Scientific Conference on “Correction and compensation of disorders in physical development of children and adolescents” – Biała Podlaska, June 5-6, 2009, Instruction for Authors.

Data dodania pozycji do sklepu: sierpień 2009.
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl