ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki medyczne i Nauki o zdrowiu »
Zachowania zdrowotne młodzieży akademickiej 12,60zł

Autor: Monika Binkowska-Bury

ISBN: 978-83-7338-485-9

Rok wydania: 2009

Liczba stron: 156

Format: B5

Oprawa: broszurowa

Cena: 12,60 zł (z VAT)

 

Zachowania zdrowotne są tematem bardzo aktualnym, stanowiącym przedmiot zainteresowania wielu dyscyplin nauk społecznych. Okres młodzieńczy, a szczególnie czas studiów, jest związany z usamodzielnieniem się i zwiększeniem niezależności. Niewątpliwie istotny wpływ na to mają czynniki zewnętrzne, jak odmienne warunki życia społecznego młodzieży akademickiej, rodzaj uczelni i tok realizowanych studiów.

Opracowanie zawiera pełną systematyzację wiedzy dotyczącej koncepcji zdrowia i jego uwarunkowań w odniesieniu do zachowań zdrowotnych i jest poparte badaniami autorskimi. Odwołuje się do salutogenetycznego podejścia, w myśl którego istnieją pewne zasoby (potencjały) zdrowia, czyli właściwości tkwiące w podmiocie oraz w środowisku mające pozytywne znaczenie w interakcji zdrowotnej.

Autorka szczegółowo omawia wpływ poczucia koherencji na zdrowie człowieka. Ukazuje złożoność zależności pomiędzy środowiskiem młodzieży akademickiej a zachowaniami zdrowotnymi.

Przybliżenie psychologicznych uwarunkowań zachowań zdrowotnych u młodych ludzi odpowiada na zapotrzebowania płynące ze sfery praktyki społecznej.

Data dodania pozycji do sklepu: wrzesień 2009.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Ocena żywności i żywienia
Ocena żywności i żywienia
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, z. 14
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, z. 14
Zdrowie publiczne, cz. 2: Niedożywienie a zdrowie publiczne
Zdrowie publiczne, cz. 2: Niedożywienie a zdrowie publiczne
Kapitał ludzki w procesie kształtowania sprawności organizacji, Prace Naukowe Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, seria: Monografie i Opracowania nr 8
Kapitał ludzki w procesie kształtowania sprawności organizacji, Prace Naukowe Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, seria: Monografie i Opracowania nr 8
Sport for All. As a Form of Education
Sport for All. As a Form of Education
Ocena stopnia i kierunku odchyleń reakcji fenotypowych organizmu dziecka na obciążenie pływackim treningiem sportowym
Ocena stopnia i kierunku odchyleń reakcji fenotypowych organizmu dziecka na obciążenie pływackim treningiem sportowym
Zarys historii narciarstwa i snowboardingu
Zarys historii narciarstwa i snowboardingu
Regional Tourism versus European Integration and Globalization
Regional Tourism versus European Integration and Globalization
Plotka w świetle teorii aktów mowy i zasad etyki komunikacji międzyludzkiej
Plotka w świetle teorii aktów mowy i zasad etyki komunikacji międzyludzkiej
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl