ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » ORDERS
ORDERS

We accept orders from overseas customers for books published by our institute to the following e-mail address: wydaw@univ.rzeszow.pl. Processing of the orders:

"Lexicon" Maciej Woliński
ul. M. Sengera "Cichego" 24/2A
02-790 Warszawa, Polska
tel./fax 48-22-648-41-23
e-mail: lexicon@lexicon.net.pl, lexicon@medianet.pl

 

Kontynuuj
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl