ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Tania książka
Tania książka
Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego, t. IX, z. 2
Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego, t. IX, z. 2
2,00zł
Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego, t. IX, z. 1
Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego, t. IX, z. 1
1,05zł
Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego, t. VIII, z. 3–4
Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego, t. VIII, z. 3–4
1,05zł
Modelowanie podręczników techniki-informatyki (wyd. II zmienione)
Modelowanie podręczników techniki-informatyki (wyd. II zmienione)
5,25zł
Jutro edukacji technicznej
Jutro edukacji technicznej
6,30zł
Dydaktyka informatyki. Problemy uczenia się i nauczania informatyki i technologii informacyjnych
Dydaktyka informatyki. Problemy uczenia się i nauczania informatyki i technologii informacyjnych
3,15zł
Aktywne metody redukcji drgań płyt kołowych
Aktywne metody redukcji drgań płyt kołowych
3,15zł
Aspekty technologiczne i ekonomiczne gospodarki żywnościowej regionu podkarpackiego
Aspekty technologiczne i ekonomiczne gospodarki żywnościowej regionu podkarpackiego
4,20zł
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 37, Seria Prawnicza, Prawo 4, tom poświęcony prof. T. Opasowi
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 37, Seria Prawnicza, Prawo 4, tom poświęcony prof. T. Opasowi
6,30zł
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 34, Seria Prawnicza, Prawo 3
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 34, Seria Prawnicza, Prawo 3
3,15zł
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 15, Seria Prawnicza, Prawo 2
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 15, Seria Prawnicza, Prawo 2
2,10zł
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 7, Seria Prawnicza, Prawo 1, Jednostka, państwo i prawo dawniej i dziś
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 7, Seria Prawnicza, Prawo 1, Jednostka, państwo i prawo dawniej i dziś
4,20zł
Statut Wysp Alandzkich
Statut Wysp Alandzkich
5,25zł
Konstytucja Republiki Kosowa
Konstytucja Republiki Kosowa
5,25zł
Konstytucja Republiki Islandii
Konstytucja Republiki Islandii
1,05zł
Konstytucja Autonomicznej Republiki Krymu
Konstytucja Autonomicznej Republiki Krymu
5,25zł
Ideał człowieka i społeczeństwa w teorii Leona Petrażyckiego
Ideał człowieka i społeczeństwa w teorii Leona Petrażyckiego
2,10zł
Ścieżka przyrodniczo-historyczna im. Załuskich w Iwoniczu
Ścieżka przyrodniczo-historyczna im. Załuskich w Iwoniczu
8,40zł
Regional Tourism versus European Integration and Globalization
Regional Tourism versus European Integration and Globalization
2,10zł
Jan Mulak (1914–2005). Życie dla sportu
Jan Mulak (1914–2005). Życie dla sportu
4,20zł
Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego, t. VII, z. 2
Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego, t. VII, z. 2
5,25zł
Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego, t. VII, z. 1
Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego, t. VII, z. 1
5,25zł
Struktura procesu kształcenia matematycznego, cz. 1
Struktura procesu kształcenia matematycznego, cz. 1
4,20zł
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 33, Seria Socjologiczno-Historyczna, Socjologia 2
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 33, Seria Socjologiczno-Historyczna, Socjologia 2
2,10zł
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 16, Seria Socjologiczno-Historyczna, Socjologia 1
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 16, Seria Socjologiczno-Historyczna, Socjologia 1
2,10zł
Innowacyjność i rozwój. Zakres i formy aktywności innowacyjnej administracji publicznej Podkarpacia w procesie trwałego rozwoju regionu
Innowacyjność i rozwój. Zakres i formy aktywności innowacyjnej administracji publicznej Podkarpacia w procesie trwałego rozwoju regionu
3,15zł
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 36, Seria Pedagogiczna, Pedagogika i Psychologia 3
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 36, Seria Pedagogiczna, Pedagogika i Psychologia 3
4,20zł
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 24, Seria Pedagogiczna, Pedagogika i Psychologia 2
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 24, Seria Pedagogiczna, Pedagogika i Psychologia 2
2,10zł
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 5, Seria Pedagogiczna, Pedagogika i Psychologia 1
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 5, Seria Pedagogiczna, Pedagogika i Psychologia 1
3,15zł
Procesy globalizacji a kształcenie nauczycieli. Spojrzenie międzykulturowe
Procesy globalizacji a kształcenie nauczycieli. Spojrzenie międzykulturowe
6,30zł
Optymalizacja oddziaływań resocjalizacyjnych w Polsce i w niektórych krajach europejskich
Optymalizacja oddziaływań resocjalizacyjnych w Polsce i w niektórych krajach europejskich
5,25zł
Polityka i Społeczeństwo, nr  3/2006
Polityka i Społeczeństwo, nr 3/2006
3,15zł
Międzynarodowe Mistrzowskie Kursy Muzyczne im. Zenona Brzewskiego. Łańcut 1975–2006
Międzynarodowe Mistrzowskie Kursy Muzyczne im. Zenona Brzewskiego. Łańcut 1975–2006
5,25zł
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 32, Seria Filologiczna, Dydaktyka 4
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 32, Seria Filologiczna, Dydaktyka 4
2,10zł
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 19, Seria Filologiczna, Dydaktyka 3
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 19, Seria Filologiczna, Dydaktyka 3
2,10zł
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 10, Seria Filologiczna, Dydaktyka 2
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 10, Seria Filologiczna, Dydaktyka 2
2,10zł
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr  2, Seria Filologiczna, Dydaktyka 1
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 2, Seria Filologiczna, Dydaktyka 1
2,10zł
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr  21, Seria Filologiczna, Historia Literatury 2
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 21, Seria Filologiczna, Historia Literatury 2
2,10zł
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr   4, Seria Filologiczna, Historia Literatury 1
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 4, Seria Filologiczna, Historia Literatury 1
2,10zł
Prace Humanistyczne, nr 7
Prace Humanistyczne, nr 7
4,20zł
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 31, Seria Filologiczna, Językoznawstwo 2
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 31, Seria Filologiczna, Językoznawstwo 2
2,10zł
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 8, Seria Filologiczna, Językoznawstwo 1
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 8, Seria Filologiczna, Językoznawstwo 1
1,05zł
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 12, Seria Socjologiczno-Historyczna, Historia 1
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 12, Seria Socjologiczno-Historyczna, Historia 1
1,05zł
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 30, Seria Socjologiczno-Historyczna, Historia 2
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 30, Seria Socjologiczno-Historyczna, Historia 2
2,10zł
Polska i jej wschodni sąsiedzi, t. 7
Polska i jej wschodni sąsiedzi, t. 7
4,20zł
Sofia. Pismo filozofów krajów słowiańskich, nr 5
Sofia. Pismo filozofów krajów słowiańskich, nr 5
3,15zł
Kulturozofia
Kulturozofia
6,30zł
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 43, Seria Filologiczna, Glottodydaktyka 2
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 43, Seria Filologiczna, Glottodydaktyka 2
5,25zł
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 39, Seria Filologiczna, Glottodydaktyka 1
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 39, Seria Filologiczna, Glottodydaktyka 1
5,25zł
Semantyka i łączliwość przysłówków gradualnych w języku rosyjskim w porównaniu z ekwiwalentami polskimi (na materiale tekstów literatury pięknej)
Semantyka i łączliwość przysłówków gradualnych w języku rosyjskim w porównaniu z ekwiwalentami polskimi (na materiale tekstów literatury pięknej)
3,15zł
Rusistika i sowriemiennost'. Jazykoznanije 4
Rusistika i sowriemiennost'. Jazykoznanije 4
3,15zł
Rusistika i sowriemiennost'. Głottodidaktika 4
Rusistika i sowriemiennost'. Głottodidaktika 4
3,15zł
Optymalizacja kształcenia nauczyciela języka obcego (na przykładzie studiów rusycystycznych)
Optymalizacja kształcenia nauczyciela języka obcego (na przykładzie studiów rusycystycznych)
2,10zł
Geografia gospodarcza Rosji
Geografia gospodarcza Rosji
4,20zł
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 35, Seria Filologiczna, Studia Germanica Resoviensia 4
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 35, Seria Filologiczna, Studia Germanica Resoviensia 4
2,10zł
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 26, Seria Filologiczna, Studia Germanica Resoviensia 3
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 26, Seria Filologiczna, Studia Germanica Resoviensia 3
2,10zł
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 17, Seria Filologiczna, Studia Germanica Resoviensia 2
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 17, Seria Filologiczna, Studia Germanica Resoviensia 2
2,10zł
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 3, Seria Filologiczna, Studia Germanica Resoviensia 1
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 3, Seria Filologiczna, Studia Germanica Resoviensia 1
2,10zł
Wilhelm von Humboldt. Życie, dzieło, mit
Wilhelm von Humboldt. Życie, dzieło, mit
7,35zł
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 25, Seria Filologiczna, Studia Anglica Resoviensia 3
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 25, Seria Filologiczna, Studia Anglica Resoviensia 3
2,10zł
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 14, Seria Filologiczna, Studia Anglica Resoviensia 2
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 14, Seria Filologiczna, Studia Anglica Resoviensia 2
2,10zł
Modelling the English Lexicon in Applied Linguistics
Modelling the English Lexicon in Applied Linguistics
3,15zł
Tlenkowe materiały laserowe
Tlenkowe materiały laserowe
3,15zł
Korelacja fizyki i matematyki w nauczaniu fizyki
Korelacja fizyki i matematyki w nauczaniu fizyki
2,10zł
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 28, Seria Ekonomiczna, Ekonomika Rolnictwa 3
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 28, Seria Ekonomiczna, Ekonomika Rolnictwa 3
2,10zł
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 9, Seria Ekonomiczna, Ekonomika Rolnictwa 1
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 9, Seria Ekonomiczna, Ekonomika Rolnictwa 1
2,10zł
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 18, Seria Ekonomiczna, Ekonomika Rolnictwa 2
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 18, Seria Ekonomiczna, Ekonomika Rolnictwa 2
1,05zł
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 20, Seria Ekonomiczna, Marketing i Zarządzanie 2
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 20, Seria Ekonomiczna, Marketing i Zarządzanie 2
2,10zł
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 29, Seria Ekonomiczna, Marketing i Zarządzanie 3
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 29, Seria Ekonomiczna, Marketing i Zarządzanie 3
2,10zł
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 11, Seria Ekonomiczna, Marketing i Zarządzanie 1
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 11, Seria Ekonomiczna, Marketing i Zarządzanie 1
2,10zł
Podstawy badań marketingowych
Podstawy badań marketingowych
3,15zł
Historyczne i matematyczne aspekty w ekonomii
Historyczne i matematyczne aspekty w ekonomii
4,20zł
Ćwiczenia. Podstawy biofizyki, chemia fizyczna, biochemia, enzymologia, biologia komórki
Ćwiczenia. Podstawy biofizyki, chemia fizyczna, biochemia, enzymologia, biologia komórki
4,20zł
Dziennikarstwo i public relations jako dwa typy komunikowania. Wybrane przykłady
Dziennikarstwo i public relations jako dwa typy komunikowania. Wybrane przykłady
4,20zł
Z przeszłości Europy Środkowowschodniej
Z przeszłości Europy Środkowowschodniej
3,15zł
Wymiar i pobór podatków bezpośrednich oraz opłat na rzecz Skarbu Państwa od gospodarki nieuspołecznionej i ludności w Polsce w latach 1944–1950
Wymiar i pobór podatków bezpośrednich oraz opłat na rzecz Skarbu Państwa od gospodarki nieuspołecznionej i ludności w Polsce w latach 1944–1950
4,20zł
Wybuchy komet w znacznych odległościach od słońca
Wybuchy komet w znacznych odległościach od słońca
2,10zł
„Wielka Zmiana” z perspektywy lokalnej
„Wielka Zmiana” z perspektywy lokalnej
3,15zł
Udział Sejmu i Senatu w ratyfikacji umów międzynarodowych (1919–2003)
Udział Sejmu i Senatu w ratyfikacji umów międzynarodowych (1919–2003)
4,20zł
Twórczość w cieniu menory. O prozie Adolfa Rudnickiego
Twórczość w cieniu menory. O prozie Adolfa Rudnickiego
4,20zł
Suwerenność i rozwój. Przejawy dynamiki społeczności lokalnych we współczesnej Polsce
Suwerenność i rozwój. Przejawy dynamiki społeczności lokalnych we współczesnej Polsce
3,15zł
Studia Philologica 2005, Rozprawy i szkice
Studia Philologica 2005, Rozprawy i szkice
4,20zł
Rusistika i sowriemiennost'. Jazykoznanije 3
Rusistika i sowriemiennost'. Jazykoznanije 3
3,15zł
Rusistika i sowriemiennost'. Głottodidaktika 3
Rusistika i sowriemiennost'. Głottodidaktika 3
2,10zł
Rosyjski język biznesu w szkole wyższej/ Биэнес-русский в высшей школе
Rosyjski język biznesu w szkole wyższej/ Биэнес-русский в высшей школе
2,10zł
Przestrzeń egzystencji. Szkice o twórczości poetów emigracyjnych
Przestrzeń egzystencji. Szkice o twórczości poetów emigracyjnych
4,20zł
Problemy współczesnej dydaktyki techniki
Problemy współczesnej dydaktyki techniki
3,15zł
Problemy gramatycznego opisu języków słowiańskich. Księga jubileuszowa poświęcona Profesorowi Marianowi Bobranowi
Problemy gramatycznego opisu języków słowiańskich. Księga jubileuszowa poświęcona Profesorowi Marianowi Bobranowi
2,10zł
Praktyka nauczania historii w Polsce 1944–1956
Praktyka nauczania historii w Polsce 1944–1956
3,15zł
Prace Humanistyczne, nr 6
Prace Humanistyczne, nr 6
3,15zł
Poznanie teoretyczne. Jego konstytucja i status (dodruk)
Poznanie teoretyczne. Jego konstytucja i status (dodruk)
5,25zł
Positive Operators in Banach Spaces and Their Applications
Positive Operators in Banach Spaces and Their Applications
2,10zł
Polska tradycja w polonijnych podręcznikach do kształcenia literacko-kulturalnego
Polska tradycja w polonijnych podręcznikach do kształcenia literacko-kulturalnego
4,20zł
Polska i jej wschodni sąsiedzi, t. 6
Polska i jej wschodni sąsiedzi, t. 6
5,25zł
Polska i jej wschodni sąsiedzi, t. 5
Polska i jej wschodni sąsiedzi, t. 5
5,25zł
Polska i jej wschodni sąsiedzi, t. 4
Polska i jej wschodni sąsiedzi, t. 4
4,20zł
Polska i jej wschodni sąsiedzi, t. 3
Polska i jej wschodni sąsiedzi, t. 3
4,20zł
Polska i jej wschodni sąsiedzi, t. 2
Polska i jej wschodni sąsiedzi, t. 2
5,25zł
Polityka i Społeczeństwo, nr  2/2005
Polityka i Społeczeństwo, nr 2/2005
3,15zł
Polityka i Społeczeństwo, nr  1/2004
Polityka i Społeczeństwo, nr 1/2004
3,15zł
Podstawy fizyki, cz. 3: Fale sprężyste i elektromagnetyczne
Podstawy fizyki, cz. 3: Fale sprężyste i elektromagnetyczne
5,25zł
Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego, t. VI, z. 3–4
Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego, t. VI, z. 3–4
2,10zł
Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego, t. VII, z. 1–2
Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego, t. VII, z. 1–2
2,10zł
Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego, t. VI, z. 1–2
Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego, t. VI, z. 1–2
2,10zł
Przegląd Naukowy Instytutu Wychowania Fizycznego i Zdrowotnego Uniwersytetu Rzeszowskiego, t. V, z. 4
Przegląd Naukowy Instytutu Wychowania Fizycznego i Zdrowotnego Uniwersytetu Rzeszowskiego, t. V, z. 4
1,05zł
Nazwiska mieszkańców wybranych miejscowości dawnej ziemi sanockiej w świetle interferencji etniczno-językowej (XV–XIX w.)
Nazwiska mieszkańców wybranych miejscowości dawnej ziemi sanockiej w świetle interferencji etniczno-językowej (XV–XIX w.)
3,15zł
Nauka prawa międzynarodowego u progu XXI wieku. Materiały pokonferencyjne
Nauka prawa międzynarodowego u progu XXI wieku. Materiały pokonferencyjne
4,20zł
Myśl polityczna Leona Bluma
Myśl polityczna Leona Bluma
3,15zł
Musica Galiciana, t. 7: Kultura muzyczna Galicji w kontekście stosunków polsko-ukraińskich
Musica Galiciana, t. 7: Kultura muzyczna Galicji w kontekście stosunków polsko-ukraińskich
3,15zł
Musica Galiciana, t. 9: Kultura muzyczna Galicji w kontekście stosunków polsko-ukraińskich
Musica Galiciana, t. 9: Kultura muzyczna Galicji w kontekście stosunków polsko-ukraińskich
3,15zł
Międzynarodówka Chłopska
Międzynarodówka Chłopska
4,20zł
Materiały ze stanowiska Piekary II a na tle środkowopaleolitycznych zespołów z technologią wiórową
Materiały ze stanowiska Piekary II a na tle środkowopaleolitycznych zespołów z technologią wiórową
3,15zł
Materiałoznawstwo. Laboratorium
Materiałoznawstwo. Laboratorium
4,20zł
Linguistic Foundations of Ideography. Semantic Analysis and Ideographic Dictionaries
Linguistic Foundations of Ideography. Semantic Analysis and Ideographic Dictionaries
4,20zł
Lese- und Lebenserfahrungen mit der deutschsprachigen literatur 1890–1945 (dodruk)
Lese- und Lebenserfahrungen mit der deutschsprachigen literatur 1890–1945 (dodruk)
7,35zł
Kultura prawna młodzieży studenckiej
Kultura prawna młodzieży studenckiej
3,15zł
Korespondencja wzajemna (1952–1968). Monika Żeromska – Stanisław Pigoń
Korespondencja wzajemna (1952–1968). Monika Żeromska – Stanisław Pigoń
2,10zł
Konteksty kulturowe w szkolnej edukacji językowej w Polsce i za granicą
Konteksty kulturowe w szkolnej edukacji językowej w Polsce i za granicą
5,25zł
In Sachen..., band 1: Geschlechter
In Sachen..., band 1: Geschlechter
5,25zł
Historia. Społeczeństwo. Wychowanie
Historia. Społeczeństwo. Wychowanie
5,25zł
Ekonomika przedsiębiorstw w nowych uwarunkowaniach systemowych
Ekonomika przedsiębiorstw w nowych uwarunkowaniach systemowych
7,35zł
Dzieje polskiego szkolnictwa sobotniego w metropolii chicagowskiej 1951–1997
Dzieje polskiego szkolnictwa sobotniego w metropolii chicagowskiej 1951–1997
2,10zł
Dialog o dialogu. Marii Danilewicz Zielińskiej podzwonne
Dialog o dialogu. Marii Danilewicz Zielińskiej podzwonne
2,10zł
Czynniki różnicujące rozwój gospodarczy gmin w regionie krośnieńskim
Czynniki różnicujące rozwój gospodarczy gmin w regionie krośnieńskim
2,10zł
Bibliografia prac magisterskich i dyplomowych obronionych w instytucie pedagogiki w latach 1974/75–1995/96
Bibliografia prac magisterskich i dyplomowych obronionych w instytucie pedagogiki w latach 1974/75–1995/96
2,10zł
Składnia polska i rosyjska zdania złożonego
Składnia polska i rosyjska zdania złożonego
2,10zł
The Pitfalls of Teaching Grammar, Lexis and Anglo-Saxon Culture at a College Level
The Pitfalls of Teaching Grammar, Lexis and Anglo-Saxon Culture at a College Level
2,10zł
Rusistika i sowriemiennost'. Głottodidaktika 2
Rusistika i sowriemiennost'. Głottodidaktika 2
1,05zł
Filiacje, dialogi, spór z tradycją. Szkice o literaturze polskiej XX wieku
Filiacje, dialogi, spór z tradycją. Szkice o literaturze polskiej XX wieku
2,10zł
Elektronika w edukacji technicznej dzieci i młodzieży
Elektronika w edukacji technicznej dzieci i młodzieży
3,15zł
Rusistika i sowriemiennost'. Jazykoznanije 2
Rusistika i sowriemiennost'. Jazykoznanije 2
2,10zł
Germanistik als interkultureller und interdisziplinärer Brückenschlag
Germanistik als interkultureller und interdisziplinärer Brückenschlag
2,10zł
Wielkie funkcje technicznego intelektu. Struktura uzdolnień technicznych
Wielkie funkcje technicznego intelektu. Struktura uzdolnień technicznych
3,15zł
Musica Galiciana, t. 5: Kultura muzyczna Galicji w kontekście stosunków polsko-ukraińskich
Musica Galiciana, t. 5: Kultura muzyczna Galicji w kontekście stosunków polsko-ukraińskich
2,10zł
Zur Mehrdimensionalität des Textes. Repräsentationsformen, Kommunikationsbereiche, Handlungsfunktionen
Zur Mehrdimensionalität des Textes. Repräsentationsformen, Kommunikationsbereiche, Handlungsfunktionen
2,10zł
Sprawność językowa uczniów szkół polonijnych Stanów Zjednoczonych
Sprawność językowa uczniów szkół polonijnych Stanów Zjednoczonych
1,05zł
Rusistika i sowriemiennost'. Jazykoznanije 1
Rusistika i sowriemiennost'. Jazykoznanije 1
2,10zł
Musica Galiciana, t. 3: Kultura muzyczna Galicji w kontekście stosunków polsko-ukraińskich
Musica Galiciana, t. 3: Kultura muzyczna Galicji w kontekście stosunków polsko-ukraińskich
2,10zł
Podstawy fizyki, cz. 2: Pole elektryczne, magnetyczne i elektromagnetyczne
Podstawy fizyki, cz. 2: Pole elektryczne, magnetyczne i elektromagnetyczne
2,10zł
Non omnis moriar. Studia i szkice o Stanisławie Pigoniu
Non omnis moriar. Studia i szkice o Stanisławie Pigoniu
1,05zł
Dialog korespondencyjny (1958–1968). Danilewiczowa Maria, Pigoń Stanisław
Dialog korespondencyjny (1958–1968). Danilewiczowa Maria, Pigoń Stanisław
2,10zł
Podstawy fizyczne elektrotechniki
Podstawy fizyczne elektrotechniki
1,05zł
Jadwiga Petrażycka-Tomicka. Życie i działalność
Jadwiga Petrażycka-Tomicka. Życie i działalność
2,10zł
Analiza akustycznych zagadnień brzegowych
Analiza akustycznych zagadnień brzegowych
1,05zł
Tristium liber. O twórczości literackiej Stefana Napierskiego
Tristium liber. O twórczości literackiej Stefana Napierskiego
2,10zł
Przewodnik do ćwiczeń z mikrobiologii
Przewodnik do ćwiczeń z mikrobiologii
2,10zł
Rusistika i sowriemiennost'. Głottodidaktika
Rusistika i sowriemiennost'. Głottodidaktika
1,05zł

Wyświetlono rekordy od 1 do 147 (z 147 znalezionych) Stron:  1 
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl