ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Targi książki
Targi książki

 

 

VI Targi Książki Akademickiej i Naukowej „Academia 2012”

Długie listopadowe wieczory sprawiają, że bardziej przychylnym okiem jesteśmy skłonni spojrzeć na książkę, wiążąc z nią nadzieję na poszerzenie wiedzy, rozbudzenie wyobraźni czy wreszcie dobrą rozrywkę. To również sprzyjający czas na promocję wszelkiego rodzaju wydawnictw.

Stałym punktem w kalendarzu targowym Wydawnictwa Uniwersytetu Rzeszowskiego są branżowe, a jakże, Targi Książki Akademickiej i Naukowej „Academia” w Warszawie odbywające się w tym roku w dniach 7–9 listopada. Gościliśmy w gmachu Politechniki Warszawskiej, prezentując nasze nowości wydawnicze w gronie około 30 wystawców – głównie wydawnictw najbardziej znanych polskich uczelni. Targi cieszyły się sporym zainteresowaniem ludzi świata nauki, studentów i koneserów książki.

Dorobek wydawców naukowych i akademickich jest wszak ogromny i ma wielki wpływ na cały sektor książki, a przez to na polską naukę i kulturę. Na 31,5 tys. tytułów książek, jakie ukazały się w ubiegłym roku i zostały zarejestrowane przez Bibliotekę Narodową, aż 41,5% stanowiły publikacje naukowe i akademickie. Wydano bowiem blisko 11 tys. publikacji naukowych (35 proc.) i nieco ponad 1,8 tys. podręczników dla szkół wyższych (6,5 proc.).

W ostatnim czasie w środowisku wydawców naukowych nastąpiły istotne zmiany. Wiele oficyn wkroczyło już śmiało w obszar publikacji elektronicznych, które stały się niemalże koniecznością zarówno w przypadku podręczników akademickich kierowanych do młodego odbiorcy, świetnie poruszającego się w świecie cyfrowym, jak i w przypadku prac naukowych, które dzisiaj w obiegu światowym dostępne są głównie w sieci. Jako bardzo udane rozwiązanie ocenia się stworzoną przez Wydawnictwo Naukowe PWN czytelnię internetową ibuk.pl, która umożliwia wygodny dostęp do treści naukowych zarówno studentom, jak i pracownikom naukowym. Nasze wydawnictwo również przymierza się do udziału w tym projekcie.

Organizatorzy targów przygotowali ciekawy program imprez towarzyszących. Wystawcy i zwiedzający mieli okazję wysłuchać prelekcji prof. Grzegorza Kołodki m.in. na temat relacji między polityką a nauką (ekonomią) w praktyce ministra finansów. Wykład był jednocześnie promocją najnowszej książki Profesora pt. Wędrujący świat, czyli ekonomia dla ludzi. Autor stara się w niej odpowiedzieć na jedno z podstawowych w myśli ekonomicznej, zwłaszcza w dobie kryzysu, pytań: dlaczego jest, jak jest? Publikacja to o tyle ciekawa, że – jak zapewnia G. Kołodko  – odpowiedź na to pytanie będzie zrozumiała zarówno dla wchodzącej w świat ekonomicznych zawiłości osiemnastolatki, jak i posiadającej już niemałe doświadczenia w tym zakresie osiemdziesięciolatki.

Dużym zainteresowaniem cieszyło się również spotkanie z prof. Jerzym Bralczykiem na temat nowych zjawisk w języku polskim – nowych słów, znaczeń, modnych nawyków gramatycznych. Profesor zwrócił uwagę m.in. na swoistą fetyszyzację rzeczowników w języku oficjalnym, zwłaszcza w piśmie. Zamiast „pociąg spóźnił się” słyszymy nieraz komunikat „pociąg doznał opóźnienia” albo „uległ opóźnieniu”. Daje to pewne rozproszenie odpowiedzialności, jak zauważa J. Bralczyk, bo skoro pociąg „doznał”, „uległ”, to jest on prawie tak biedny jak ja, który na niego czekam. Językoznawca zauważył również, że często zamiast „jestem niepunktualny” mówi się „jestem osobą niepunktualną”, uzyskując w ten sposób pewien efekt oddalenia niezbyt chlubnej cechy od domyślnego zaimka oznaczającego jej nosiciela. Podobnie zamiast „nie wiem” słyszymy „nie mam wiedzy”, bo drugi zwrot wskazuje zaledwie na niedostatek informacji, pierwszy zaś zdradza symptomy niedouczenia czy dyletanctwa. Karkołomnym zadaniem dla słuchaczy było dokonanie tłumaczenia zgodnie z tą tendencją słynnej szekspirowskiej formuły „wiem, że nic nie wiem”. Uczestnicy spotkania wyrażali również zaniepokojenie pełnym wulgaryzmu językiem Internetu. Dowiedzieliśmy się przy tej okazji – i nie wiem, czy jest to myśl pocieszająca – że z badań statystycznych wynika, że współczesna literatura piękna wykorzystuje mniej więcej ten sam zasób słownictwa wulgarnego co Internet, w dodatku częstotliwość używania „soczystych” wyrażeń jest w obu tych dziedzinach podobna.

Perełką na zakończenie targów było spotkanie z prof. Władysławem Bartoszewskim przy okazji promocji jego książki To co najważniejsze. Książka jest zapisem rozmów Profesora z ludźmi kultury, sztuki, mediów na temat fundamentalnych prawd ludzkiego życia na kanwie bogatych losów bohatera. Profesor wspominał, jakie pobudki nim kierowały, kiedy ukrywał Żydów w czasie okupacji, kiedy pomagał więźniom w Auschwitz i podczas internowania w stanie wojennym. Wyznał, że powodowała nim przede wszystkim zwykła ludzka poczciwość i uczciwość.

„Academia 2012” zamknęła swoje podwoje późnym piątkowym popołudniem. Publikacje Wydawnictwa UR kupowali naukowcy, instytucje naukowe, biblioteki, także studenci. Niektórzy zaś pilnie spisywali tytuły i autorów... wszak gwiazdka za pasem. Na naszej liście bestsellerów pierwsze miejsce zajęła publikacja Iwony Tabaczek-Beister pt. Ratownictwo wodne. Wracaliśmy do Rzeszowa z satysfakcją i w dobrych humorach, nie spodziewaliśmy się tylko, że ze względu na remonty dróg będziemy celebrowali ten nastrój... siedem godzin.

Elżbieta Kot

 

16. Targi Książki w Krakowie. Sukces Wydawnictwa UR

Od 25 października, przez cztery dni, Kraków stał się stolicą polskiej ksiązki.
W Międzynarodowym Centrum Targowo-Kongresowym stoiska zajęło 460 wystawców, wśród nich byli przedstawiciele większości polskich uczelni. Prawie wszystkie Uniwersytety. Targami ksiązki, za pośrednictwem mediów żył nie tylko Kraków; było to ogólnopolskie wydarzenie, gdzie spirala wydarzeń rosła z każdym dniem. Rozpoczęcie imprezy to wystąpienia ważnych osób, prezydenta Krakowa i list od prezydenta RP, który imprezie patronował. Głos zabierali też prezesi i dyrektorzy organizacji związanych z targami. Od organizatora krakowskich targów dowiedzieliśmy się, od 2014 roku impreza będzie w innym miejscu, na większej powierzchni, w obiektach z hotelami i parkingami.

W tym roku, jak to bywa w Krakowie przy ważnych wydarzeniach udało się stworzyć klimatyczne spotkania z ksiązką. W pierwsze dni odbywały się w czterech salach różne konferencje i debaty, związane tematycznie z książkami, działalnością wydawniczą i edytorską. Informowano też o wynikach różnych konkursów. Ostatnie dwa dni targów to „najazd” autorów książek i tłumaczy. Dla łowców autografów były to wyjątkowe dni. Można było spotkać i porozmawiać z osobami, które dopiero postawiły pierwsze kroki i w dorobku mają jedną lub dwie książki. Przeważali jednak autorzy uznani, a najlepiej dla wystawcy było gdy w ich stoisku usiadły postacie znane z mediów. Z racji wolnej od pracy soboty i niedzieli krakowianie przyszli na targi dziećmi.

Przy okazji niejako trzeba odnotować zorganizowaną na Targach Książki po raz drugi prezentację regionu – w tym roku było to Podhale, przed rokiem Śląsk. Dzieje się to w ramach tzw. Salonu Małej Ojczyzny. Jest sygnał dla Podkarpacia i warto zapisać się w kolejkę czekających na pokazanie się w dobrym towarzystwie literatury i tysięcy ludzi odwiedzających największą w Polsce imprezę tego typu. .

Dla Uniwersytetu Rzeszowskiego, a konkretnie Wydawnictwa 16. Targi Książki zaczęły się o wyrazów uznania i gratulacji. Kiedy Piotr Dobrołęcki, redaktor naczelny Magazynu Literackiego Książki ogłaszał wyniki Konkursu na najlepszy podręcznik i skrypt akademicki w roku 2012 to jako pierwszego zaprosił Stanisława Dudzińskiego, dyrektora naszego Wydawnictwa do odbioru dokumentu potwierdzającego uznanie naszej publikacji za jedną z najlepszych w Polsce. Funkcjonująca od niedawna na rynku Psychologia polityki, autorstwa Henryka Pietrzaka i Jerzego Gawrońskiego zajęła miejsce w gronie laureatów konkursu. Dla podkreślenia rangi sukcesu trzeba odnotować z protokołu jury, że dyplomy takie odebrali także przedstawicie 10 akademickich wydawnictw: Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Politechniki Krakowskiej, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Akademii Górniczo-Hutniczej, Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Gratulując najlepszym red. Dobrołęcki podkreślił rangę wyróżnień – w jury byli zarówno akademiccy profesorowie jak i przedstawiciele wydawców, więc zgłoszone książki oceniano pod różnym kątem wartości rynkowej.

Targi to także okazja do potrzymania i odnowienia kontaktów z przedstawicielami hurtowni i księgarń gdzie w Polsce są ksiązki naszego Wydawnictwa. Generalnie wszyscy sprzedawcy narzekali na coraz mniejsze obroty i oczekują od wydawców większych niż dotychczas rabatów i upustów od cen katalogowych. Na brak pieniędzy narzekali także odwiedzający 16.Targi Ksiązki (34 tys. sprzedanych biletów w ciągu 4 dni), którzy najchętniej gromadzili katalogi wydawnicze, aby w spokoju zdecydować się na zakup wybranej pozycji. Aby istnieć na rynku trzeba więc mieć dobrą ofertę intrenetową, wielu zainteresowanych książkami z Uniwersytetu Rzeszowskiego śledzi na bieżąco nasze nowości i gromadzi specjalistyczne wydawnictwa.

Nasza akademicka prezentacja w Krakowie ma także wątek sentymentalny.
W rozmowach wracały wspomnienia związane z wydarzeniami sprzed kilkunastu lat, przypominane przez absolwentów szkół wyższych, z których w 2001 roku powstał Uniwersytet Rzeszowski. Chętnie w alejce akademickich stoisk zatrzymywali się też młodzi, którzy z dyplomem UR zajmują już znaczące stanowiska w Krakowie, bądź okolicy. Wydawnictwo UR odwiedzali też nasi (byli) nauczyciele akademiccy, którzy mimo pracy w innym regionie Polski, dzięki Internetowi wiedzą co dzieje się w Uniwersytecie Rzeszowskim.

Ludwik Borowiec

 

III Warszawskie Targi Książki

Od 10 do 13 maja 2012 r. Wydawnictwo UR uczestniczyło w trzeciej edycji Warszawskich Targów Książki odbywających się pod honorowym patronatem prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Targi zgromadziły ok. 500 wystawców z kraju i zagranicy oraz prawie 40 tys. zwiedzających. W ciągu czterech dni odbyło się ponad 600 wydarzeń: spotkań autorskich, seminariów, prezentacji i konferencji.

Wyraźną i stałą osią targów były nowe technologie. Organizatorzy postawili na bogaty program warsztatów i prezentacji książki elektronicznej. Nowość stanowiła natomiast „Kanapa Literacka” – miejsce, gdzie w swobodnej atmosferze czytelnicy mogli spotkać się z ulubionym autorem. Na „Kanapie Literackiej” zasiedli m.in.: Andrzej Sapkowski, Adam Makowicz, Maria Szyszkowska, Jarosław Zieliński, Jean-Pierre Verheggen czy Gabriel Leonard Kamiński.

Tematami, które w tym roku zdominowały dyskusje panelowe, były m.in.: własność intelektualna, książka elektroniczna i jej możliwości, przyszłość książki papierowej w obliczu zaawansowanej digitalizacji. Rozmawiano także o skutkach wprowadzenia podatku VAT na obniżenie sprzedaży książek czy planowanej przez organizatora zmianie siedziby Warszawskich Targów Książki na obiekt bardziej nowoczesny, spełniający standardy, a co najważniejsze, przystosowany do potrzeb wystawców oraz zwiedzających.

Nasze stoisko mieściło się w sektorze B, w sąsiedztwie kilku innych oficyn akademickich, na tle których prezentowaliśmy się znakomicie. Wielu odwiedzających było pod wrażeniem liczby wydawanych przez nas tytułów, ich różnorodności tematycznej oraz profesjonalizmu edytorskiego. Wyróżnialiśmy się również oferowanymi gadżetami reklamowymi. W ciągu czterech dni rozdaliśmy dużo katalogów i informacji o nowościach wydawniczych oraz przyjęliśmy sporo zamówień.

Targi dały nam możliwość reprezentowania miasta, uczelni oraz promowania dorobku naukowego naszych autorów. Stanowiły także doskonałą okazję do zawarcia nowych kontaktów handlowych i odświeżenia znajomości branżowych z księgarzami i bibliotekarzami, którzy uzupełnili zbiory o nasze nowości wydawnicze bądź zaczerpnęli informacji o zapowiedziach wydawniczych.

Odwiedziło nas wielu wiernych klientów oraz stałych targowych bywalców. Zdarzali się odbiorcy indywidualni pytający o określone tytuły i konkretnych autorów. Najlepiej sprzedawały się monografie. W tym roku największym wzięciem cieszyła się Druga Rzeczpospolita (1918–1939) autorstwa Włodzimierza Bonusiaka. Powodzenie miały ponadto m.in.: Kartografia Galicji Wschodniej w latach 1772–1914 Franciszka Faluszczaka, Duchowość ponowoczesna. Idee, perspektywy, prognozy Beaty Guzowskiej oraz doceniona już na zeszłorocznych targach Gramatyka angielska i niemiecka w opisie równoległym Zygmunta Tęczy. Żywe zainteresowanie zwiedzających wzbudzały w szczególności książki z nauk humanistycznych, zwłaszcza z historii, filozofii oraz literaturoznawstwa.

Warszawskie Targi Książki zakończyły się po czterech dniach wytężonej 9-godzinnej pracy. Trzecia odsłona nowej imprezy pokazała wielkie możliwości stojące przed organizatorami, jednak obnażyła także słabości organizacyjne, konieczność pozyskania zarówno nowej siedziby dostosowanej do potrzeb tak dużego przedsięwzięcia, jak i większego grona wystawców. Dziwiła nieobecność np. Wydawnictwa Znak czy Wolters Kluwer. Na udział w imprezie zdecydowało się także niewielu wydawców akademickich. Przed organizatorami niewątpliwie wielkie wyzwanie polegające na przekonaniu do udziału w imprezie największych wydawców profesjonalnych, lecz także wydawców niszowych, co podniosłoby prestiż i przyczyniło się do rozszerzenia oferty handlowej. Przyszłość pokaże czy Warszawskie Targi Książki sprostają wysokim wymaganiom stawianym przez rynek. Jedno jest pewne: patrząc na długie kolejki do kas biletowych przed Pałacem Kultury i Nauki, tłumy przy stoiskach, możemy być spokojni o przyszłość czytelnictwa w Polsce. Myślę, że zawiodą się także ci, którzy wieszczą koniec książki drukowanej, nic bowiem nie zastąpi tradycyjnych wydawnictw.

   

Ewa Kuc

 

„Nie myśl, że książki znikną”

Od 3 do 6 listopada Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego uczestniczyło w jubileuszowych 15. Targach Książki w Krakowie, najbardziej prestiżowej imprezie w polskiej branży księgarskiej, odbywającej się pod honorowym patronatem prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Nasze stoisko mieściło się – wzorem lat ubiegłych – w Salonie Wydawców Szkół Wyższych (sektor E), gromadzącym w większości członków Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych, czyli w miejscu dobrze znanym naszym stałym odbiorcom. Mottem tegorocznych targów były słowa Umberta Eco: „Nie myśl, że książki znikną” i sądząc po dużym zainteresowaniu imprezą, słowa te – mimo wprowadzenia w maju br. 5% VAT-u na książki oraz mimo digitalizacji i coraz większej ekspansji książki elektronicznej – wydają się jak najbardziej trafne. Targi w Krakowie i tym razem okazały się rekordowe pod względem frekwencji zarówno wśród wystawców, jak i odwiedzających, zgromadziły bowiem imponującą liczbę 35 tys. zwiedzających (o 4 tys. więcej niż w roku ubiegłym) oraz 539 wystawców (poprzednio: 453), ponadto 400 autorów i 250 akredytowanych dziennikarzy. Targi to nie tylko hala wystawiennicza, lecz także ponad 1000 godzin imprez towarzyszących, jak np. pokazy teatralne, seanse filmowe czy wystawy odbywające się w innych rejonach miasta. Organizatorzy imprezy powtórzyli zatem zeszłoroczny sukces oraz zapowiedzieli budowę nowego centrum targowo-kongresowego Cracovia Expoo łącznej powierzchni 1800 m2. Inwestor zapowiada rozpoczęcie budowy wiosną 2012 r.

Wróćmy jednak do obecnego obiektu targowego. Przez 4 dni targów zwiedzający tłumnie gromadzili się przed wejściem do hali wyposażeni w plecaki, podręczne wózki, a nawet walizki, wszystko po to, aby pomieścić jak najwięcej książek. Na pasjonatów czekało bowiem prawdziwe czytelnicze szaleństwo i gorączka zakupów – tysiące nowości wydawniczych z kraju i zagranicy, promocyjne ceny oraz wszystkim dobrze znana wyjątkowa atmosfera książkowej fascynacji i różnorodności – tutaj każdy mógł znaleźć coś dla siebie i swoich bliskich lub po prostu podyskutować o książkach i nie tylko, a często nawet spotkać się z ulubionym autorem. Na targach gościli m.in.: Graham Masterton, Władysław Bartoszewski, o. Leon Knabit, Jacek Dukaj, Janusz Głowacki, Marian Pilot, Katarzyna Grochola, Andrzej Stasiuk, Julia Hartwig, Artur Barciś, Marek Kamiński, Rafał Bryndal, Wojciech Cejrowski czy Michel Houellebecq (goszczący także na odbywającym się równolegle 3. Międzynarodowym Festiwalu Literatury im. Josepha Conrada). Nowym wydarzeniem było przyznanie tytułów Ambasadora Targów. Organizatorzy imprezy chcieli w ten sposób wyróżnić osoby, które od lat współtworzą historię targów, przyczyniają się do ich popularności i propagowania idei czytelnictwa. Pierwszymi Ambasadorami zostali ks. Mieczysław Maliński, Marek Krawczyk, Tadeusz Skoczek, Anna Dymna i Krzysztof Orzechowski. Ważnym akcentem targów była akcja pod hasłem „Miłosz w samo południe” wpisująca się w obchody Roku Czesława Miłosza. Zwiedzający na znak dany przez lektora – Piotra Kraśkę – zatrzymali się, by wspólnie z otrzymanych wcześniej tekstów odczytać na głos wiersz noblisty pt. Ale książki.

W czasie targów doszło do rozstrzygnięcia kilkunastu konkursów. Należy szerzej wspomnieć o najważniejszym z naszego, akademickiego punktu widzenia, a mianowicie Konkursie na Najlepszy Podręcznik i Skrypt Akademicki 2011. Niezmiernie miło mi poinformować, że nagrodę główną Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych i statuetkę Gaudeamusotrzymało nasze wydawnictwo uczelniane za publikacjęEkologia i ochrona środowiska. Wybrane zagadnienia pod redakcją Zygmunta Wnuka. Dyplom z nagrodą oraz statuetkę odebrał dyrektor Wydawnictwa – mgr Stanisław Dudziński. Po zeszłorocznym wyróżnieniu w tym samym konkursie Gramatyki angielskiej i niemieckiej w opisie równoległym autorstwa Zygmunta Tęczy to dla nas tym większy powód do zadowolenia.Kolejną nagrodę przyznały Targi w Krakowie, a otrzymało ją Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego za wydanie publikacji pt. Prawo administracyjne w Kościele autorstwa Józefa Krukowskiego. Trzecią i zarazem nową nagrodą był Puchar Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbary Kudryckiej, który przypadł Wydawnictwu Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu za Klimat Polski w drugiej połowie XX w. autorstwa Alojzego Wosia. Warto także wspomnieć o Konkursie o Nagrodę im. Jana Długosza, którą otrzymała Hanna Świda-Ziemba za książkę Młodzież PRL. Portrety pokoleń w kontekście historii, wydaną przez Wydawnictwo Literackie(autorka otrzymała statuetkę dłuta prof. Bronisława Chromego i 30 tys. zł). Wszystkim nagrodzonym gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

 
 
 
W tym roku Uniwersytet Rzeszowski
po raz pierwszy reprezentował mgr inż. Robert Szary
z działu kolportażu Wydawnictwa UR

 
 
 
 
 
 
Na zdjęciu mgr Stanisław Dudziński, dyrektor Wydawnictwa UR,
prezentuje nagrodę za książkę Ekologia i ochrona środowiska.
Wybrane zagadnienia
pod redakcją Zygmunta Wnuka,
w towarzystwie Piotra Dobrołęckiego, przewodniczącego jury,
oraz Grażyny Jarzyny, wiceprezes Stowarzyszenia
Wydawców Szkół Wyższych

Targi Książki w Krakowie są doskonałym miejscem promowania publikacji wydanych przez naszą oficynę oraz samego uniwersytetu. Każda uczelnia jest bowiem postrzegana w środowisku akademickim przez pryzmat dorobku naukowego swoich pracowników. Uczestnictwo w tak znaczącym wydarzeniu podnosi zatem prestiż uczelni, dlatego na imprezie tego typu nie może nas zabraknąć. Trzeba kontynuować starania o ugruntowanie pozycji naszej młodej uczelni w środowisku naukowym oraz na rynku wydawniczym.

Bilans tegorocznych targów przedstawia się korzystnie. Nasze książki zasiliły zbiory kilku bibliotek, odbyliśmy sporo spotkań branżowych (warto wspomnieć chociażby o corocznym zebraniu Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych, na którym omówiono najważniejsze sprawy z życia organizacji), rozdaliśmy ponadto wiele dysponend i zakładek oraz przyjęliśmy sporo zamówień.

Jak zwykle cieszyła obecność stałych bywalców targowych. Nie zabrakło sympatyków oraz absolwentów naszej uczelni oraz oczywiście wielbicieli uniwersyteckich „krówek”.

Nasze stoisko wyróżniało się wśród innych oficyn akademickich dużą liczbą nowości wydawniczych, które z trudem zmieściliśmy na 3 m2 powierzchni wystawienniczej, oraz kolorowymi projektami graficznymi okładek i plakatów. Wśród książek, które wzbudziły największe zainteresowanie, warto wymienić chociażby nagrodzoną Ekologię i ochronę środowiska pod redakcją Zygmunta Wnuka, trzytomowe dzieło Galicja 1772–1918. Problemy metodologiczne, stan i potrzeby badań pod redakcjąAgnieszki Kawalec, Wacława Wierzbieńca i Leonida Zaszkilniaka,Kartografię Galicji Wschodniej w latach 1772–1914autorstwa Franciszka Pawła Faluszczaka, O kobietach. Studia i szkice. Wiek XIX i XX pod redakcją Jadwigi Hoff oraz Ród Jędrzejowiczów w okresie autonomiiGalicjiDanuty Pustelak.Zatrzymujący się przy naszym stoisku najchętniej sięgali zatem po tytuły z zakresu nauk humanistycznych, zwłaszcza historii i filologii.

 Korzystając z okazji, pragnę podziękować Działowi Informacji i Promocji orazDziałowi Transportu, szczególnie Panu Adamowi Tęczy, za pomoc w realizacji zadań targowych.

Zbliża się koniec roku, warto więc podsumować najważniejsze wydarzenia z życia Wydawnictwa. W tym roku uczestniczyliśmy także w II Warszawskich Targach Książki (12–15.05.2011) – sprawozdanie z tej imprezy znajduje się w „Gazecie Uniwersyteckiej” nr 3/201 (68) maj/czerwiec, w czerwcu – w XVIII Wystawie Polskiej Książki Naukowej, zorganizowanej w Stacji Naukowej Polskiej Akademii Nauk w Paryżu, w październiku zaprezentowaliśmy nowości wydawnicze na XV Poznańskich Dniach Książki Naukowej (12–14.10.2011), a w listopadzie na XX Targach Książki Historycznej (24–27.11.2011), odbywających się na Zamku Królewskim w Warszawie. Bardzo ważnym wydarzeniem jesieni była także nominacja do nagrody: Książka Historyczna Roku Sprawy obiektowej nr 1: Kościół. Kościół przemyski w świetle akt rzeszowskiej bezpieki (1944–1989) autorstwa Stanisława Nabywańca. Książka znalazła się w gronie 10 najlepszych książek naukowych opisujących losy Polski i Polaków w XX wieku.

Ewa Kuc

 

II Warszawskie Targi Książki (12–15.05.2011)

Od 12 do 15 maja Wydawnictwo UR uczestniczyło w drugiej edycji Warszawskich Targów Książki odbywających się pod honorowym patronatem prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Targi zgromadziły 621 wystawców z kraju i zagranicy oraz ponad 35 tys. zwiedzających. Miłośnikom książki sprzyjała piękna aura i niezwykła atmosfera zaczytania podsycana przez wszechobecne nowości wydawnicze i spotkania z autorami. W ciągu czterech dni odbyło się ponad 650 wydarzeń – seminariów, prezentacji, konferencji i spotkań autorskich. Na targach gościli m.in. Andrzej Wajda, Janusz Głowacki, Janusz Leon Wiśniewski, Maja Lidia Kossakowska, Hanna Krall czy Katarzyna Grochola. Targi były również miejscem prezentacji wystaw i wręczania prestiżowych nagród. Warto wspomnieć o kilku z nich w tym najważniejszej – Nagrodzie Sezonu Wydawniczo-Księgarskiego „Ikar” 2010/2011, której laureatem został Państwowy Instytut Wydawniczy w roku jubileuszu 65-lecia. Uhonorowano w ten sposób wyjście instytucji z wieloletniej zapaści, przywrócenie wartościowej oferty wydawniczej oraz interesujące działania promocyjne. Kolejnymi przyznanymi wyróżnieniami były: Nagroda im. Ryszarda Kapuścińskiego dla Swietłany Aleksijewicz, autorki książki Wojna nie ma w sobie nic z kobiety dokumentującej tragiczne losy kobiet w Armii Czerwonej podczas II wojny światowej i Laur dla Tłumacza Literatury Naukowej im. Jerzego i Hanny Kuryłowiczów przyznany Annie Binder i Markowi Binderowi za przekład publikacji Chrisa Fritha pt. Od mózgu do umysłu. Jak powstaje nasz wewnętrzny świat wydanej przez Uniwersytet Warszawski. Tytuł Najlepszej Książki Dziecięcej przypadł publikacji Co za szczęcie! Co za pech!autorstwa Thomasa Hallinga z ilustracjami Evy Eriksson wydanej przez Wydawnictwo EneDueRabe z Gdańska. W piątek 13 maja ogłoszono także nominacje do Nagrody Literackiej Gdynia oraz Nagrody Literackiej Nike.

Warszawskie Targi Książki zostały zdominowane przez dwa tematy. Pierwszy z nich to planowana likwidacja Państwowego Instytutu Wydawniczego. Odwiedzający targi mogli podpisać petycję w obronie tej instytucji, co uczynił np. premier Donald Tusk, który gościł na targach w sobotę 14 maja, stając się przy okazji bohaterem akcji „poleć książkę premierowi”. Dużo dyskutowano także o przeciągającym się konflikcie pomiędzy Muratorem Expo – realizatorem Warszawskich Targów Książki a firmą Ars Polona, organizującą przez ponad pół wieku Międzynarodowe Targi Książki, które zawieszono na skutek powołania konkurencyjnej imprezy w tym samym miejscu i podobnym czasie.

Nasze stoisko mieściło się w sąsiedztwie innych oficyn akademickich, w samym centrum sektora A.  Dobra lokalizacja zapewniła nam dużą liczbę zwiedzających. Jak zwykle dobrze wypadliśmy na tle innych wydawnictw uczelnianych pod względem liczby wydanych tytułów. Wyróżnialiśmy się również oferowanymi gadżetami reklamowymi, co zawdzięczamy Działowi Informacji i Promocji UR. W ciągu czterech dni rozdaliśmy dużo zakładek, katalogów oraz informacji o nowościach wydawniczych, co przeważnie procentuje w przyszłości.

Targi dały nam możliwość reprezentowania miasta, uczelni i promowania publikacji wydanych przez naszych naukowców oraz odświeżenia znajomości branżowych z księgarzami i bibliotekarzami, którzy uzupełnili zbiory o nasze nowości wydawnicze. Wielu z nich zasmuciła wiadomość o odejściu na emeryturę pani Marii Jandy z kolportażu Wydawnictwa, będącej do tej pory targową twarzą wydawnictwa.

Jak zwykle zdarzali się klienci indywidualni pytający o określone tytuły i konkretnych autorów. Wśród książek, które wzbudziły największe zainteresowanie, warto wymienić chociażby: Gramatykę angielską i niemiecką w opisie równoległym autorstwa Zygmunta Tęczy, O kobietach. Studia i szkice. Wiek XIX i XX pod red. J. Hoff oraz Plotkę w świetle teorii aktów mowy i zasad etyki komunikacji międzyludzkiejautorstwa Ewy Błachowicz. Bardzo podobała się także księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Krzysztofowi Dmitrukowi pt. Obszary kultury. Zatrzymujący się przy naszym stoisku najchętniej sięgali po tytuły z nauk humanistycznych: historii, literaturoznawstwa, językoznawstwa, filozofii czy socjologii.

Na koniec kilka słów o planach Wydawnictwa na najbliższą przyszłość. Od 8 do 10 czerwca 2011 r. będziemy uczestniczyć w XVIII Wystawie Polskiej Książki Naukowej w Paryżu. Organizatorami ekspozycji są Polska Akademia Nauk w Paryżu, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych. Po zakończeniu wystawy nasze książki wzbogacą zbiory paryskiego oddziału PAN.

 

 
Ewa Kuc z Wydawnictwa UR w trakcie finalizowania transakcji


 
 
W tym roku Uniwersytet Rzeszowski reprezentowała także
po raz pierwszy mgr Elżbieta Kot - redaktor Wydawnictwa UR


 
 
Już po raz drugi Warszawskie Targi Książki
odbywały się w Pałacu Kultury i Nauki

Ewa Kuc

 

Targi książki w europejskiej stolicy literatury

Od 4 do 7 listopada Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego uczestniczyło w 14. Targach Książki w Krakowie, najbardziej prestiżowej imprezie w polskiej branży księgarskiej, odbywającej się pod honorowym patronatem prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Nasze stoisko mieściło się – jak w roku ubiegłym – w Salonie Wydawców Szkół Wyższych (sektor E) gromadzącym w większości członków Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych.
Bilans 14. Targów Książki przedstawiony przez organizatorów wygląda następująco: rekordowa liczba 31 tys. zwiedzających, 453 wystawców, 400 autorów i 200 akredytowanych dziennikarzy. Duża frekwencja zwiedzających jest z pewnością efektem wyjątkowej atmosfery przyciągającej co roku tysiące pasjonatów książek, którzy mają szczególną okazję, aby w jednym miejscu zapoznać się z nowościami wydawnictw z całego kraju, a nawet z zagranicy. Dla wielu osób jest to również świetna okazja, aby zdobyć autograf czy porozmawiać z autorem ulubionej książki. Największe zainteresowanie wzbudzały na targach właśnie spotkania autorskie, swoje książki podpisywali m.in. Julia Hartwig, ks. Mieczysław Maliński, Martyna Wojciechowska, Władysław Bartoszewski, Mieczysław Tomaszewski, Wojciech Cejrowski, Wanda Chotomska, Jacek Dykaj, Katarzyna Grochola). Dużym powodzeniem cieszyła się także akcja „Napisz książkę z noblistką”. Rozpoczęta przez Hertę Hüller i dokończona przez targowych gości księga (każdy miał możliwość dopisania jednego zdania) ma zostać zlicytowana w czasie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W czasie trwania tragów nie zabrakło również spotkań branżowych, na których dyskutowano m.in. o prawie autorskim w czasach digitalizacji czy o planowanym opodatkowaniu książek i problemach z tym związanych.
W czasie targów doszło do rozstrzygnięcia kilku konkursów. Warto wspomnieć o dwóch najważniejszych – Konkursie o Nagrodę im. Jana Długosza, którą otrzymał prof. Mieczysław Nurek, autor książki Gorycz zwycięstwa. Los Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie po II wojnie światowej, 1945–1949wydanej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego(autor otrzymał statuetkę dłuta prof. Bronisława Chromego i 30 tys. zł.) oraz Konkursie na Najlepszy Podręcznik i Skrypt Akademicki 2010. Nagrodę Targów w Krakowie otrzymało Wydawnictwo Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za wydanie publikacji Juliusz Słowacki – Poematy w opracowaniu Jacka Brzozowskiego i Zbigniewa Przychodniaka, natomiast  nagrodę Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych i statuetkę Gaudeamus otrzymało Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi za publikację Pamięć podróżna. Fragmentozbiór filmowy Jana Jakuba Kolskiego. Miło mi w tym miejscu poinformować, że także jedna z naszych książek została dostrzeżona i wyróżniona w niniejszym konkursie – to Gramatyka angielska i niemiecka w opisie równoległym autorstwa dra Zygmunta Tęczy, pracownika naukowego Instytutu Filologii Germańskiej UR.Dyplom z wyróżnieniem odebrał dyrektor Wydawnictwa – mgr Stanisław Dudziński.

 
 
 
 
 
Na zdjęciu przedstawiciele nagrodzonych i wyróżnionych
w tym roku wydawnictw. Mgr Stanisław Dudziński,
dyrektor Wydawnictwa UR (czwarty z lewej),
prezentuje dyplom z wyróżnieniem za książkę autorstwa Zygmunta Tęczy
pt. Gramatyka angielska i niemiecka w opisie równoległym

Wydaje się, że tragi książki powinny być najlepszą okazją do promowania zarówno uczelni, miasta, jak i publikacji wydanych przez naszych pracowników naukowych, i tak z pewnością jest, jednak nie można się oprzeć wrażeniu, że coraz trudniej sprzedaje się książkę naukową. W zdecydowanie lepszej sytuacji są wydawnictwa komercyjne, publikujące książki znanych autorów, przeznaczone dla szerokiego grona odbiorców, czy nawet wydawnictwa wiekowych uczelni o ugruntowanej pozycji w środowisku naukowym i na rynku wydawniczym. Jeśli chodzi o nasze publikacje, można powiedzieć, że lepiej sprzedają się publikacje zwarte, firmowane nazwiskiem znanym już na rynku wydawniczym, ewentualnie prace zbiorowe poruszające nośny temat, zdecydowanie mniejsze zainteresowanie wzbudzają natomiast prace zbiorowe (materiały pokonferencyjne czy księgi jubileuszowe), które często nie dają odpowiedzi na nurtujące środowisko akademickie pytania.

Jak zwykle największą furorę zrobiły uniwersyteckie krówki. Zwiedzający chętnie zabierali też ze sobą katalog wydawnictw UR, co zawsze daje nadzieję na zamówienia potargowe. Jeśli chodzi o spotkania z branżowcami, odwiedzili nas najwierniejsi księgarze i bibliotekarze, od których przyjęliśmy kilka zamówień. Inni branżowcy zazwyczaj ograniczali się do obejrzenia nowości z interesującej ich dziedziny i zabrania zakładki z adresem internetowym wydawnictwa lub dysponendy wydawniczej. Zarówno księgarze, jak i bibliotekarze bazują bowiem na informacjach dostępnych w Internecie, gdyż – jak niejednokrotnie podkreślano – systematycznie aktualizowana strona internetowa jest dzisiaj najlepszym i najpowszechniejszym źródłem wiedzy. Tym bardziej cieszyła obecność stałych bywalców targowych, odwiedzających nas każdego roku. Trafiali się również ludzie związani z Rzeszowem, ciekawi zmian, jakie w nim zachodzą. Wiele osób dopytywało też o sam Uniwersytet – o datę i okoliczności jego powołania, inwestycje czy kierunki studiów. Nie zabrakło sympatyków naszej uczelni oraz absolwentów, wspominających z sentymentem lata studiów w rzeszowskiej Alma Mater.

Książka wyróżniona w Konkursie na Najlepszy Podręcznik i Skrypt Akademicki 2010

W tym roku nasza oficyna uczestniczyła także w: 55. Międzynarodowych Targach Książki w Warszawie (20–23.05.2010), we wrześniu w XVII Wystawie Polskiej Książki Naukowej w Londynie, zorganizowanej w Ognisku Polskim – dawnej siedzibie byłego rządu RP na uchodźstwie, a w listopadzie zaprezentowaliśmy nowości wydawnicze na XIX Targach Książki Historycznej w Warszawie (25–28.11.2010), odbywających się w nowej siedzibie na Zamku Królewskim.

Ewa Kuc

 

55. Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie (20–23.05.2010) 

Targi z muzyką Chopina w tle... 

Do Warszawy wyruszyliśmy z dużymi obawami. Z mediów dobiegały alarmujące informacje o powodziach w całym kraju, zamykanych mostach i podtopionych drogach. Najgorsza sytuacja panowała wówczas w okolicach Sandomierza i Tarnobrzega, a przez te miejscowości mieliśmy przejeżdżać. Krajobraz, jaki ukazywał się naszym oczom, napawał pesymizmem, przypominając każdemu o potędze żywiołu, jakim jest woda. Jednak mimo przeciwności losu i objazdów, jakie musieliśmy pokonać, udało się bezpiecznie dojechać do stolicy, za co szczególne podziękowania należą się naszemu kierowcy – panu Adamowi Tęczy z Działu Transportu UR.

55. Międzynarodowe Targi Książki odbywały się od 20 do 23 maja w Pałacu Kultury i Nauki. Poprzedził je konflikt związany z powołaniem do życia nowej spółki – Warszawskich Targów Książki, należącej do firmy Murator EXPO, która zorganizowała konkurencyjną imprezę zaledwie tydzień wcześniej, a na dodatek w tym samym miejscu. Warszawskie Targi Książki zgromadziły wystawców niezadowolonych z cen oferowanych przez Międzynarodowe Targi Książki, co postawiło targi pod znakiem zapytania, a w rezultacie skłoniło organizatora – Ars Polonę – do obniżenia cennika. Można zaryzykować stwierdzenie, że konflikt odbił się niekorzystnie na obu stronach, doprowadził do podziału wśród wystawców, zmniejszenia znaczenia wiekowych Międzynarodowych Targów i z pewnością wpłynął na niższą niż zazwyczaj frekwencję wśród zwiedzających. Nie wiadomo, jak sprawa ta zostanie uregulowana w przyszłości. Raczej wątpliwe, że przetrwają obydwie imprezy.

Tematem przewodnim tegorocznej edycji targów było życie i twórczość Fryderyka Chopina, co idealnie wpisało się w obchody 200. rocznicy urodzin kompozytora. Uroczysty wieczór z okazji rozpoczęcia targów uświetnił koncert Leszka Możdżera pt. „Moja radość wpisana w dźwięki muzyki”. Artysta popisał się mistrzowską wirtuozerią, wydobywając niezwykłe dźwięki przy użyciu rekwizytów położonych na struny: bransoletki, szklanki czy białego płótna. Zagrał na wyjątkowym fortepianie udostępnionym przez firmę Yamaha, zaprogramowanym na samoistne odtwarzanie utworów Fryderyka Chopina. Muzyka ta towarzyszyła zwiedzającym przez całą imprezę, nadając jej wyjątkową oprawę. Wystawcy z Polski oraz z zagranicy mieli możliwość zaprezentowania wydawnictw muzycznych i książkowych poświęconych najwybitniejszemu polskiemu kompozytorowi. Nie mogło zabraknąć także publikacji „Naczelnym u nas jest artystą”. O legendzie Fryderyka Chopina w literaturze polskiej” autorstwa dra Kazimierza Maciąga. Jej autor gościł na naszym stoisku w piątek 21 maja.

 
 
 
 
Dr Kazimierz Maciąg z Instytutu Filologii Polskiej UR
w trakcie podpisywania swojej książki
pt. „Naczelnym u nas jest artystą”.
O legendzie Fryderyka Chopina w literaturze polskiej

Targi były miejscem licznych imprez towarzyszących: wystaw, dyskusji, spotkań autorskich. Swoje książki podpisywali m.in. Wanda Chotomska, Tomasz Łysiak, Andrzej Sapkowski, Krystyna Siesicka, Monika Szwaja, Adam Zagajewski. Wiele atrakcji przygotowano także z myślą o najmłodszych, np. warsztaty muzyczne czy czytanie bajek przez znane osoby.

Trzeba zaznaczyć, że mimo nieprzychylnej aury pogodowej nie zabrakło znajomych twarzy, ludzi życzliwych naszej młodej uczelni, choć i tym razem zdarzały się osoby, które nie wiedziały, że Rzeszów ma swój uniwersytet. Niestety, zabrakło księgarzy, natomiast bibliotekarze najczęściej ograniczali się do zabrania dysponendy wydawniczej lub po prostu zakładki z adresem internetowym wydawnictwa. Największym zainteresowaniem cieszyły się gratisy i materiały promocyjne, w jakie wyposażył nas Dział Informacji i Promocji  UR – notesy, długopisy, ołówki, a w szczególności „rzeszowskie” krówki, jak niektórzy zwykli je już nazywać.

Zgodnie z szacunkami organizatorów targi zgromadziły 493 wystawców i podwystawców z 29 krajów, w czasie 4 dni przez Pałac Kultury i Nauki przewinęło się 36,5 tys. osób. Trzeba jednak zauważyć, że w dobie Internetu, który tak ułatwił dostęp do książek, zainteresowanie nimi sukcesywnie maleje. Zdarzają się oczywiście pasjonaci i naukowcy, którzy regularnie uczestniczą w każdej imprezie tego typu, zdecydowana większość zwiedzających przychodzi jednak z zamiarem kupna książki komercyjnej lub po prostu dla urozmaicenia czasu. Duża frekwencja nie przekłada się zatem na sprzedaż, zwłaszcza sprzedaż książki naukowej, skierowanej do bardzo wąskiej grupy odbiorców.

 
 
 
Pamiątkowe zdjęcie z Gościem targów.
W tym roku Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
reprezentowały Ewa Kuc oraz Jolanta Stopa

 

Ewa Kuc

 

13. Targi Książki w Krakowie (5–8.11.2009)

Udany mix kultury, marketingu i rozrywki

Kiedy 5 listopada z rana wysiadłam z pociągu relacji Przemyśl–Wrocław w Krakowie na Głównym, miasto wyłaniało się szare i senne. Koło Galerii Krakowskiej przemykali skuleni ludzie – jedni co prędzej chcieli się schronić przed deszczem w centrum handlowym, inni pośpiesznie kierowali się w stronę podziemnego przejścia prowadzącego do Rynku. Rynek też wydawał się jakiś niekrakowski. Kwiaciarki powoli rozkładały kwiaty, nie wychylając się poza parasole, bo ziąb i deszcz.
Nie chciałam poddać się tej atmosferze, bo przecież przyjechałam do Krakowa w nastroju świątecznym i chciałam ten nastrój w sobie koniecznie podtrzymać. Kupiłam u kwiaciarek (może jako pierwsza) jesienny bukiet z zasuszonych owoców i kwiatów, wciągnęłam głęboko w płuca zapach zroszonych róż, które stały tam w niezliczonych wiaderkach i ruszyłam Grodzką na plac Świętego Ducha do tramwaju nr 1.
Tego dnia ten tramwaj był najważniejszy, bo wiózł w kierunku Nowej Huty – na ul. Centralną. Jechałam tam pierwszy raz. Mówiono mi, że trzeba jechać długo, miałam zapisanych parę punktów orientacyjnych, tym niemniej po jakichś 20 minutach zaczęłam się z niepokojem rozglądać, czy nie pojechałam za daleko. Z programem Targów w ręku zagadnęłam starszego pana, czy się orientuje, gdzie Centralna. Pan spojrzał na program i powiedział: „To już blisko. Ja też tam jadę”. Zauważyłam, że parę osób, słysząc to pytanie, uśmiechnęło się do mnie. Na przystanku zrozumiałam dlaczego. Tam gdzie ja jechali prawie wszyscy. Siwawi panowie i eleganckie panie, chłopak z dziewczyną, mamy z dziećmi, jakaś klasa z nauczycielką... Poczułam się raźniej i radośnie. Rzeczywiście ul. Centralna tego dnia była centralna w całym mieście. Tam w ogromnej hali wystawienniczej usytuowane były najbardziej prestiżowe w kraju 13. Targi Książki.
Choć było jeszcze wcześnie, sporo ludzi pojawiło się tam przede mną. Właśnie wracali z książkami w eleganckich firmowych torebkach, z plakatami, kalendarzami i rozmaitymi gadżetami. Jakaś pani niosła książki w papierowej torbie z logo UR. W tym mrowiu wydawców i księgarzy naprawdę miło było tak od razu spotkać kogoś takiego.

 
Maria Janda z Wydawnictwa w trakcie transakcji

Dotarłam do hali. Długo szukałam salonu wydawców szkół wyższych, bo stoisk było mnóstwo, a ludzi... po prostu tłumy. Moje redakcyjne koleżanki Maria Janda i Ewa Kuc zastałam na stoisku Uniwersytetu Rzeszowskiego w pełnej gotowości. Pracowały już od paru godzin. Udzielały informacji, coś wyjaśniały, zapisywały zamówienia. Jedni chcieli kupić książkę, inni dostać zakładkę albo uniwersytecką krówkę, byli też tacy, którzy mieli potrzebę porozmawiania o Rzeszowie, bo tam się urodzili, tam kiedyś pracowali albo słyszeli, że tam teraz tak ładnie. Z satysfakcją odnotowałam, że dla wielu osób z branży moje koleżanki nie są anonimowe. Podchodzili do nich i ciepło się witali stali nabywcy naszych książek – księgarze i hurtownicy, a także koledzy z innych uczelni – ...sami znajomi.

 
 
Ekspozycja książek Wydawnictwa UR.
Pośrodku Ewa Kuc specjalista ds. marketingu

Wydawnictwo UR na tegorocznych Targach zagościło w sposób szczególny. Otóż w gazecie „Forum Książki”, która krążyła po stoiskach, był zamieszczony obszerny materiał o naszej oficynie, zredagowany na podstawie wywiadu, jakiego udzielił przed paroma tygodniami redaktorowi Piotrowi Kieracińskiemu dyrektor Stanisław Dudziński. Ładne zdjęcia, dużo informacji, dobrych informacji o nas, a na dodatek sama prawda!
Targi trwały od czwartku do niedzieli – cztery dni. Pierwszego dnia – dość niespodziewanie – pojawił się przy naszym stoisku dziennikarz Radia Rzeszów Rafał Potocki. Poprosił o parę uwag na temat Targów i kondycji książki w dzisiejszych czasach. W ostatnim dniu gościem Targów była nasza autorka Alicja Ungeheuer-Gołąb, której trzy książki są w naszej ofercie, w tym wydana w tym roku – Wzorce ruchowe utworów dla dzieci. Alicja Ungeheuer-Gołąb spotkała się także z czytelnikami napisanej przez nią książeczki literackiej – ciepłej i mądrej, pięknie ilustrowanej bajki O Taju, Jasiu i Rowerku, którą promowało Wydawnictwo „Skrzat”. To wielki zaszczyt znaleźć się na takiej imprezie wśród podpisujących swoje książki takich osób, jak: Julia Hartwig, Andrzej Stasiuk, Martyna Wojciechowska, Krzysztof Daukszewicz, Magdalena Zawadzka, abp Stanisław Dziwisz, Jan Nowicki, Wojciech Cejrowski, Katarzyna Grochola...

 
 
 
Redaktor Krystyna Strycharz
podczas wywiadu udzielanego Rafałowi Potockiemu,
dziennikarzowi Radia Rzeszów

Co przywiozłam z Targów? Najważniejsze to przeświadczenie, które osładza trud mojej mozolnej redakcyjnej pracy i nadaje jej sens, że są ludzie, którzy umieją pisać dobre książki, są też ludzie, którzy umieją je pięknie wydawać, są wreszcie tacy, którzy potrafią je sprzedać, ale przede wszystkim tacy, którzy chcą czytać i pragną je mieć. Przywiozłam sobie ponadto dwie książki, bo zapragnęłam je mieć, i kilka ładnych ołówków, z których się bardzo cieszę, bo ołówki zbieram. Ale nie przywiozłam nagrody dla Wydawnictwa UR, choć zgłosiliśmy do konkursu na najlepszy podręcznik akademicki trzy bardzo wartościowe publikacje. Za to na przyszły rok przygotowujemy coś naprawdę wyjątkowego. Tej książki jury nie powinno przeoczyć...

Krystyna Strycharz

 

II Krajowe Targi Książki Akademickiej i Naukowej ACADEMIA w Warszawie (5-7.11. 2008)

5-7 listopada 2008 roku odbyła się druga edycja Targów Książki Akademickiej i Naukowej ACADEMIA w Warszawie, zorganizowanych przez Uniwersytet Warszawski oraz firmę Murator Expo pod patronatem Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych, Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek oraz Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Impreza zgromadziła 49 wystawców prezentujących różnorodną ofertę wydawniczą. Każdy żądny wiedzy czytelnik, który przyszedł z zamiarem nabycia książki naukowej, z pewnością nie odszedł zawiedziony. Ekspozycję zorganizowano po raz pierwszy w gmachu Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Dobrej, posiadającej jeden z najnowocześniejszych obiektów i zarazem największych księgozbiorów w Polsce.

 
 
Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego
- miejsce Targów "Academia"

 

W związku z decyzją firmy Ars Polona o definitywnym zawieszeniu Targów "Atena" jej następczyni - "Academia" ma szansę stać się najważniejszą imprezą w Polsce prezentującą dorobek wydawniczy środowiska akademickiego. Jak donosi portal internetowy Wydawca, być może w przyszłości impreza ta obejmie zasięgiem targi wydawnictw technicznych.

 
 
Stoisko Wydawnictwa UR na Targach "Academia"
- mgr Ewa Kuc podczas przyjmowania zamówienia

 

Uczestnictwo w 12. Targach Książki oraz II Targach Książki Akademickiej i Naukowej "Academia" dało nam możliwość zaprezentowania owoców badań naukowych pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego, a było co pokazać - w tym roku wydaliśmy już blisko 100 tytułów! Targi stanowiły również doskonałą okazję do odbycia wielu spotkań branżowych, rozmów z kontrahentami oraz były polem wymiany doświadczeń i dyskusji z innymi wydawcami. Nasze stoisko wzbudziło spore zainteresowanie wśród zwiedzających, szczególnie na Targach w Krakowie. Odwiedziło nas wielu bibliotekarzy, którzy chętnie zabierali katalogi, zakładki, interesowali się zapowiedziami wydawniczymi oraz składali zamówienia. Jak zwykle szukano nowości, pytano o konkretnych autorów. W tym roku często sięgano po książę pod red. A. Ungeheuer-Gołąb W pobliżu literatury dziecięcej i po książki naszych historyków i wf-istów. Wydawnictwo UR dla stałych odbiorców - księgarzy, bibliotekarzy i wiernych czytelników spoza Rzeszowa ma utrwaloną renomę, choć są i tacy, co dziwią się, że w Rzeszowie jest uniwersytet. I temu m.in. ma służyć nasza coroczna obecność na targach, nie licząc kosztów i niedogodności. Promujemy nie tylko książki, ale również uczelnię i Rzeszów.

 

12. Targi Książki w Krakowie (23-26.10.2008)

23-26 października 2008 oficyna Uniwersytetu Rzeszowskiego uczestniczyła w 12. Targach Książki w Krakowie. Nasze stoisko mieściło się w Alejce Wydawców Akademickich usytuowanej w sektorze E pod numerem 11. Tegoroczne targi okazały się rekordowe zarówno pod względem liczby wystawców - 482, jak i zwiedzających - 23 tys. Organizatorzy i wystawcy przygotowali wiele interesujących imprez towarzyszących: wykładów, warsztatów, prezentacji oraz wystaw zorganizowanych także poza terenem targów. Na zwiedzających czekało wiele atrakcji, takich jak promocje książek czy spotkania z autorami. Targi stanowią niepowtarzalną okazję do bezpośredniego spotkania się z ulubionym pisarzem oraz są prawdziwą gratką dla łowców autografów. Nie sposób wymienić wszystkich znanych i lubianych, którzy uświetnili swoją obecnością krakowskie święto książki, warto wspomnieć chociażby: Wandę Chotomską, Jerzego Pilcha, Jurija Andruchowycza, ks. Adama Bonieckiego, prof. Jerzego Bralczyka, Adama Bujaka czy Katarzynę Grocholę. Ciekawy program przewidziano także dla najmłodszych czytelników, którzy mogli posłuchać bajek, wziąć udział w zabawach edukacyjnych, np. w kolorowaniu kadrów filmu animowanego zaprezentowanego później na targach.

 
 
 
12. Targi Książki w Krakowie
- redaktor Anna Szydło
podczas prezentacji nowości wydawniczych

 

Pierwszego dnia rozstrzygnięto 11. Konkurs im. Jana Długosza. Nagrodę główną otrzymał prof. Stanisław Mossakowski za książkę pt. Kaplica Zygmuntowska 1515-1533, wydaną przez Wydawnictwo Liber Pro Arte. Jedną z nominacji w tym prestiżowym współzawodnictwie uzyskał wybitny pracownik naukowy naszej uczelni - prof. Piotr Żbikowski za książkę pt. W pierwszych latach narodowej niewoli. Schyłek polskiego oświecenia i zwiastuny romantyzmu wydaną przez Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego w serii Monografie FNP.

Podczas inauguracji Salonu Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych 12. Targów Książki poznaliśmy zwycięzców piątej edycji Konkursu na Najlepszy Podręcznik i Skrypt Akademicki 2008 roku. Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznano Wydawnictwu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu za podręcznik Analiza DNA pod redakcją Ryszarda Słomskiego, Nagrodę Targów w Krakowie otrzymało Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego za podręcznik  Przemiany ludnościowe. Fakty - interpretacje - opinie pod red. Janusza Balickiego, Ewy Fratczak, Calesa B. Nama, Nagrodę Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych zdobyło Wydawnictwo UMCS w Lublinie za podręcznik Wersyfikacja polska pod redakcją Marii Woźniakiewicz-Dziadosz i Mirosławy Ryszkiewicz. Ostatnie wyróżnienie - nagroda specjalna dziennikarzy - przypadło Wydawnictwu Akademii Ekonomicznej w Katowicach za podręcznik Podstawy logistyki miejskiej autorstwa Jacka Szołtyska. Miło mi poinformować, że Wydawnictwo UR zostało nominowane do nagrody w tym konkursie za książkę pt. Ewolucyjna psychologia umysłu autorstwa Andrzeja Łukasika.

 
 
 
 
Książka nominowana do nagrody
w Konkursie na Najlepszy Podręcznik
i Skrypt Akademicki 2008 roku -
A. Łukasik, Ewolucyjna psychologia umysłu

 

53. Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie (15-18.05.2008)

Święto książki

Pięć dni trwało wielkie święto książki. Od 14 do 18 maja br. w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie ponad 600 wystawców z 30 krajów świata prezentowało swoje stoiska z wydawnictwami, kilkudziesięciu autorów z Polski i zagranicy podpisywało swoje książki, a wśród nich W. Bartoszewicz, S. Mrożek, J. Staniszkis, J. Tazbir, G. Kołodko, J. Hartwig, M. Janion, P. Zimbardo, W. Myśliwski J. Szaniawski J. Pilch, K. Gałczyńska, A. Paczkowski i wielu, wielu innych, których nie sposób wymienić.

Znani aktorzy czytali bajki dzieciom, trwały konkursy, promocje, panele dyskusyjne. Państwem honorowym na tegorocznych 53. Międzynarodowych Targach Książki był Izrael. Przy, jego stoisku usytuowanym w centralnym miejscu Targów zatrzymywali się zwiedzający, by posłuchać wywiadów z pisarzami izraelskimi S. Weissem czy Y. Avni-Levym, wspólnie śpiewać znane żydowskie pieśni czy obejrzeć na telebimie ustawionym przy stoisku piękno Państwa Izraela, które w tym roku obchodzi 60-lecie swojego istnienia.

 
 
Ogólny widok
na stoisko Wydawnictwa UR

Nasze stoisko było nieco z boku, wśród innych uniwersyteckich - z Poznania, Warszawy, Torunia, Wrocławia, Katowic - może niezbyt po drodze dla zwiedzających, ale kto przyszedł z konkretnym zamiarem zakupu książki naukowej, akademickiej trafił bez trudu. Jakie książki sprzedawały się dobrze? Na pewno hitem była "Historia Polski (1944-1989)" Włodzimierza Bonusiaka. Już samo nazwisko to firma - jak powiedział jeden z kupujących - i gwarancja, że książka napisana jest rzetelnie. Również książek Andrzeja Łukasika "Ewolucyjna psychologia umysłu" oraz  "Filogeneza i adaptacyjne funkcje ludzkiej wyobraźni" czy "Rozum i obywatel"  autorstwa  Magdaleny Żardeckiej-Nowak i "Spór o nowoczesność w poglądach Charlesa Taylora i Alasdaira MacIntyre'a" Witolda Nowaka nie przywiozłyśmy z powrotem do Rzeszowa. Jaki z tego wniosek?  Poza "Złotą księgą historiografii lwowskiej XIX i XX wieku", która dobrze się sprzedawała, czytelnicy sięgają po pozycje zwarte, jednego autora, najlepiej jak jest to nazwisko już znane na rynku wydawniczym lub nośny  temat. Niestety, prace zbiorowe nie dają odpowiedzi na nurtujące pytania.

Książki nasze na tle sąsiednich oficyn prezentowały się zupełnie dobrze, przyciągały sporo zwiedzających ciekawe okładki, nowości wydawnicze, sięgano po katalogi, zakładki i .firmowe krówki, które nęciły szczególnie dzieci. Pracy przez 9 godzin dziennie, bo tyle trwały targi, było co niemiara - informowałyśmy o książkach, warunkach sprzedaży, odpowiadałyśmy na wiele pytań, przyjęłyśmy dużo zamówień od księgarzy, bibliotekarzy i osób prywatnych. Byli i tacy, którzy dziwili się, że w Rzeszowie jest uniwersytet! I może dla takich powodów należy jeździć na targi, jest to bowiem znakomita promocja uczelni i miasta jednocześnie. Może warto na drugi rok pomyśleć o wspólnym stoisku uczelni rzeszowskich, dużym, okazałym, przy którym swoje książki podpisywaliby autorzy, a wszystko przy mniejszych nakładach finansowych. I może samochód znalazłby się lepszy na taki wyjazd. Na tegoroczne targi jechałyśmy w jedną stronę ponad 8 godzin z powodu awarii żuka, a mówiąc językiem młodzieżowym, to obciach jechać takim samochodem do stolicy (i wracać - na szczęście już bez awarii).

 
 
Przy stoisku UR Maria Janda, osoba,
która wszystko wie o targach i książkach...

Patrząc na tłumy przed kasami, tłumy przy stoiskach, możemy być spokojni o przyszłość czytelnictwa w Polsce. Mieliśmy okazję przekonać się nie po raz pierwszy, że nasza cywilizacja pozostanie cywilizacją książki, choćby nie wiadomo jak jeszcze zmieniała ona swoją formę. Tak jak wideo nie zniszczyło kina, tak książka elektroniczna nie zastąpi tradycyjnej. Na pewno będzie coraz lepsza i szybciej wydawana, na pewno przyszłością jest druk cyfrowy, który już dziś zaspokaja wymagania najbardziej wybrednego klienta. Przywołajmy tu Monteskiusza, który powiedział, że książki są jak towarzystwo, które sobie człowiek dobiera. Wierzymy, że w tym doborowym towarzystwie nie zabraknie pozycji Wydawnictwa UR.

Anna Szydło

TARGI KSIĄŻKI I TRZY NOMINACJE DLA
WYDAWNICTWA UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO

 

Jesień przyniosła trzy nominacje konkursowe dla Wydawnictwa Uniwersytetu Rzeszowskiego. Wyróżnienia te zostały przyznane na targach książki, w których uczestniczyliśmy. W kategorii Najlepszy Podręcznik Akademicki (nagroda Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych im. ks. Edwarda Pudełki) książką nominowaną okazała się Chemia fizyczna dla biologów. Termodynamika i kinetyka autorstwa Grzegorza Bartosza doceniona na XI Poznańskich Dniach Książki Naukowej (11-13 października 2007 r.) zorganizowanych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie zaprezentowaliśmy swoje nowości.

 
 
 
Książka
nominowana do konkursu na
Najlepszy Podręcznik Akademicki - Poznań 2007

 

Skrypt Grzegorza Bartosza został wyróżniony także na 11. Targach Książki w Krakowie odbywających się 25-28 października br. w obszernej hali wystawienniczej przy ulicy Centralnej 41a, gdzie uzyskał drugą nominację w konkursie na Najlepszą Książkę Akademicką wydaną przez wydawnictwo uczelniane. W trwającej przez 4 dni imprezie wzięło udział 438 wystawców, czytelnicy spotkali się z ponad 230 autorami. Odbyło się ponad 60 spotkań w salach seminaryjnych, gdzie prezentowane były wykłady, prelekcje, warsztaty. Organizatorzy szacują, że tegoroczną edycję Tagów w Krakowie odwiedziło ponad 22 tys. sympatyków książki.

 
 
Krakowskie stoisko Wydawnictwa UR
- widok ogólny

 
Nasze stoisko mieściło się w sektorze D pod numerem 63

 
 
Maria Janda reprezentowała naszą oficynę
podczas 11. Targów Książki w Krakowie

 
 
Mgr Stanisław Dudziński -
dyrektor Wydawnictwa UR na tle ekspozycji

 
 
Nasza ekspozycja cieszyła się sporym zainteresowaniem odwiedzających,
po prawej: Ewa Kuc

 

Kolejną nominację przyniosły I Krajowe Targi Książki Akademickiej i Naukowej ACADEMIA w Warszawie (7-9 listopada 2007) umiejscowione w Auditorium Maximum Uniwersytetu Warszawskiego przy ulicy Krakowskie Przedmieście 26/28. Uroczyste otwarcie odbyło się 7 listopada w Sali Złotej Pałacu Kazimierzowskiego, podczas którego ogłoszono wyniki Konkursu na Najlepszą Książkę Akademicką i Naukową ACADEMIA 2007. Miło nam poinformować, że wśród wyróżnionych tytułów znalazła się praca zbiorowa pt. Złota księga historiografii lwowskiej XIX i XX wieku pod red. Jerzego Maternickiego i Leonida Zaszkilniaka wydana przez naszą oficynę.

 
 
Auditorium Maximum Uniwersytetu Warszawskiego -
miejsce odbywania I Targów Academia

 
 
Zdjęcie z ceremonii przyznania nagród i wyróżnień Academia 2007,
która odbyła się w Sali Złotej Pałacu Kazimierzowskiego UW

 
 
Praca nominowana w konkursie na
Najlepszą Książkę Akademicką i Naukową ACADEMIA 2007

 
Maria Janda w trakcie rekomendacji jednej z książek

Po zeszłorocznej nagrodzie, jaką otrzymaliśmy na 10. Targach Książki w Krakowie za skrypt Edukacja zdrowotna - systemowa analiza zagadnień autorstwa Czesława Lewickiego, przyznane właśnie nominacje są dowodem trwającej w dalszym ciągu dobrej passy Wydawnictwa UR. Mamy nadzieję, że także przyszły rok okaże się szczęśliwy i przyniesie sukces wydawniczy, czego naszym Autorom i sobie gorąco życzymy! Żywimy bowiem głębokie przekonanie, że udział w konkursach tego typu jest najlepszą formą promocji książek naukowych.

 

Kolejnymi targami, w których wzięliśmy udział były XVI Targi Książki Historycznej organizowane 29 listopada - 2 grudnia 2007 przez Porozumienie Wydawców Książki Historycznej i Klubu Dowództwa Garnizonu Warszawa w gmachu Klubu przy Al. Niepodległości 141. Wydawnictwo UR zaprezentowało swoją ofertę z dziedziny historii za pośrednictwem Księgarni Historycznej "Pio-Mar" z Warszawy. Promowaliśmy "Złotą księgę historiografii lwowskiej XIX i XX w." pod red. Jerzego Maternickiego i Leonida Zaszkilniaka nominowaną na I Krajowych Targach Książki Akademickiej i Naukowej "Academia" w Warszawie (7-9.11.2007) do nagrody na Najlepszą Książkę Naukową ACADEMIA 2007, skrypt Włodzimierza Bonusiaka pt. "Historia Polski 1944-1989", będący wówczas po raz pierwszy w sprzedaży oraz wiele innych książek z tej dziedziny wiedzy.

 
 
Fragment ekspozycji naszego wydawnictwa
na XVI Targach Książki Historycznej w Warszawie

 

 
Otwarcie 52. Międzynarodowych Targów Książki w Warszawie

17-20 maja 2007 r. w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbyły się 52. Międzynarodowe Targi Książki zorganizowane przez firmę Ars Polona S.A. Targi uważane są za najważniejsze wydarzenie kulturalne w Europie Środkowo-Wschodniej, służące intelektualnemu dyskursowi, wymianie doświadczeń wydawców oraz zbliżeniu państw i narodów. Jak szacują organizatorzy, w imprezie uczestniczyło blisko 700 wystawców z 30 krajów oraz blisko 45 tysięcy zwiedzających. Gościem Honorowym tej edycji targów była Ukraina.

Wśród oficyn akademickich nie zabrakło w tym roku także Wydawnictwa Uniwersytetu Rzeszowskiego, które zaprezentowało się na tak prestiżowym forum wydawców pierwszy raz. Nasza ekspozycja była przygotowana w szczególności pod kątem tematyki związanej z Ukrainą - Gościem Honorowym Targów. Promowaliśmy więc takie książki jak Polityka ludnościowa i ekonomiczna ZSRR na okupowanych ziemiach polskich w latach 1939-1941 ("Zachodnia Ukraina" i "Zachodnia Białoruś") autorstwa Włodzimierza Bonusiaka oraz Złota Księga historiografii lwowskiej XIX i XX wieku pod red. Jerzego Maternickiego i Leonida Zaszkilniaka. Zaprezentowaliśmy również nowości wydawnicze, wśród nich: Adam Mickiewicz - dwieście lat kultury polskiej pod red. Kazimierza Maciąga i Marka Stanisza, Myślenie wobec zła. Polityczny i religijny wymiar myślenia w filozofii Kanta i Tischnera autorstwa Aleksandra Bobki czy Człowiek a wychowanie. Europejskie możliwości i zagrożenia pod red. Józefa Łacha oraz inne publikacje z bogatej oferty wydawniczej.

Nasze stoisko było chętnie odwiedzane przez ludzi związanych z branżą księgarską, miłośników książki naukowej oraz - co było szczególnie miłe - sympatyków Uniwersytetu Rzeszowskiego, towarzyszących nam na każdej imprezie tego typu. Nasze książki, wyróżniające się starannym i profesjonalnym opracowaniem edytorskim i graficznym, przyciągały wzrok zwiedzających, którzy często zatrzymywali się przy naszym stoisku, pytając o prace z interesujących ich dziedzin wiedzy oraz przeglądając zapowiedzi wydawnicze na najbliższe miesiące. Duże wrażenie na uczestnikach Targów robiła imponująca liczba nowości wydawniczych. Przypomnijmy, że w roku 2006 Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego wydało ponad 100 tytułów. Bardzo miły akcent stanowiły pochlebne opinie i wyrazy uznania skierowane pod adresem naszych Autorów na temat ich erudycji i wysokiego poziomu merytorycznego ich dzieł.

Czas Targów obfitował w liczne atrakcje: spotkania z pisarzami, publicystami i ludźmi znanymi z mediów, jak również konferencje, seminaria naukowe, wystawy fotografii i ilustracji książkowych. 17 maja w godzinach 1100-1300 na stoisku Wydawnictwa UR odbyło się spotkanie ze Stanisławem Zaborniakiem, autorem książki pt. Kultura fizyczna ludności ukraińskiej na ziemiach polskich (1868-1939), współredaktorem prac Jan Mulak (1914-2005). Życie dla sportu oraz Z tradycji kolarstwa na ziemiach polskich w Galicji i na Podkarpaciu (1867-2007) oraz redaktorem tomu Z dziejów kultury fizycznej w Polsce. Promocja książki poświęconej kulturze fizycznej ludności ukraińskiej na ziemiach polskich odbiła się szerokim echem szczególnie wśród wystawców oraz gości z Ukrainy, którzy wyrażali swoje zadowolenie z faktu wydania publikacji o tak nowatorskim charakterze, dotyczącej mało dotąd znanego obszaru działalności Ukraińców na ziemiach polskich.

52. Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie były szeroko komentowane w prasie, radiu i telewizji. Dzięki dużemu zainteresowaniu publiczności zakończyły się pełnym sukcesem organizacyjnym biorących w nich udział wystawców. Czas Targów był dla nas owocny, sprzedaliśmy wiele książek i przyjęliśmy sporo zamówień, mieliśmy także sposobność spotkania się z zaprzyjaźnionymi księgarzami, którzy uzupełnili swoje zbiory o nowości Wydawnictwa UR, lecz przede wszystkim zaprezentowaliśmy nasze publikacje na wielkiej imprezie międzynarodowej poświęconej promocji książki.


 
 
 
 
 
Doktor Stanisław Zaborniak, autor książki
Kultura fizyczna ludności ukraińskiej
na ziemiach polskich (1868-1939),

podczas udzielania wywiadu dla dziennikarza
z ukraińskiej agencji informacyjnej.

 
 
Ewa Żyradzka, st. referent ds. handlu i marketingu,
na tle ekspozycji Wydawnictwa UR

 
 
Moment przecięcia wstęgi
- symboliczne otwarcie Targów

 
 
Maria Janda z Wydawnictwa UR podczas rozmowy z Adamem Michnikiem
i finalizowania transakcji

 
Stoisko Ukrainy - Gościa Honorowego Targów

 
Stoisko Wydawnictwa UR - widok ogólny
Kontynuuj
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl